Математичний і пружинний маятники. енергія коливань

Додано: 8 грудня 2023
Предмет: Фізика, 10 клас
15 запитань
Запитання 1

Від яких фізичних величин залежить значення періоду коливань математичного маятника?

варіанти відповідей

Тільки від маси

Від коефіцієнта пружності й маси

Від прискорення вільного падіння та довжини

Від амплітуди

Тільки від довжини

Запитання 2

За якою з наведених формул можна розрахувати частоту коливань тягарця на пружині

варіанти відповідей
Запитання 3

Яка одиниця вимірювання коефіцієнта жорсткості?

варіанти відповідей

c (секунда)

Гц (герц)

рад/с (радіан за секунду)

м (метр)

Н/м (ньютон на метр)

Запитання 4

Маятниковий годинник у прохолодному приміщенні показує точний час. Чи йтиме годинник точно, якщо перенести його у сусіднє приміщення, тепліше?

варіанти відповідей

Так, ітиме точно, адже прискорення вільного падіння не змінилося

Годинник запізнюватиметься, адже довжина маятника збільшиться

Годинник поспішатиме, адже довжина маятника збільшиться

Годинник поспішатиме, адже довжина маятника зменшиться

Запитання 5

Знайдіть період коливань маятника, якщо жорсткість пружини 200 Н/м, а маса дорівнює 2 кг

варіанти відповідей

0,528 с

0,628 с

0,728 с

0,828 с

Запитання 6

Вільними називаються коливання, які відбуваються під дією…

варіанти відповідей

зовнішньої сили, яка періодично змінюється

внутрішніх сил системи

тільки сили пружності

зовнішніх і внутрішніх сил системи

Запитання 7

Вимушеними називаються коливання, які відбуваються під дією…

варіанти відповідей

зовнішньої сили, яка періодично змінюється

внутрішніх сил системи

тільки сили пружності

зовнішніх і внутрішніх сил системи

Запитання 8

Від яких фізичних величин залежить значення періоду пружинного маятника?

варіанти відповідей

Тільки від маси

Від коефіцієнта жорсткості й маси

Від прискорення вільного падіння та довжини

Від амплітуди

Тільки від довжини

Запитання 9

Довжина математичного маятника 1 м. Визначте період його коливань.

варіанти відповідей

2

3,16

9,9

19,9

Запитання 10

Яка одиниця вимірювання періоду коливань? 

варіанти відповідей

Гц

рад/с

м

с   

Н/м

Запитання 11

Механічні коливання — це ...

варіанти відповідей

рухи тіла (або системи тіл), які відбуваються біля певного положення рівноваги .

рухи тіла (або системи тіл), які відбуваються біля певного положення рівноваги та які точно або приблизно

повторюються через рівні інтервали часу.

рухи тіла (або системи тіл), які точно або приблизно

повторюються через рівні інтервали часу.

Запитання 12

Коливання, під час яких координата x тіла, що коливається, змінюється з часом t за законом косинуса (або синуса), називают, ...

варіанти відповідей

вимушеними

вільними

незатухаючими

автоколивальними

гармонічними

Запитання 13

Коливання, які відбуваються в системі внаслідок дії зовнішньої сили, що періодично змінюється називаються ...

варіанти відповідей

автоколивальними

періодичними

вільними

вимушеними

Запитання 14

Величина, що однозначно визначає механічний стан тіла коливальної системи в даний момент часу - це ...

варіанти відповідей

частота коливання

період коливання

амплітуда коливання

фаза коливання

Запитання 15

За поданим графіком скласти рівняння гармонічних коливань

варіанти відповідей

х=4 sin 2πt

х=4 sin 0.5πt

х=8 sin 0.5πt

х=4 cos 0.5πt

х=4 cos 2πt

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест