Магнітні явища. Дослід Ерстеда. Магнітне поле.Електромагніт.

Додано: 13 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
18 запитань
Запитання 1

Феромагнетики - це ...

варіанти відповідей

скло

алюміній

Залізо

нікель

мідь

Запитання 2

Магнітна дія магніту є ... на різних ділянках його поверхні

варіанти відповідей

однаковою

різною

Запитання 3

Ділянки магніту, де магнітна дія виявляється найсильніше називаються ...

варіанти відповідей

полюсами магніту

феромагнетиками

магнітним полем

Магнітними зарядами

Запитання 4

Як взаємодіють однойменниі полюси магнітів ?

варіанти відповідей

Притягаються

Відштовхуються

Ні як не взаємодіють

не має правильної відповіді

Запитання 5

Неможливо одержати магніт тільки з одним полюсом.


варіанти відповідей

правда

хиба

Запитання 6

У разі нагрівання постійного магнітна до певної температури, що стається з його властивостями ?

варіанти відповідей

 Вони зростають

Вони зникають

Вони зменьшуються

Ніяких змін

Запитання 7

Що помітив у ході досліду Ерстед?

варіанти відповідей

Що стрілка яка розташована рядом зі струмом, притягувалася до провідника


Що стрілка яка розташована рядом зі струмом ніяк не реагувала

Що стрілка яка розташована рядом зі струмом відхиляється від напрямку «північ—південь», а коли струм припинявся стрілка поверталася в початкове положення

 Що стрілка яка розташована рядом зі струмом відштовхувалася від провідника


Запитання 8

Де знаходиться південний магнітний полюс Землі?

варіанти відповідей

На екваторі

Біля Північного географічного

Біля Південного географічного

Це невідомо

Запитання 9

У яких випадках лінії магнітного поля вказано правильно?

варіанти відповідей
Запитання 10

Лінії магнітного поля магніту  поза магнітом виходять із північного полюса магніту і входять у південний

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 11

Магнітна індукція позначається буквою ...


варіанти відповідей

F

M

B

A

Запитання 12

Магнітна індукція вимірюється в одиницях ....

варіанти відповідей

кг

В

А

Ом

Дж

Тл

Н

Запитання 13

Магнітні лінії ...

варіанти відповідей

ніколи не перетинаються

найщільніше розташовані біля полюсів магніту;

поза магнітом виходять із північного полюса магніту і входять у південний;

завжди замкнені (магнітне поле —це вихрове поле);

Всі відповіді правильні

Запитання 14

Вкажіть основні частини електромагніту

варіанти відповідей

1- обмотка, 2- клеми, 3- осердя, 4 - каркас

1- каркас, 2 - осердя, 3- клеми, 4- обмотка

1- каркас, 2- клеми, 3- осердя, 4 - обмотка

1- каркас, 2 - обмотка, 3- клеми, 4- осердя

Запитання 15

Магнітне поле електромагніту посилиться, якщо:варіанти відповідей

а) Помістити всередину котушки осердя        

б) Зменшити кількість витків котушки


в) Зменшити силу струму в котушці  

г) Змінити напрямок струму в котушці

Запитання 16

Як взаємодіють між собою різнойменні полюси магніту?


варіанти відповідей

а) Взаємодія має випадковий характер  


б) Відштовхуються   

                               

в) Притягуються                                  

г) Не взаємодіють

Запитання 17

прилад який перетворює електричну енергію в механічну називають

варіанти відповідей

Двигун

Генератор

Електромагніт

Запитання 18

Прилад який перетворює механічну енергію в електричну називають

варіанти відповідей

Двигун

Генератор

електромагніт

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест