18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Ліквідація кріпосництва та реформи 1860-1870 рр.

Додано: 12 січня
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 1 раз
12 запитань
Запитання 1

Інтенсивне використання Російською імперією матеріальних і людських ресурсів України впродовж 1853-1856 рр. зумовлено перш за все потребою:

варіанти відповідей

ліквідації антикріпосницьких заворушень селян

запобігання поширенню европейської «весни народів»

придушення польського національно-визвольного повстання

ведення бойових дій під час Кримської війни

Запитання 2

Земська реформа 1864 р. передбачала:

варіанти відповідей

утворення відкритих судових засідань

введення місцевого самоврядування

надання колишнім кріпакам громадянських прав

безкоштовну роздачу земель селянам

Запитання 3

Скасування кріпосного права, наділення селян земельними ділянками за викуп, переведення їх у стан тимчасовозобов’язаних — це основні положення:

варіанти відповідей

селянської реформи Йосифа II 1780 р.

аграрної реформи Франца-Йосифа 1848 р.

селянської реформи Олександра II 1861 р.

земельної реформи П. Столипіна 1906 р.

Запитання 4

Зміст якої реформи зазначено: скасування рекрутської повинності та впровадження загальної військової повинності строком 7-6 років?

варіанти відповідей

селянської реформи

судової реформи

військової реформи

земської реформи

Запитання 5

Активний розвиток сільського господарства в Наддніпрянській Україні в 70–90-х рр. ХІХ ст. стримувався:

варіанти відповідей

засиллям іноземного капіталу

поглибленням господарської спеціалізації регіонів

скороченням поміщицького землеволодіння

збереженням селянської общини

Запитання 6

Назвіть народні рухи, викликані Кримською війною:

варіанти відповідей

«брюховеччина»

 «київська козаччина»

опришки

«в Таврію за волею»

гайдамаки

Запитання 7

Реформи 1860–1870-х рр. у Російській імперії сприяли:

варіанти відповідей

завершенню промислового перевороту

скасуванню заборон щодо української мови

відкриттю українських кафедр в університетах

зрівнянню в правах усіх верств суспільства

Запитання 8

Виконання селянами Наддніпрянської України повинностей на користь поміщика після отримання ними особистих і майнових свобод пояснюють :

варіанти відповідей

тимчасовозобов’язальним станом

відродженням общинного землеволодіння

запровадженням зрівняльного землекористування

невтручанням держави в процес викупу землі в поміщиків

Запитання 9

Чому уряд Російської імперії не запровадив земську реформу 1864 р. в губерніях Правобережної України?

варіанти відповідей

уряд остерігався перетворення земств на осередки сіоністського руху, оскільки регіоном проходила «смуга осілості» євреїв, серед яких були поширені ідеї сіонізму

уряд остерігався перетворення земств на «п’яту колону» в разі війни, оскільки регіон межував з Австро-Угорщиною, із якою вкрай загострилися відносини

уряд остерігався перетворення земств на центри «мазепинського духу», оскільки в регіоні спостерігалося піднесення українського національно-визвольного руху

уряд остерігався перетворення земств на інструмент посилення польського впливу, оскільки в регіоні поляки-землевласники мали міцні позиції

Запитання 10

В якому році було дозволено населенню правобережжя утворювати земства?

варіанти відповідей

1861 р.

1864 р.

1900 р.

1911 р.

Запитання 11

Коли було видано маніфест про ліквідацію кріпацтва в Російській імперії?

варіанти відповідей

1848 р.

1861 р.

1863 р.


1881 р.

Запитання 12

Заміна основних ручних знарядь праці системою робочих машин, впровадження у виробництво парових двигунів, формування пролетаріату та буржуазії — це ознаки:

варіанти відповідей

технічної реконструкції

промислового перевороту

форсованої індустріалізації

буржуазної революції

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест