Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Криволінійний рух тіла

Додано: 1 жовтня 2019
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 307 разів
14 запитань
Запитання 1

Тіло, кинуте під кутом до горизонту рухається по траєкторії, що має назву...

варіанти відповідей

пряма

гіпербола

парабола

синусоїда

Запитання 2

Який напрям має прискорення тіла під час його руху по колу з постійної за модулем швидкістю?

варіанти відповідей

з центру кола до кола

до центру кола вздовж радіуса

по дотичній до кола

однозначної відповіді немає

Запитання 3

Під яким кутом до горизонту треба кинути тіло, щоб його дальність польоту була максимальною?

варіанти відповідей

300

450

600

750

Запитання 4

Якщо тіло спочатку кинути під кутом α до горизонту, а потім під кутом ( 90 - α), то дальність польоту...

варіанти відповідей

стане більшою

стане меншою

не зміниться

неможливо дати однозначну відповідь

Запитання 5

Тіло кидають під кутом α до горизонту. при якому куті кидання висота підйому тіла буде найбільшою?

варіанти відповідей

300

450

900

600

Запитання 6

Вектор швидкості руху тіла по колу спрямований...

варіанти відповідей

до центру кола

по дотичній до кола

вздовж напрямку прискорення тіла

від центру кола

Запитання 7

В системі СІ одиницею вимірювання частоти обертання є ...

варіанти відповідей

секунда (с)

оберти за хвилину (об/хв)

герц (Гц)

радіан (рад)

Запитання 8

Вставте правильний початок визначення:

" ...... - фізична величина, що дорівнює інтервалу часу, за який тіло здійснює один повний оберт".

варіанти відповідей

Період обертання

Частота обертання

Кутова швидкість обертання

Час руху тіла

Запитання 9

Кутова швидкість обертання тіла позначається буквою...

варіанти відповідей

ω

φ

ν

μ

Запитання 10

Тіло кинули під кутом α до горизонту . При якому куті кидання час польоту тіла буде найбільшим?

варіанти відповідей

300

450

600

900

Запитання 11

Тіло кинули горизонтально зі швидкістю 18 км/год. Через 2 с тіло впало на землю. Визначити дальність польоту цього тіла.

варіанти відповідей

36 м

10 м

9 м

5 м

Запитання 12

При незмінному куті до горизонту кидання тіла збільшують швидкість кидання в 2 рази. Як при цьому змінюється дальність польоту?

варіанти відповідей

збільшується в 2 рази

зменшується в 4 рази

не змінюється

збільшується в 4 рази

Запитання 13

Тіло, що рухалось по колу радіусом 5 м, пройшло половину кола. Якими будуть шлях та переміщення цього тіла за час спостереження?

варіанти відповідей

10 м, 5π м

5π м, 10 м

5 м. 5π м

10π м, 10 м

Запитання 14

Під час розгляду тіла, що кинуте горизонтально або під кутом до горизонту ми вважаємо, що рух...

варіанти відповідей

є рівномірним по горизонталі

є рівномірним по вертикалі

є комбінацією рівномірного руху по горизонталі та рівнозмінного руху по вертикалі

є рухом зі швидкістю, що зростає внаслідок дії сили тяжіння

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест