Механічна робота

Додано: 10 квітня 2023
Предмет: Фізика, 7 клас
Копія з тесту: Механічна робота
Тест виконано: 373 рази
12 запитань
Запитання 1

Одиниці виміру сили - ...

варіанти відповідей

Паскаль (Па)

метр (м)

Ньютон (Н)

секунди, (с)

Запитання 2

Яка фізична величина характерізує зміну положення тіла під дією сили?

варіанти відповідей

сила

шлях

переміщення

механічна робота

Запитання 3

F · s = ...


варіанти відповідей

р - тиск

А - робота

Запитання 4

Механічна робота — це фізична величина,

варіанти відповідей

яка

характеризує зміну стану тіла під дією сили і до-

рівнює добутку сили на шлях, пройдений тілом

у напрямку протилежному до цієї сили:

яка

характеризує зміну стану тіла під дією сили і до-

рівнює сумі сили та шляху, пройденого тілом

у напрямку цієї сили:

яка

характеризує зміну стану тіла під дією сили і до-

рівнює частці сили на шлях, пройдений тілом

у напрямку цієї сили:

яка

характеризує зміну стану тіла під дією сили і до-

рівнює добутку сили на шлях, пройдений тілом

у напрямку цієї сили:

Запитання 5

Механічна робота залежить :

варіанти відповідей

тільки від (F) — значення сили,

що діє на тіло

Тільки від (l ) — шляху, який пройшло тіло

і від (F) — значення сили,

що діє на тіло; і від ( l ) — шляху, який пройшло тіло в напрямку цієї сили.

від (F) — значення сили,

що діє на тіло, та часу протягом якого діяла ця сила.

Запитання 6

1 (Дж)=

варіанти відповідей

Н/м

Н⋅м

Н⋅с

м⋅с

Запитання 7

Робота є додатною,

A > 0

варіанти відповідей

Напрямок сили

збігається з напрямком

руху тіла

Напрямок сили

протилежний

напрямку руху тіла

Напрямок сили

перпендикулярний

до напрямку руху тіла

Напрямок сили

під кутом

до напрямку руху тіла

Запитання 8

Робота є від’ємною,

A < 0

варіанти відповідей

Напрямок сили

перпендикулярний

до напрямку руху тіла

Напрямок сили

протилежний

напрямку руху тіла

Напрямок сили

збігається з напрямком

руху тіла

Напрямок сили

не паралельний з напрямком

руху тіла

Запитання 9

Робота дорівнює нулю,

A = 0

варіанти відповідей

Напрямок сили

збігається з напрямком

руху тіла

Напрямок сили

перпендикулярний

до напрямку руху тіла

Напрямок сили

дорівнює

напрямку руху тіла

Напрямок сили

протилежний

напрямку руху тіла

Запитання 10

Оберіть дві умови виконання механічної роботи

варіанти відповідей

Сила і час

Час і переміщення

Переміщення і швидкість

Сила і переміщення

Запитання 11

Оберіть правильну залежність механічної роботи від фізичних величин

варіанти відповідей

Чим більша сила прикладена, тим менша механічна робота

Чим менший шлях пройде тіло під дією сили тим більшою буде виконана робота

Чим більший шлях пройде тіло під дією сили, тим меншою буде виконана робота

Чим більша сила прикладена, тим більша механічна робота

Запитання 12

Оберіть правильну залежність механічної роботи від фізичних величин

варіанти відповідей

Механічна робота залежить від сили прямопропорційно а від переміщення оберненопропорційно

Механічна робота залежить від сили і від переміщення оберненопропорційно

Механічна робота залежить від сили оберненопропорційно а від переміщення прямопропорційно

Механічна робота залежить від сили і від переміщення прямопропорційно

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест