Закони Ньютона

Додано: 13 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
Копія з тесту: Закони Ньютона
17 запитань
Запитання 1

Виберіть правильне твердження:

варіанти відповідей

маса — причина зміни швидкості тіла;

при різкому гальмуванні тіло миттєво’зупиняється;

сила — міра інертності тіла;

маса — міра інертності тіла;

Запитання 2

Якщо на тіло діє стала за напрямом та величиною сила то воно

варіанти відповідей

рівномірно прямолінійно;

рівноприскорено прямолінійно;

рівномірно по колу;

не рухається.

Запитання 3

Вкажіть, що називають рівнодійною силою:

варіанти відповідей

алгебраїчну суму всіх діючих на тіло сил;

різницю всіх діючих на тіло сил;

геометричну суму всіх сил. що діють на тіло;

силу, що приводить тіло в рух

Запитання 4

Вкажіть, як визначається одиниця сили 1 Н через основні одиниці СІ:

варіанти відповідей

кг • м/с;

кг •м/с2

кг2 • м/с ;

кг • м2/с ;

Запитання 5

Закінчіть речення: «Якщо сума всіх прикладених до тіла сил дорівнює нулю, то тіло...*

варіанти відповідей

рухається рівномірно прямолінійно або знаходиться в спокої;

рухається рівноприскорено прямолінійно;

рухається рівномірно по колу;

рухається рівноприскорено по колу

Запитання 6

До тіла в одній точці прикладені сили ЗО Н і 12 Н , напрямлені протилежно. Визначте рівнодійну цих сил:

варіанти відповідей

30 Н;

18 Н

12 Н

21 Н

Запитання 7

Літак летить рівномірно прямолінійно. Виберіть правильне твердження:

варіанти відповідей

сила тяги літака дорівнює нулю;

на літак не діє сила опору повітря;

сила тяги літака трохи більша за силу опору повітря;

сума всіх сил, що діють на літак, дорівнює нулю.

Запитання 8

Вкажіть фізичний закон, який стверджує, що дія одного тіла на інше завжди супроводжується «протидією»:

варіанти відповідей

перший закон Ньютона;

другий закон Ньютона;

третій закон Ньютона;

закон всесвітнього тяжіння.

Запитання 9

Вкажіть, як буде рухатися тіло масою 5 т під дією сталої сили, модуль якої дорівнює 4 кН:

варіанти відповідей

рівноприскорено з прискоренням 8 м/с2;

рівномірно зі швидкістю 8 м/с;

рівноприскорено з прискоренням 0,8 м/с2;

рівноприскорено з прискоренням 1,25 м/с

Запитання 10

Дві кулі масою по 1 т розміщені на відстані 1 м між їх центрами. Визначте силу притягання, що діє між кулями:

варіанти відповідей

6.67*105 Н;

6.67*10-5 Н;

3.34*10-5 Н;

3.34*105 Н;

Запитання 11

Сила гравітаційної взаємодії між двома тілами дорівнює F. Обчисліть, як зміниться сила взаємодії, якщо відстань між тілами зменшити в 4 рази:

варіанти відповідей

збільшиться у 16 разів;

зменшиться у 16 разів;

зменшиться у 4 рази;

збільшиться у 4 рази.

Запитання 12

Людина, зважуючись, помітила, що, коли вона присідає, терези мають одне показання, коли випрямляється після присідання — інше, а коли стоїть нерухомо — ще інше. Визначте співвідношення між цими показаннями:

варіанти відповідей

найбільші показання — при присіданні, найменші, — коли стоїть нерухомо;

найменші показання — при присіданні, найбільші, — коли стоїть нерухомо;

найбільші показання — при випрямленні, найменші —при присіданні;

найменші показання — при випрямленні, найбільші при присіданні.

Запитання 13

Тіло рівноприскорено рухається по горизонтальній поверхні. Вкажіть, чому дорівнює сила тертя, що діє на тіло:

варіанти відповідей

силі тяжіння:

добутку коефіцієнта тертя на силу реакції опори;

силі тяги;

силі реакції опори

Запитання 14

Подовження пружини дорівнює 20 см. Визначте об’єм алюмінієвого тіла, підвішеного до динамометра, і жорсткість пружини:

варіанти відповідей

0,3 дм3; 40 Н/м;

0.03 дм3; 80 Н/м;

0.03дм3; 40 Н/м;

0.3 дм3; 20 Н/м;

Запитання 15

Вантаж, маса якого 0,15 кг, притискують до вертикальної стіни з силою 1 Н. Визначте значення і напрям вертикальної сили, необхідної для утримування вантажу у спокої, якщо коефіцієнт тертя дорівнює 0,2:


варіанти відповідей

1,5 Н ; вгору;

1 Н ; вгору;

1 Н ; вниз

1,3 Н ; вниз;

1,3 Н ; вгору.

Запитання 16

Трос витримує максимальну силу натягу 55 кН. Визначте

прискорення, при якому розірветься трос під час піднімання вантажу, маса якого 400 кг (g=9.8 м/с2)

варіанти відповідей

1,2 м/с2;

2,2 м/с2;

3,2 м/с2;

4,2 м/с2;

5,2 м/с2.

Запитання 17

Через нерухомий блок перекинута мотузка, на кінцях якої закріплені вантажі з масами ЗО кг і 70 кг. Вагою мотузки і тертям знехтуйте, вважайте g = 10 м/с2. Обчисліть силу тиску на вісь блока:

варіанти відповідей

310 Н ;

420 Н;

540 Н

730 Н;

840 Н.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест