Луги. Основні та амфотерні оксиди і гідроксиди

Тест складений на основі матеріалів онлайн уроків МОН

Додано: 21 травня 2020
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 1 раз
24 запитання
Запитання 1

 За агрегатним станом основи:

       

варіанти відповідей

газоподібні

 тверді 

рідкі

різний агрегатний стан

Запитання 2

Кальцій гідроксид можна добути взаємодією(кілька)

   

 

варіанти відповідей

Кальцію з водою 

кальцій нітрату з натрій гідроксиду

кальцій сульфату з калій гідроксиду

кальцій оксиду з водою

Запитання 3

 Нерозчинні основи добувають взаємодією

варіанти відповідей

Основних оксидів з водою

Розчинних солей та лугів

Металів з водою

Розчинних солей з водою

Запитання 4

 У розчині натрій гідроксиду фенолфталеїн  змінює колір на:

варіанти відповідей

Жовтий

Рожевий

Синій

Малиновий

Запитання 5

Яка з основ  розкладається при нагріванні

варіанти відповідей

Ва(OH)2

KOH

LiOH

Fe(OH)2

Запитання 6

 Реакція нейтралізації відбувається між

варіанти відповідей

Ca(OH)2 + CO2

NaOH + CuSO4

Ba(OH)2 + H2SO4

K2O+ H2O

Запитання 7

 Скільки оксидів  буде реагувати з розчином натрій гідроксиду

CO2, CuO, SO3, P2O5, N2O5, FeO, K2O, Cr2O3

    

варіанти відповідей

 5

6

7

Запитання 8

 Вкажіть суму коефіцієнтів у реакції розкладу Ферум(ІІІ)гідроксиду


варіанти відповідей

3

4

5

6

Запитання 9

Вкажіть суму йонів у речовині Хром (ІІІ) оксид

              

варіанти відповідей

2

3

5

6

Запитання 10

Яка речовина міститься у засобі для чищення труб

         

варіанти відповідей

Ca(OH)2

Mg(OH)2

NaOH

 LiOH

Запитання 11

 Вкажіть несолетворні оксиди(кілька)

          

варіанти відповідей

CO2

CO

N2O 

  N2O5

NO

Запитання 12

 Вкажіть ряд, що містить тільки основні оксиди

варіанти відповідей

K2O, N2O5, BaO

CuO, K2O, MgO

ZnO, Na2O, Fe2O3

CaO, K2O, Al2O3

Запитання 13

Яка основа відповідає оксиду Cu2O

         

варіанти відповідей

CuOH

 CuO2

Cu(OH)2

Cu(OH)3

Запитання 14

Яка маса Ферум(ІІІ)оксиду кількістю речовини 0,25 моль

                

варіанти відповідей

18

40 

36

50

Запитання 15

 З яких речовин можна добути цинк оксид(кілька)

                

варіанти відповідей

ZnS

ZnCl2

ZnSO4

Zn(OH)2

Запитання 16

Для перетворення BeSO4  на  Be(OH)2 необхідно використати

              

варіанти відповідей

KOH 

H2O 

 K2O

Mg(OH)2

Запитання 17

Вкажіть речовини з якими взаємодіє цинк оксид(кілька)

             

варіанти відповідей

H2SO4 

  H2O

Al2O3 

NaOH

Запитання 18

Вкажіть продукти реакції Al2O3 + KOH →

                

варіанти відповідей

K2AlO2 + H2O 

Al(OH)3 + K2O

 K3AlO3 + H2O

KAlO3 + H2

Запитання 19

 Вкажіть формулу тетрагідроксоцинкату натрію

             

варіанти відповідей

Na2ZnO2 

Na2[Zn(OH)4] 

Na4[Zn(OH)2] 

Na3ZnO3

Запитання 20

 Серед поданих основ, виберіть ті які належать до лугів(кілька)


варіанти відповідей

калій гідроксид

барій гідроксид

алюміній гідроксиду

купрум (I) гідроксиду

плюмбум (II) гідроксиду

ферум (II) гідроксиду

кальцій гідроксиду

Запитання 21

Які з перелічених металів будуть реагувати з водою за нормальних умов з утворенням лугів?(кілька)


варіанти відповідей

Fe

Na

Ca

Ag

Ba

Hg

Запитання 22

 Які із перелічених оксидів не будуть реагувати з водою за нормальних умов? (кілька)


варіанти відповідей

ZnO

CaO

Al2O3

Na2O

BaO

Cr2O3

Запитання 23

1.      Виберіть реагенти та умови реакцій для здійснення таких перетворень(кілька)

Al2O3 - 1→ Al2(SO4)3 -2→ Al(OH)3 -3→ Al2O3

                     

варіанти відповідей

SO2 

H2S

H2SO4 

H2O

NaOH

 t 

O2

Запитання 24

 Амфотерні гідроксиди мають такі хімічні властивості (кілька)

варіанти відповідей

Взаємодіють з кислотами

Діють на індикатори

Взаємодіють з лугами

Взаємодіють з розчинними солями

Розкладаються при нагрівання

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест