13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Магнітне поле

Тест рекомендовано для використання у якості домашнього завдання.

Додано: 10 листопада 2019
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 4 рази
8 запитань
Запитання 1

Два паралельні провідники, по яких струм протікає в один бік, ...

варіанти відповідей

відштовхуються

притягуються

не взаємодіють

повертаються під кутом 900 один до одного

Запитання 2

Силовою характеристикою магнітного поля є...

варіанти відповідей

вектор магнітної індукції

магнітна проникність середовища

потік магнітної індукції

магнітний момент

Запитання 3

Сила, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом називається...

варіанти відповідей

сила Лоренца

сила Кулона

сила Ампера

сила тяжіння

Запитання 4

Числове значення сили Лоренца залежить від...

варіанти відповідей

індукції магнітного поля та знаку заряду частинки

індукції магнітного поля, числового значення заряду частинки, швидкості її руху та кута між напрямком магнітного поля і напрямком швидкості

напрямку магнітної індукції поля, знаку заряду частинки та кута між напрямком руху частинки та напрямком сили тяжіння

Запитання 5

За даними рисунка визначте напрям сили Ампера

варіанти відповідей

вліво

угору

вправо

униз

Запитання 6

На провідник завдовжки 1,4 м, вміщений в однорідне магнітне поле з індукцією 250 мТл, діє сила 2,1 Н. Визначте кут між напрямом сили струму у провіднику і напрямом ліній мавгнітної індукції, якщо сила струму в провіднику 12 А.

варіанти відповідей

150

300

450

600

Запитання 7

Електрон влітає в однорідне магнітне поле з індукцією 2 мТл у вакуумі зі швидкістю 500 км/с, перепендикулярно до ліній магнітної індукції. Визначте радіус кола, по якому він рухається.(Відповідь у міліметрах)

варіанти відповідей

1,42

14,2

142

142,1

Запитання 8

Горизонтальний провідник, маса якого 10 г, висить на гнучких провідних невагомих підвісах у магнітному полі, лінії індукції якого вертикальні. при протіканні струму силою 10 А підвіси відхилилися на кут 300 від вертикалі. Довжина провідника 0,2 м. Визначте модуль індукції магнітного поля.

варіанти відповідей

29 Тл

2,9 Тл

2,9 мТл

29 мТл

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест