Магнітні явища

Додано: 6 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
25 запитань
Запитання 1

Феромагнетики - це ...

варіанти відповідей

скло

алюміній

Залізо

нікель

мідь

Запитання 2

Магнітна дія магніту є ... на різних ділянках його поверхні

варіанти відповідей

однаковою

різною

Запитання 3

Ділянки магніту, де магнітна дія виявляється найсильніше називаються ...

варіанти відповідей

полюсами магніту

феромагнетиками

магнітним полем

Магнітними зарядами

Запитання 4

Як взаємодіють однойменні полюси магнітів ?

варіанти відповідей

Притягаються

Відштовхуються

Ні як не взаємодіють

не має правильної відповіді

Запитання 5

Неможливо одержати магніт тільки з одним полюсом.


варіанти відповідей

правда

хиба

Запитання 6

У разі нагрівання постійного магнітна до певної температури, що стається з його властивостями ?

варіанти відповідей

 Вони зростають

Вони зникають

Вони зменьшуються

Ніяких змін

Запитання 7

Що помітив у ході досліду Ерстед?

варіанти відповідей

Що стрілка, яка розташована поруч зі струмом, притягувалася до провідника

Що стрілка, яка розташована поруч зі струмом, ніяк не реагувала

Що стрілка,, яка розташована поруч зі струмом, відхилялася від напрямку «північ—південь», а коли струм припинявся стрілка поверталася в початкове положення

 Що стрілка, яка розташована поруч зі струмом, відштовхувалася від провідника

Запитання 8

Де знаходиться південний магнітний полюс Землі?

варіанти відповідей

На екваторі

Біля Північного географічного

Біля Південного географічного

Це невідомо

Запитання 9

У яких випадках лінії магнітного поля вказано правильно?

варіанти відповідей
Запитання 10

Лінії магнітного поля магніту  поза магнітом виходять із північного полюса магніту і входять у південний

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 11

Магнітна індукція позначається буквою ...


варіанти відповідей

F

M

B

A

Запитання 12

Магнітна індукція вимірюється в одиницях ....

варіанти відповідей

кг

В

А

Ом

Дж

Тл

Н

Запитання 13

Магнітні лінії ...

варіанти відповідей

ніколи не перетинаються

найщільніше розташовані біля полюсів магніту;

поза магнітом виходять із північного полюса магніту і входять у південний;

завжди замкнені (магнітне поле —це вихрове поле);

Всі відповіді правильні

Запитання 14

За напрямок вектора магнітної індукції взято...

варіанти відповідей

напрямок, у якому вказує північний полюс магнітної стрілки, встановленої в даній точці

напрямок, у якому вказує південний полюс магнітної стрілки, встановленої в даній точці

Правильної відповіді немає

Запитання 15

Коли магнітне поле однорідне, то лінії магнітної індукції ...

варіанти відповідей

перпендикулярні та розташовані на однаковій відстані одна від одної

паралельні та розташовані на однаковій відстані одна від одної

паралельні та розташовані на різних відстанях одна від одної

Запитання 16

Де на малюнку ми бачимо однорідне магнітне поле?

варіанти відповідей

При виході з магніту

В середині магніту

Віддалено від магніту

Запитання 17

Як посилити магнітну дію котушки зі струмом


варіанти відповідей

Збільшити кількість витків в обмотці

Збільшити силу струму в обмотці

Витягнути з неї залізне осердя

Запитання 18

Вкажіть основні частини електромагніту

варіанти відповідей

1- обмотка, 2- клеми, 3- осердя, 4 - каркас

1- каркас, 2 - осердя, 3- клеми, 4- обмотка

1- каркас, 2- клеми, 3- осердя, 4 - обмотка

1- каркас, 2 - обмотка, 3- клеми, 4- осердя

Запитання 19

Визначте полюси джерела струму у випадку, зображеному на рисунку.

варіанти відповідей

Справа «+», зліва «-»

Справа «-», зліва «+»

Запитання 20

Визначить полярність котушки

варіанти відповідей

Зверху N , знизу S


Зверху S, знизу N


Відповісти не можливо

Запитання 21

Яким кольором правильно зображено напрямок магнітної індукції в точці А поряд з провідником зі струмом


варіанти відповідей

Чорним


синім


жовтим


червоним

правильної відповіді не має

Запитання 22

Котушки зі струмом на малюнку ...

варіанти відповідей

притягуються


відштовхуються


ні як не реагуютьвідповісти не можливо


Запитання 23

Магнітне поле електромагніту посилиться, якщо:варіанти відповідей

а) Помістити всередину котушки осердя        

б) Зменшити кількість витків котушки


в) Зменшити силу струму в котушці  

г) Змінити напрямок струму в котушці

Запитання 24

Як взаємодіють між собою різнойменні полюси магніту?


варіанти відповідей

а) Взаємодія має випадковий характер  

б) Відштовхуються   

                               

в) Притягуються                                  

г) Не взаємодіють

Запитання 25

.

варіанти відповідей

а)

б)

в)

г)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест