Ліквідація кріпацтва та реформи в Наддніпрянській Україні 1860 - 1870 рр.

Додано: 1 грудня 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 35 разів
12 запитань
Запитання 1

1.    Коли відбулася ліквідація кріпацтва в Російській імперії?


варіанти відповідей

1848р.

1855р

1853р.

1861р.

Запитання 2

2. В якому році була проведена освітня реформа?


варіанти відповідей

1864р.

1858р.

1861р.

1863р.

Запитання 3

. В якому році була проведена земська реформа?


варіанти відповідей

1875р.

1864р.

1874р.

1861р.

Запитання 4

Наслідок селянської реформи в Російській імперії 1861р.:

варіанти відповідей

А) збільшення селянських наділів за рахунок відрізків.

Б) отримання селянами земельних наділів за справедливою ціною.

В) селяни отримали особисту свободу й право укладати договори, протягом 49 років мали виплачувати державі її позику з відсотками.

Г) селянство позбулося обов'язку сплачувати подушний податок і відбувати рекрутчину.

Запитання 5

5. Наслідки реформ 1860 – 1870 років :

варіанти відповідей

А) гальмували розвиток економіки

Б) перешкоджали розвитку економіки

В) створили умови для швидкого розвитку економіки

Г) суттєво не вплинули на розвиток економіки

Запитання 6

6. Наслідок військової реформи:

варіанти відповідей

А) встановлення загальної військової повинності для чоловіків понад 20 років з терміном служби шість – сім років, скорочення його для тих, хто мав освіту.

 

Б) встановлення рекрутських наборів зі скороченням терміном служби від 25 до 15 років

В) запроваджена реформа не поширювалася на українські землі, де все залишалося по – старому.

Г) ліквідація рекрутських наборів, обмеження терміну служби 10 роками, але не для всіх верств населення.

Запитання 7

7. Наслідок фінансової реформи:варіанти відповідей

А) виникнення селянського іпотечного банку, що надавав вигідні кредити селянству.

Б) заснування Державного банку, що спричинило розширенню мережі приватних банків, сформування більш – менш чіткої податкової системи.

В) розформування Державного банку і створення розгалуженої мережі приватних банків.

Г) створення кредитних спілок, які сприяли появі значної кількості дрібних підприємців.

Запитання 8

8. Назва документа підписаного імператором Олександром ІІ 19 лютого 1861 р:

варіанти відповідей

А) Валуєвський циркуляр

Б) Емський указ

В)» Положення про селян»

Г) « циркуляр про кухарчиних дітей»

Запитання 9

9. Сутність судової реформи, яка в 1860 – 1870рр. ХІХ ст. у Російській імперії виявилася найбільш послідовною і демократичною:

варіанти відповідей

А) залежний від державної адміністрації публічний суд, закриті судові засідання, участь у них присяжних засідателів, які мали дорадчий орган.

Б) залежний від державної адміністрації становий суд, відкриті судові засідання, участь у них присяжних засідателів.

В) формальна рівність усіх перед законом, публічний суд, відкриті судові засідання, участь у них присяжних засідателів з вирішальним голосом.

Г)формальна рівність усіх перед законом, становий суд, закриті судові засідання, участь у них присяжних засідателів.

Запитання 10

10. Сфера діяльності земств на Південній Україні та Лівобережжі:

варіанти відповідей

А) збір податків, організація економічного життя селянства, забезпечення освіти та охорони здоров'я населення.

Б) збір статистичних даних, організація економічного життя селянства, початкової освіти, медичного обслуговування, утримання пошт, упорядкування доріг.

В) збір податків, організація економічного життя селянства, здійснення цензури та статистичного аналізу.

Г) збір податків, організація економічного життя селянства, здійснення цензури та статистичного аналізу, нагляд за судами та фінансами.

Запитання 11

11. Які з понять виникли під час проведення реформ 1860 – 1870 років ХІХ ст в Російській імперіїї? ( три правильні відповіді)варіанти відповідей

подимне

суд присяжних

земства

панщина

фільварок

тимчасово зобов'язанні селяни

Запитання 12

12. Укажіть наслідки селянської реформи 1861 р. в Україні.варіанти відповідей

ліквідація поміщицького землеволодіння

отримання селянами особистої свободи

зрівняння в правах з іншими верствами суспільства

закріплення малоземелля й безземелля селян, їх розшарування .

згасання соціальної напруги на селі між селянами та поміщиками

усунення перешкод для розвитку капіталістичних відносин

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест