Магнітне поле (підсумковий тест) Інклюзія

Додано: 12 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
16 запитань
Запитання 1

Як називається форма матерії, через яку передається магнітна взємодія ...

варіанти відповідей

тверде тіло

рідина

газ

магнітне поле

Запитання 2

Полюс магніту це його частина, яка ...

варіанти відповідей

розміщена на краю магніту

розміщена посередині магніту

спричиняє найсильнішу магнітну дію

спричиняє найслабшу магнітну дію

Запитання 3

Однойменні полюси двох магнітів ...

варіанти відповідей

притягуються

спочатку притягуються, а потім відштовхуються

відштовхуються

не взаємодіють

Запитання 4

За напрямом магнітних ліній визнач напрям струму в провіднику.

варіанти відповідей

вгору

донизу

праворуч

перпендикулярно до площини рисунку

Запитання 5

Як розташується стрілка, якщо струм проходитиме вниз?

варіанти відповідей

північним полюсом праворуч

північним полюсом ліворуч

північним полюсом від спостерігача

північним полюсом до спостерігача

Запитання 6

Знаючи положення магнітних полюсів електромагніту, визначте полюси джерела струму.

варіанти відповідей

"+" клема А, "-" клема В

"+" клема А, "+" клема В

"-" клема А, "+" клема В

"-" клема А, "-" клема В

Запитання 7

Силу, з якою магнітне поле діє на провідник із струмом називають

варіанти відповідей

Силою Ампера

Силою Архімеда

Силою Кулона

Силою Струму

Запитання 8

За якою формулою можна обчислити силу, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом? 


варіанти відповідей

Fа=BIlsinα ;

B=F/ Іl;     

Fа=ρVg

Fа=BIІcosα ;

Запитання 9

Визначте напрям дії сили Ампера на провідник,

переріз якого показано на малюнку б)


варіанти відповідей

угору; 

униз ;

праворуч; 

ліворуч

Запитання 10

Визначте напрям дії сили Ампера на провідник (див. малюнок) 

варіанти відповідей

вгору

праворуч

вниз

ліворуч

Запитання 11

Індукція магнітного поля позначається:

варіанти відповідей

 I


 F


 B


G

Запитання 12

Правило правої руки необхідно для знаходження

варіанти відповідей

напрямку струму в провіднику

напрямку ліній індукції магнітного поля струму

напрямку полюсів Землі

полюсів котушки зі струмом

Запитання 13

Лінії магнітного поля навколо струму...

варіанти відповідей

не існують

існують

не досліджувалися

Запитання 14

Яка роль магнітного поля Землі в існуванні на ній життя?

варіанти відповідей

Воно сприятливо впливає на рослинний світ нашої планети

Магнітне поле Землі на має ніякого значення

Воно сприятливо впливає на фауну Землі

Воно захищає живі організми від згубного впливу космічного випромінювання 

Запитання 15

Магнітне поле створюють

варіанти відповідей

Намагнічені тіла

Провідники зі струмом

Рухомі заряджені частинки

Заряджені частинки

Постійне електричне поле

Метали

Запитання 16

Як напрямлена сила, що діє на провідник зі струмом в магнітном полі?

варіанти відповідей

вгору

вниз

праворуч

ліворуч

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест