Механічні коливання і хвилі

Додано: 9 січня
Предмет: Фізика, 10 клас
11 запитань
Запитання 1

Механічна хвиля ...

варіанти відповідей

переносить енергію

переносить речовину

може поширюватися у вакуумі

має скінченну швидкість

Запитання 2

Якої частоти механічну хвилю людина сприймає, як звук?

варіанти відповідей

3 Гц

30 Гц

30 кГц

300 кГц

Запитання 3

Коливання, які відбуваються під дією внутрішніх сил коливальної системи, називаються ...

варіанти відповідей

вільними

вимушеними

автоколиваннями

незатухаючими

Запитання 4

Гучність звуку в першу чергу визначається ...

варіанти відповідей

амплітудою звукової хвилі

частотою звукової хвилі

швидкістю звукової хвилі

довжиною звукової хвилі

Запитання 5

Від чого не залежить період коливань математичного маятника?

варіанти відповідей

довжини нитки

маси тіла

амплітуди коливань

прискорення вільного падіння в даному місці Землі

Запитання 6

В огинанні механічними хвилями перешкод полягає явище ...

варіанти відповідей

дифракції

інтерференції

резонансу

відбивання

Запитання 7

Частота коливань - це ...

варіанти відповідей

кількість коливань за одиницю часу

час одного коливання

кількість коливань за 2π с

максимальне зміщення від положенння рівноваги

Запитання 8

За якою формулою можна знайти довжину хвилі?

варіанти відповідей

λ = vT

λ = ϑT

λ = ϑv

λ = vω

Запитання 9

Поперечна хвиля може поширюватися ...

варіанти відповідей

тільки в твердому середовищі

тільки в рідкому середовищі

тільки в газоподібному середовищі

в будь-якому середовищі

Запитання 10

Якщо поширюється повздовжня механічна хвиля, то частинки середовища здійснюють коливання ...

варіанти відповідей

вздовж напрямку поширення хвилі

перпендикулярно до напрямку поширення хвилі

в довільному напрямі

взагалі не здійснюють коливання

Запитання 11

При переході механічної хвилі з одного середовища в інше змінюється ...

варіанти відповідей

довжина хвилі

період хвилі

частота хвилі

циклічна частота хвилі

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест