Лабораторний дослід №2. "Взаємодія лугів з кислотами".

До зошита для лабораторних дослідів та практичних робіт з хімії. 8 клас/Н.І. Тарас, Л.О. Мартинюк.

Додано: 31 березня
Предмет: Хімія, 8 клас
12 запитань
Запитання 1

1. Укажіть назву розчинних основ:


варіанти відповідей

луги

гідроксиди

гідрогеніди

гідрати

Запитання 2

2. Укажіть колір фенолфталеїну у лужному середовищі:

варіанти відповідей

безбарвний 

малиновий

рожевий

червоний

Запитання 3

3. Який колір фенолфталеїну в розчині натрій гідроксиду:


варіанти відповідей

фіолетовий

синій

червоний

малиновий

Запитання 4

4. Позначте назву реакції взаємодії основ з кислотами:

варіанти відповідей

заміщення

розкладу

обміну

нейтралізації

Запитання 5

5. Укажіть колір індикатора після додавання до розчину натрій гідроксиду краплями хлоридної кислоти:

варіанти відповідей

безбарвний 

малиновий

рожевий

червоний

Запитання 6

6. Закінчіть схему рівняння реакції:

NaОН + HCl → 

варіанти відповідей

→ NaCl + Н2О

→ NaОН + Н2O

→ NaCl + Н2

→ NaCl

Запитання 7

7. Під час взаємодії натрій гідроксиду з хлоридною кислотою утворюється:

варіанти відповідей

натрій гідроксид

натрій сульфат

натрій хлорид

натрій хлорат

Запитання 8

8. Закінчіть схему рівняння реакції:

Сa(ОН)2 + H2SO4 → 

варіанти відповідей

→ СaО + Н2О

→ СaSO4 + Н2O

→ СaSO4 + Н2

→ Сa(ОН)2 + Н2O

Запитання 9

9. Під час взаємодії кальцій гідроксиду з сульфатною кислотою утворюється:

варіанти відповідей

кальцій гідроксид

кальцій сульфат

кальцій хлорид

кальцій сульфіт

Запитання 10

10. Укажіть продукти реакції взаємодії натрій гідроксиду з сульфатною кислотою:

варіанти відповідей

Na2CO3

NaNO3

Na2SO4

Na2S

Запитання 11

11. Виберіть реагенти для реакції нейтралізації:

варіанти відповідей

NaОН і HCl

СaCl2 і H2SO4

CO2  і Н2O

Na2CO3 + N2О3

Запитання 12

12. Вкажіть, що утворюється внаслідок реакції нейтралізації:

варіанти відповідей

сіль та кислота

сіль та вода

сіль та основа

основа та кислота

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест