Магнітне поле

Додано: 10 червня 2019
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 40 разів
7 запитань
Запитання 1

Яка сила діє на провідник зі струмом з боку магнітного поля?

варіанти відповідей

сила Лоренца

сила Ампера

сила Ньютона

Запитання 2

Сила Ампера, що діє на провідник зі струмом у магнітному полі, пропорційна:

варіанти відповідей

силі струму в провіднику та його масі

довжині активної частини провідника та його опору

силі струму в провіднику та довжині активної частини провідника

Запитання 3

За яким правилом визначається напрям сили Ампера?

варіанти відповідей

за правилом правої руки

за правилом лівої руки

за правилом лівого цвяха

Запитання 4

Одиниця сили Ампера в СІ

варіанти відповідей

мТл

Тл

Н

Запитання 5

За яким правилом можна визначити напрям силових ліній магнітного поля?

варіанти відповідей

правило свердлика

правило Ампера

правило лівого магніта

Запитання 6

Магнітне поле котушки зі струмом слабшає, якщо:

варіанти відповідей

у середину котушки ввести залізне осердя

збільшити число витків у обмотці

зменшити силу струму

збільшити силу струму

Запитання 7

Прямолінійний провідник завдовжки 0,6 м розташований у однорідному магнітному полі індукцією 1,2 Тл під кутом 300 до ліній магнітної індукції поля. Визначте силу Ампера, яка діє на провідник, якщо сила струму в ньому 5 А.

варіанти відповідей

1,8 мН

2,5 мН

3,6 мН

10 мН

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест