Механічна робота. Потужність

Додано: 10 квітня 2023
Предмет: Фізика, 7 клас
Тест виконано: 879 разів
12 запитань
Запитання 1

Механічна робота визначається за формулою: 

варіанти відповідей

А)

Б)

В)

Г)

Запитання 2

Потужність визначається за формулою: 

варіанти відповідей

А)

Б)

В)

Г)

Запитання 3

Вкажіть, які величини є скалярними?

варіанти відповідей

шлях

швидкість

робота

сила тиску

переміщення


Запитання 4

Навколо Землі рухається коловою орбітою супутник. Робота сила тяжіння, що діє на супутник, ....

варіанти відповідей

...дорівнює нулю, бо відстань від Землі до супутника занадто велика.

...має додатне значення, яке залежить від швидкості руху супутника по орбіті.

...має чисельне значення, яке визначається станом нижніх шарів атмосфери Землі.

...має від'ємне значення.

...має додатне значення.

...дорівнює нулю, бо сила притягування з боку Землі діє перпендикулярно до швидкості руху супутника.

... не можливо визначити

Запитання 5

Оберіть вірне твердження з поданих:

варіанти відповідей

Потужність екскаватора більша, бо він більший за розмірами, ніж людина.

Потужність людини більша, бо вона має масу меншу, ніж екскаватор.

Потужність людини більша, бо вона швидше рухає лопатою, ніж екскаватор - ковшом.

 Потужність екскаватора більша, бо він може вирити глибшу яму, ніж людина.

Потужність екскаватора більша, бо він швидше виконує роботу по риттю ями, ніж людина.

Потужність екскаватора більша, бо він більший за масою, ніж людина.

Запитання 6

Виберіть рядок із правильним записом

варіанти відповідей

N=A/t, вимірюється в Вт, векторна величина

 N=t/A, вимірюється в Дж, скалярна величина

A=N*t, вимірюється в Н, векторна величина.

N=F*v, вимірюється в Вт, скалярна величина

Запитання 7

Першокласник і одинадцятикласник за однаковий час піднялися сходами з першого поверху на другий. Хто з них розвинув під час руху більшу потужність?

варіанти відповідей

Першокласник розвинув більшу потужність

Одинадцятикласник розвинув більшу потужність

Обоє розвинули однакову потужність

Правильної відповіді немає

Запитання 8

Виберіть одиницю потужності 1 ват:

варіанти відповідей

1 Дж * с

1 Дж/с

1 Дж/м


1 Н * с

Запитання 9

Від чого залежить значення потужності?

варіанти відповідей

роботи

часу

швидкості

шляху

Запитання 10

Оберіть правильну залежність механічної роботи від фізичних величин

варіанти відповідей

Механічна робота залежить від сили прямопропорційно а від переміщення оберненопропорційно

Механічна робота залежить від сили і від переміщення оберненопропорційно

Механічна робота залежить від сили оберненопропорційно а від переміщення прямопропорційно

Механічна робота залежить від сили і від переміщення прямопропорційно

Запитання 11

1 (Дж)=

варіанти відповідей

Н/м

Н⋅м

Н⋅с

м⋅с

Запитання 12

Перевести в СІ значення 0,3 кДж та 30 мВт

варіанти відповідей

0,3 кДж = 3 000 Дж , 30 мВт =0,003 Вт

0,3 кДж =0,0003 Дж , 30 мВт =30 000 Вт

0,3 кДж = 30 Дж , 30 мВт = 0,03Вт

0,3 кДж = 300 Дж , 30 мВт =0,003 Вт

0,3 кДж = 300 Дж , 30 мВт = 30000 Вт

0,3 кДж = 300 Дж , 30 мВт =0,03 Вт

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест