Механічні коливання та хвилі

Додано: 8 січня
Предмет: Фізика, 10 клас
20 запитань
Запитання 1

Яка одиниця вимірювання циклічної частоти коливань?

варіанти відповідей

с

Гц

рад/с

м

Запитання 2

Яка одиниця вимірювання частоти коливань?

варіанти відповідей

м

с

Гц

рад/с

Запитання 3

Яка одиниця вимірювання періоду коливань?

варіанти відповідей

с

Гц

рад/с

м

Запитання 4

Яка одиниця вимірювання довжини хвилі? 

варіанти відповідей

с

Гц

рад/с

м

Запитання 5

За графіком, наведеним на рисунку, визначте амплітуду коливань тіла. 

варіанти відповідей

2 с

10 см

4 с

0 см

Запитання 6

На рисунку зображено залежність амплітуди вимушених коливань маятника від частоти зовнішньої сили (резонансна крива). Визначте резонансну частоту. 

варіанти відповідей

0 Гц

10 Гц

15 Гц

20 Гц

Запитання 7

На рисунку зображено графік коливань однієї з точок струни. Який період коливань цих коливань? 

варіанти відповідей

1 с

2 с

3 с

4 с

Запитання 8

Коли у хвилі частинка рухається перпендикулярно до напрямку поширення хвиля, то це


варіанти відповідей

повздовжня хвиля

поперечна хвиля

паралельна хвиля

перпендикулярна хвиля

Запитання 9

Коли хвиля переходить в інше середовище, то не змінюється:

варіанти відповідей

частота

період

швидкість

довжина

Запитання 10

Від яких фізичних величин залежить значення періоду коливань математичного маятника?


варіанти відповідей

тільки від маси

тільки від довжини

тільки від прискорення вільного падіння

від довжини та прискорення вільного падіння

Запитання 11

Період коливань пружинного маятника залежить ..

варіанти відповідей

тільки від довжини пружини

тільки від маси тягарця

тільки від жорсткості пружини

від жорсткості пружини та маси тягарця

Запитання 12

Тіло здійснює гармонійні коливання за законом х=0.2 sin2πt. Визначте циклічну частоту коливань

варіанти відповідей

0,2 рад/с

2 рад/с

2π рад/с

2πt рад/с

Запитання 13

Тіло здійснює гармонійні коливання за законом х=0.2 sin2πt. Визначте період коливань коливань

варіанти відповідей

0.2 с

2 с

1 с

2π с

Запитання 14

Тіло здійснює гармонійні коливання за законом х=0.2sin2πt.

Визначте амплітуду коливань

варіанти відповідей

0,2 м

2 м

2π м

0,1 м

Запитання 15

Тіло здійснює гармонійні коливання за законом х=0.2 sin(2πt+π∕2) (м) . Визначте частоту коливань. 

варіанти відповідей

0,2 Гц

2 Гц

1 Гц

2π Гц

Запитання 16

Знайдіть період коливань пружинного маятника, якщо жорсткість пружини 200 Н/м, а маса підвішеного до неї тіла дорівнює 2 кг. 

варіанти відповідей

0,628 с

6,28 с

0,0628

62,8 с

Запитання 17

Як зміниться період коливань пружинного маятника, якщо жорсткість пружини зменшити у 9 разів?


варіанти відповідей

зменшиться в 9 разів

не зміниться

зменшиться в 3 рази

збільшиться в 3 рази

збільшиться в 9 разів

Запитання 18

Як зміниться частота коливань математичного маятника, якщо довжину нитки збільшити в 4 рази ?

варіанти відповідей

збільшиться в 2 рази

зменшиться в 2 рази

збільшиться в 4 рази

зменшиться в 4 рази

Запитання 19

Довжина математичного маятника 1 м. Визначте період його коливань.

варіанти відповідей

1 с

2 с

3 с

4 с

Запитання 20

Довжина математичного маятника 1 м. Визначте частоту його коливань.

варіанти відповідей

0,5 Гц

1 Гц

1,5 Гц

2 Гц

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест