Механічний рух

Додано: 18 вересня 2019
Предмет: Фізика, 10 клас
6 запитань
Запитання 1

Механічний рух -

варіанти відповідей

Зміна положення тіла відносно землі

Зміна положення тіла відносно інших тіл

Зміна положення тіла відносно інших планет

Рух, який здійснений машиною

Запитання 2

Суму векторів визначають ...

варіанти відповідей

За правилом трикутника

За правилом паралелограма

За правилом Ньютона

За правилом вчителя

Запитання 3

Матеріальна точка це

варіанти відповідей

Тіло не дуже великих розмірів

Тіло розмірами, якого завжди знехтують

Тіло розмірами, якого нехтують за певних умов

Тіло розмірами 1 см

Запитання 4

Траєкторія це

варіанти відповідей

Крива лінія

Лінія вздовж якої рухається учень

Лінія руху тіла

Лінія на долоні

Запитання 5

Рівномірно прямолінійний рух це

варіанти відповідей

Рівноприскорений рух при якому швидкість не змінюється

Рух при якому тіло за рівні проміжки часу здійснює однакове переміщення

Рух при якому швидкість =0

Всі варіанти правельні

Запитання 6

Рух тіла за даний рівняням х=5-10t+4t2.

Визначити: початкову швидкість, прискорення, переміщення через 2 с.

варіанти відповідей

-10;8;1

10;8;1

-10;8;0,001

10;8;0,00001

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест