Механічні коливання і хвилі

Додано: 31 травня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 26 разів
12 запитань
Запитання 1

Вільними називаються коливання, які відбуваються під дією...

варіанти відповідей

зовнішніх сил

зовнішніх і внутрішніх сил

внутрішніх сил

сил тертя, які змінюються

Запитання 2

Під час вільних коливань у замкненій системі відбувається перетворення енергії...

варіанти відповідей

внутрішньої на механічну, і навпаки.

механічної на внутрішню, і навпаки.

кінетичної та потенціальної, і навпаки

потенціальної на механічну, і навпаки

Запитання 3

За якою формулою розраховується період малих коливань математичного маятника?

варіанти відповідей
Запитання 4

Амплітудою коливань називають...

варіанти відповідей

модуль максимальної частоти.

модуль максимального періоду

модуль максимальної циклічної частоти

модуль максимального зміщення

Запитання 5

В яких одиницях вимірюється частота?

варіанти відповідей

хв

м/с

1/с

с

Запитання 6

Резонанс відбувається, коли...

варіанти відповідей

відсутнє тертя

збігається частота власних коливань з частотою зовнішньої сили.

частота власних коливань не збігається з частотою зовнішньої сили

діє змінна зовнішня сила

Запитання 7

Гармонічними коливаннями називають...

варіанти відповідей

періодичні зміни фізичної величини за законом tg або ctg

періодичні зміни фізичної величини в один бік

періодичні зміни фізичної величини за законом sin або cos

періодичні зміни фізичної величини за законом гармонічних коливань

Запитання 8

За якою формулою розраховується частота коливань пружинного маятника?

варіанти відповідей
Запитання 9

Хвиля - це процес поширення...

варіанти відповідей

енергії у просторі з часом

зміщення у просторі з часом

коливань у просторі з часом

частоти у просторі з часом

Запитання 10

Звуковими характеристиками звукових хвиль є...

варіанти відповідей

гучність, тембр, шум, висота звуку

гучність, тембр, висота звуку, скрип

гучність, висота звуку, тембр, інтенсивність

гучність, висота звуку, тембр, луна

Запитання 11

Тіло здійснює коливання за законом: х=0,4 сos t ( CI). Визначте амплітуду та циклічну частоту його коливань.

варіанти відповідей

0,2 м; 0 рад/с

0,4 м; 0 рад/с

0,4 м; 1 рад/с

0,8 м;2 рад/с

Запитання 12

Знайдіть жорсткість пружини, якщо вантаж, маса якого 1 кг, коливається на цій пружині з циклічною частотою 5 рад/с.

варіанти відповідей

10 Н/м

15 Н/м

20 Н/м

25 Н/м

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест