Механічний рух

Додано: 8 вересня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 504 рази
22 запитання
Запитання 1

1.   Механічним рухом називають зміну положення…

варіанти відповідей

тіла відносно інших тіл

тіл з плином часу

тіла в просторі

тіла в просторі відносно інших тіл з плином часу


Запитання 2

3.  Укажіть характер руху тіла, якщо швидкість руху тіла не змінює напрям, а збільшується за значенням.

варіанти відповідей

гальмується

не рухається

рухається рівномірно

прискорюється

Запитання 3

10. Порівняйте швидкості тіл: 54 км/год і 62 м/с.

варіанти відповідей

54 км/год = 62 м/с

54 км/год > 62 м/с

54 км/год < 62 м/с

62 м/с < 54 км/год

 

Запитання 4

З двох причалів, відстань між якими 86 км, одночасно рушили два моторні човни назустріч один одному і зустрілися за 2 години. З якою швидкістю рухався другий човен, якщо швидкість першого - 18 км/год?

варіанти відповідей

24 км/год

25 км

19 км/год

25 км/год

Запитання 5

Знайди помилку:

1. Графіком залежності координати від часу під час рівномірного прямолінійного руху є крива.

2. Якщо тіло рухається вздовж обраної осі, то графіком х(t) є пряма, напрямлена вгору (висхідна), якщо проти осі - то спадна.

3. Чим більший кут між графіком руху та віссю Оt, тим швидкість менша.

4. Точка перетину графіків означає, що тіла мають спільну координату.

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 6

Знайди помилку:

1. Рівняння залежності координати тіла х від часу t називається рівнянням руху.

2.З часом координата тіла збільшується, а шлях зменшується.

3. Вираз х=хохt називають рівнянням руху для випадку рівномірного прямолінійного руху вздовж обраної осі координат.

4. Початкова координата хо - це координата тіла в початковий момент часу t=0, вона може бути як додатною, так і від′ємною.

варіанти відповідей

2

3

1

4

Запитання 7

Знайди помилку:

1. Швидкістю називають відношення переміщення до проміжку часу, за який відбулося це переміщення.

2. Швидкість позначається буквою t.

3. Одиницею швидкості в системі СІ є км/год.

4. Прилад для вимірювання швидкості називається спідометр.

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 8

Серед перелічених міркувань визнач ті, які містять помилку;

1. Рівномірним прямолінійним рухом називають рух, за якого тіло за будь-які однакові проміжки часу проходить однаковий шлях та має прямолінійну траєкторію руху.

2. За рівномірного руху швидкість є сталою величиною.

3. Швидкість тіла 20 м/с означає , що за 1 с тіло долає шлях 20 м.

4. Якщо поїзд за 3 години пройшов 270 км і при цьому не гальмував і не розганявся, то швидкість його руху становить 270 км/год.

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 9

Яблуко лежить на столі рухомого потяга. Відносно яких тіл воно перебуває у спокої?

варіанти відповідей

полотна дороги

автомобіля, що стоїть біля переїзду

пасажира, котрий іде вздовж вагона

пасажира, котрий стоїть у купе

Запитання 10

Якщо швидкість руху тіла дорівнює 4 м/с, то ...

варіанти відповідей

кожні 4 с тіло проходить шлях 1 м

щосекунди тіло проходить шлях 4 м

щосекунди тіло проходить шлях 1 м

кожні 4 с тіло проходить шлях 4 м

Запитання 11

Визначте, яке з наведених нижче значень швидкості руху є найменшим ?

варіанти відповідей

25 м/с

360 м/хв

54 км/год

1 км/хв

Запитання 12

Користуючись графіком руху тіл , вкажіть яке тіло мало найбільшу швидкість.

варіанти відповідей

1

2

3

у всіх однакова

Запитання 13

Автомобіль, що рухався прямолінійно рівномірно проїхав 18 км за 10 хв. Визначте, з якою швидкістю рухався цей автомобіль.

варіанти відповідей

60 км/год

180 км/год

18 м/с

30 м/с

Запитання 14

Рух тіла задано рівнянням X = 95 + 85 t . Початкова координата тіла дорівнює ...

варіанти відповідей

85 м

95 м

− 95 м

− 85 м

Запитання 15

Яку координату матиме тіло через 5 с після початку руху, якщо рівняння руху тіла має вигляд

X = − 10 + 2t ?

варіанти відповідей

0

2 м

5 м

20 м

Запитання 16

Катер проплив відносно берега за течією річки 5 км і у зворотньому напрямі ще 3 км. Визначте шлях та модуль переміщення катера відносно берега.

варіанти відповідей

8 км; 3 км

8 км; 2 км

8 км; 5 км

5 км; 3 км

Запитання 17

У якому з наведених рухів тіло можна вважати матеріальною точкою ?

варіанти відповідей

поїзд здійснює рейс зі Львова до Харкова

фігурист виконує довільну програму

деталь обертається у верстаті

спортсмен виконує стрибок у висоту

Запитання 18

Система відліку це:

варіанти відповідей

Тіло відліку,годинник, прилад для вимірювання довжини шляху

Тіло відліку, система координат, прилад для вимірювання часу

Тіло відліку, прилад для вимірювання швидкості, лінійка

Тіло відліку, рухоме тіло, прилад для вимірювання відхилення від положення рівноваги

Запитання 19

Людина пройшла 120 м за 2 хвилини. З якою швидкістю вона рухалася?

варіанти відповідей

10 м/с

2 м/с

12м/с

1 м/с

Запитання 20

Півгодини хлопчик їхав на велосипеді зі швидкістю 24 км/год, а потім ішов пішки 6 км зі швидкістю 4 км/год. Визначте середню швидкість руху хлопчика.

варіанти відповідей

9 км/год

14 км/год

20 км/год

28 км/год

Запитання 21

Місяць рухається по коловій орбіті навколо Землі так, що одна його сторона постійно повернута до Землі. Яка траєкторія руху центра Землі відносно космонавта, який міститься на Місяці:

варіанти відповідей

коло

пряма

точка

спіраль

Запитання 22

Чи можуть зменшуватися з часом: 1-координата рухомої точки; 2-пройдений шлях?

варіанти відповідей

1,2 - так

1,2 - ні

1 - так, 2 - ні

1 - ні, 2 - так

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест