Лінзи. Оптична сила лінзи.

Додано: 9 грудня 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
16 запитань
Запитання 1

Як називається прозоре тіло, обмежене з двох боків сферичними поверхнями?

варіанти відповідей

призма

лінза

лупа

Запитання 2

Закінчіть речення: "За формою лінзи поділяють на ..."..

варіанти відповідей

опуклі та увігнуті

сферичні та асферичні

збільшувані та зменшувальні

Запитання 3

Як називається лінза, в якої товщина d в багато разів менша від радіусів сферичних поверхонь, що обмежують її?

варіанти відповідей

увігнута

опукла

тонка

Запитання 4

Закінчіть речення: "Головною оптичною віссю лінзи називають ..."

варіанти відповідей

пряму, яка проходить через головний фокус лінзи

пряму, яка проходить через центри сферичних поверхонь, що обмежують лінзу

пряму, яка проходить через уявний головний фокус лінзи 

Запитання 5

Як називається точка, при проходженні через яку промінь світла не змінює свого напряму?

варіанти відповідей

фокусний центр лінзи

головний центр лінзи

оптичний центр лінзи

Запитання 6

Закінчіть речення: "Якщо ці промені, пройшовши крізь лінзу, йдуть збіжним пучком, то така лінза є ...".

варіанти відповідей

розсіювальною

збиральною

оптичною

Запитання 7

На якому малюнку зображений уявний головний фокус лінзи?

варіанти відповідей
Запитання 8

Як називають точку F, у якій перетинаються заломлені промені?

варіанти відповідей

дійсним головним фокусом лінзи

уявним головним фокусом лінзи

оптичним центром лінзи

Запитання 9

Закінчіть речення: "Лінза є розсіювальною, якщо ...".

варіанти відповідей

промені, пройшовши крізь лінзу, йдуть збіжним пучком

промені, паралельні її головній оптичній осі, пройшовши крізь лінзу, йдуть розбіжним пучком

Запитання 10

Як називається відстань від оптичного центра лінзи до головного фокуса?

варіанти відповідей

оптичною силою лінзи

дійсним головним фокусом

фокусною відстанню лінзи

Запитання 11

Як називається фізична величина, яка характеризує лінзу та є оберненою до фокусної відстані лінзи?

варіанти відповідей

уявним головним фокусом лінзи

оптичною силою лінзи

дійсним головним фокусом лінзи

Запитання 12

Як називається оптична сила лінзи, фокусна відстань якої дорівнює 1 м?

варіанти відповідей

фокус

діоптрія

оптичний центр лінзи

Запитання 13

Чи правильним є твердження: "Оптична сила збиральної лінзи є додатною, а розсіювальної лінзи — від’ємною"?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 14

За якою формулою обчислюють оптичну силу лінзи?

варіанти відповідей
Запитання 15

В яких одиницях в СІ вимірюється фокусна відстань лінзи?

варіанти відповідей

м

мм

см

км

Запитання 16

Розсіювальна лінза завжди дає зображення…

варіанти відповідей

уявне, збільшене,пряме

дійсне, збільшене, перевернуте

дійсне, збільшене, пряме

уявне,зменшене,пряме

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест