1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

ЛЮДИНА В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

Додано: 11 березня
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 37 разів
14 запитань
Запитання 1

Де можна реалізувати свої можливості суспільній істоті?

варіанти відповідей

в природі

в освіті

на виробництві

у соціумі

Запитання 2

У якому середовищі може виникнути соціум?

варіанти відповідей

тваринному

людському

ігровому

кібернетичному

Запитання 3

На якому проміжку часу почали досліджувати людське суспільство?

варіанти відповідей

у ХVII столітті

у XVIII столітті

у XIX столітті

у XX столітті

Запитання 4

Хто з просвітителів запропонував концепцію суспільного договору?

варіанти відповідей

Руссо

Вольтер

Дідро

Монтеск'є

Запитання 5

Сукупність людей, об’єднаних конкретними інтересами, потребами, взаємними симпатіями або видами діяльності - це?

варіанти відповідей

гурт

бригада

трупа

соціум

Запитання 6

Сукупність усіх соціальних спільнот, що взаємодіють між собою в соціумі - це?

варіанти відповідей

соціальні відносини

соціальна структура

соціальна спільнота

соціальний статус

Запитання 7

Відносно стійкі сукупності людей, яким притаманні більш або менш однакові умови та стиль життя, колективна свідомість, спільність соціальних норм, ціннісні орієнтири та інтереси - це?

варіанти відповідей

соціальна структура

соціальна рівність

соціальна роль

соціальна спільність

Запитання 8

"Societas" в перекладі із латинської -. означає ?

варіанти відповідей

колектив

суспільство

група

об'єднання

Запитання 9

Вертикальне розшарування суспільства - це?

варіанти відповідей

соціальна верифікація

соціальна стратифікація

соціальна демографія

соціальна структура

Запитання 10

Групу людей, що має стійкі доходи, достатні для задоволення широкого кола матеріальних і соціальних потреб можна віднести до - ?

варіанти відповідей

до багатих верств населення

до середніх верств населення

до бідних верств населення

до люмпен населення

Запитання 11

Належність до середнього класу визначається - ?

варіанти відповідей

рівнем освіти

величиною власності

рівнем займаної посади

професією людини

Запитання 12

Який відсоток населення в розвинених країнах належить до середнього класу?

варіанти відповідей

60%

70%

80%

90%

Запитання 13

Єдність переконань і дій, взаємодопомога й підтримка членів соціальної групи, що ґрунтуються на спільності інтересів і необхідності досягнення загальних групових цілей, спільна відповідальність - це?

варіанти відповідей


Дружба

Солідарність

Колективізм

,Цілеспрямованість

Запитання 14

Коли виникає соціальна відповідальність?

варіанти відповідей

, коли поведінка людини має суспільне значення 

, коли поведінка людини має політичне значення 

, коли поведінка людини має економічне значення 

, коли поведінка людини має культурне значення 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест