Механічна робота. Кінетична енергія. Потужність

Додано: 14 грудня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
12 запитань
Запитання 1

Про тіло або систему тіл, які можуть виконати роботу, кажуть, що вони ...

варіанти відповідей

мають заряд

мають енергію

мають великі можливості

активні

Запитання 2

Механічна робота (робота сили) - це фізична величина, яка характеризує зміну механічного стану й дорівнює ...

варіанти відповідей

добутку модуля сили F, модуля переміщення S і синуса кута між вектором сили та вектором переміщення A = FSsinα

відношенню модуля сили F, модуля переміщення S і косинуса кута між вектором сили та вектором переміщення A = F/Scosα

добутку квадрата модуля сили F, модуля переміщення S і косинуса кута між вектором сили та вектором переміщення A = F2Scosα

добутку модуля сили F, модуля переміщення S і косинуса кута між вектором сили та вектором переміщення A = FScosα

Запитання 3

Одиниця роботи в СІ - ...

варіанти відповідей

джоуль

паскаль

ват

кіловат-година

Запитання 4

Робота сили може бути ...

варіанти відповідей

тільки додатною

тільки від'ємною

додатною, від'ємною або дорівнювати нулю

тільки додатною або дорівнювати нулю

Запитання 5

Геометричний зміст роботи: робота сили чисельно дорівнює ...

варіанти відповідей

половині площі фігури під графіком залежності проекції сили від модуля переміщення

площі фігури під графіком залежності проекції сили від модуля переміщення

периметру фігури під графіком залежності проекції сили від модуля переміщення

половині периметра фігури під графіком залежності проекції сили від модуля переміщення

Запитання 6

Ek = mv2/2

Кінетична енергія - це фізична величина, яка характеризує ...

варіанти відповідей

механічний стан рухомого тіла і дорівнює добутку маси на квадрат швидкості руху

тепловий стан рухомого тіла і дорівнює половині добутку маси на квадрат швидкості руху

механічний стан рухомого тіла і дорівнює половині добутку маси на швидкість руху

механічний стан рухомого тіла і дорівнює половині добутку маси на квадрат швидкості руху

Запитання 7

A = Ek - Eko = ΔEk

Теорема про кінетичну енергію: ...

варіанти відповідей

робота рівнодійної всіх сил дорівнює зміні кінетичної енергії, взятій з протилежним знаком

робота рівнодійної всіх сил дорівнює зміні кінетичної енергії

робота рівнодійної всіх сил дорівнює кінетичній енергії тіла в даний момент

робота рівнодійної всіх сил дорівнює зміні потенціальної енергії

Запитання 8

Потужність - це фізична величина, яка характеризує ... виконання роботи і дорівнює ...

варіанти відповідей

швидкість; добутку роботи та інтервалу часу, за який цю роботу виконано

якість; відношенню роботи до інтервалу часу, за який цю роботу виконано

швидкість; відношенню роботи до квадрату інтервалу часу, за який цю роботу виконано

швидкість; відношенню роботи до інтервалу часу, за який цю роботу виконано

Запитання 9

Потужність можна обчислити за формулою ... або ...

варіанти відповідей

P = A/t, P = F⋅v

P = A⋅ t, P = F⋅v

P = A/t, P = F/v

P = A/t, P = F⋅v2

Запитання 10

Одиниця потужності в СІ - ... , іноді використовують як одиницю потужності кінську силу 1 к.с. = ... Вт

варіанти відповідей

вольт, 746

ват, 736

джоуль, 726

ват, 746

Запитання 11

Визначити кінетичну енергію спортсмена масою 75 кг, який пробігає стометрівку за 10 с (швидкість спортсмена вважати сталою)

варіанти відповідей

975 Дж

3750 Дж

1950 Дж

2530 Дж

Запитання 12

Підйомний кран піднімає гранітну брилу масою 5 т на висоту 18 м протягом 3 хв. Визначити корисну потужність, що її розвиває кран

варіанти відповідей

0,5 кВт

5 кВт

50 кВт

25 кВт

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест