Механічна робота. Потужність

Тест можна використовувати для відстеження рівня засвоєння матеріалу на етапі його опрацювання, повторення чи закріплення 

Додано: 13 січня 2023
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 126 разів
12 запитань
Запитання 1

В якому з наведених прикладів сили, що діють на тіло, виконують від’ємну роботу?

варіанти відповідей

тіло спливає на поверхню води

камінь падає на землю

тіло кинуте вертикально гору

робота всіх сил від’ємна

Запитання 2

У формулі А = FScosα величина S - це ...

варіанти відповідей

модуль прикладеної до тіла сили

площа поверхні тіла

модуль переміщення тіла

інша відповідь

Запитання 3

Протягом 2 хв механізм виконує роботу 1200 Дж. Яка потужність механізму?

варіанти відповідей

10 Вт

15 Вт

20 Вт

інша відповідь

Запитання 4

Одиницею якої фізичної величини є 1 Вт?

варіанти відповідей

роботи

імпульсу тіла

сили

потужності

Запитання 5

Яку роботу виконує сила тертя під час руху тіла?

варіанти відповідей

Додатну

Від’ємну

Не виконує

інший варіант

Запитання 6

При якій умові виконується механічна робота?

варіанти відповідей

до тіла прикладена сила

тіло переміщається під дією прикладеної сили

тіло переміщається

інша відповідь

Запитання 7

При якій умові не виконується механічна робота?

варіанти відповідей

під дією сили тіло переміщається

під дією сили тертя тіло зупиняється

тіло рухається за інерцією

робота виконується за всіх наведених умов

Запитання 8

Яку роботу виконує людина, піднімаючи тіло масою 2кг на висоту 5 м?

варіанти відповідей

100 Дж

98 Дж

96 Дж

- 98 Дж

Запитання 9

Вкажіть одиницю вимірювання потужності

варіанти відповідей

Дж

Дж∙с

Дж/с

Н∙м

Запитання 10

Скалярна величина, що дорівнює добутку модулів векторів сили та переміщення, помноженому на косинус кута між цими векторами, називається

варіанти відповідей

енергією тіла

імпульсом тіла

потужністю

механічною роботою

Запитання 11

Одиниця механічної роботи

варіанти відповідей

1 Вт

1 Дж

1 В

1 А

Запитання 12

Механічна робота позначається символом

варіанти відповідей

N

А

s

F

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест