Магнітне поле

Додано: 5 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
Копія з тесту: Магнітне поле
24 запитання
Запитання 1

Як зміниться сила Ампера, якщо силу струму в провіднику збільшити вдвічі?

варіанти відповідей

Дія сили Ампера припиниться

Вдвічі зменшиться

Вдвічі збільшиться

Не зміниться

Запитання 2

Як можна визначити напрямок сили, що діє на провідник зі струмом в магнітному полі?

варіанти відповідей

За допомогою правила свердлика

За допомогою правила лівої руки

За допомогою правила правої руки

Запитання 3

Укажіть напрямок дії сили Ампера

варіанти відповідей

Праворуч

Вгору

Вниз

Ліворуч

Запитання 4

Визначте і вкажіть напрямок сили Ампера, що діє на провідник зі струмом.

варіанти відповідей

Праворуч

Ліворуч

Вгору

Вниз

Запитання 5

Визначте полюси постійного магніту.

варіанти відповідей

S - зверху, N - знизу

S - знизу, N - зверху

правильної відповіді немає

Запитання 6

Визначте напрямок струму в провіднику, який перебуває у магнітному полі.

варіанти відповідей

Уверх

Униз

Вправо

Вліво

Запитання 7

На провідник, активна довжина якого 1,5 м, в однорідному магнітному полі з індукцією 0,2 Тл діє сила 2 Н. Який заряд проходить через поперечний переріз провідника за 0,5 хв, якщо кут між напрямком струму й вектором магнітної індукції становить 30°

варіанти відповідей

100 Кл

150 Кл

400 Кл

550 Кл

600 Кл

Запитання 8

Як зміниться сила Ампера, якщо вдвічі зменшити активну частину провідника?

варіанти відповідей

Дія сили Ампера припиниться

Вдвічі зменшиться

Збільшиться вдвічі

Не зміниться

Запитання 9

Як можна змінити напрямок руху провідника зі струмом в магнітному полі?

варіанти відповідей

Збільшити силу струму в провіднику

Зменшити силу струму в провіднику

Поміняти місцями полюси магніту

Поміняти напрямок струму в провіднику

Запитання 10

Яким правилом потрібно скористатись, щоб визначити напрям сили Ампера?

варіанти відповідей

 Правилом свердлика

Правилом правої руки

Правилом лівої руки

Правилом Ерстеда

Запитання 11

Як називається сила, що діє на провідник із струмом у магнітному полі?

варіанти відповідей

Сила Ньютона

Сила Ерстеда

Сила Ампера

Сила

Запитання 12

Де розташовується північний магнітний полюс Землі?

варіанти відповідей

Поблизу півннічного георафічного полюса Землі

Поблизу південного георафічного полюса Землі

Поблизу екватора Землі

Визначити неможливо

Запитання 13

Визначте і вкажіть напрямок сили Ампера, що діє на провідник зі струмом. 

варіанти відповідей

Праворуч

Вгору

Вниз

Ліворуч

Запитання 14

Чому дорівнює індукція магнітного поля, якщо на провідник, який розташований перпендикулярно до ліній індукції магнітного поля, довжиною 1 см, по якому проходить струм 1 А діє сила Ампера 1 Н?

варіанти відповідей

1 Тл

100 Тл

0,1 Тл

0,01 Тл

Запитання 15

Як потрібно розташувати провідник із струмом по відношенню до ліній магнітної індукції магнітного поля, щоб сила Ампера в ньому не виникала?

варіанти відповідей

Паралельно

Під кутом 30°

Перпендикулярно

Під кутом 60°

Запитання 16

Як потрібно розташувати провідник із струмом відносно ліній магнітного поля, щоб сила Ампера була максимальною?

варіанти відповідей

Паралельно

Під кутом 30°

Перпендикулярно

Під кутом 60°

Запитання 17

Хто вперше виявив дію магнітного поля на провідник із струмом?

варіанти відповідей

Ерстед

Ампер

Тесла

Ньютон

Запитання 18

Дослід магнітної стрілки з провідником по якому проходить струм, вперше провів ...

варіанти відповідей

Ганс Крістіан Ерстед

П'єр Перегрін

Вільям Гільберт

Андре Марі Ампер

Нікола Тесла

Альберт Енштейн

Запитання 19

Визначте напрямок струму.

варіанти відповідей

До нас

Від нас

Ліворуч

Праворуч

Запитання 20

Вкажіть полюса котушки

варіанти відповідей

Праворуч - північ, ліворуч - південь

Праворуч - південь, ліворуч - північ

Праворуч - північ, ліворуч - північ

Праворуч - південь, ліворуч - південь

Запитання 21

Провідник, по якому проходить струм 5 А розташований в однорідному магнітному полі з індукцією 0,1 Тл перпендикулярно до магнітних ліній. Яка довжина провідника, якщо магнітне поле діє на нього з силою 0,2 Н ?

варіанти відповідей

0,4 м

0,1 м

250 м

2,5 м

Запитання 22

Позначте речовини, що належать до класу феромагнетиків.

варіанти відповідей

золото

кисень

мідь

нікель

кобальт

ртуть

алюміній

вода

Запитання 23

За вказаним напрямком сили струму в прямолінійному провіднику визначте, на якому рисунку правильно позначено вектор магнітної індукції.

.

варіанти відповідей
Запитання 24

Як поведеться рамка зі струмом, якщо її помістити в магнітне поле?


варіанти відповідей

встановиться вздовж силових ліній


встановиться поперек силових ліній


Почне постійне обертання


Ніяк не прореагує


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест