механічний рух

Додано: 13 жовтня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 59 разів
10 запитань
Запитання 1

Як спрямована миттєва швидкість тіла, що рухається по колу?

варіанти відповідей

по дотичній до кола в даній точці

вздовж вектора переміщення

в протилежному до руху напрямі

миттєва швидкість дорівнює 0

Запитання 2

Механічний рух, під час якого тіло за будь-які рівні інтервали часу здійснює однакові переміщення і траєкторія його руху є прямою лінією.варіанти відповідей

Рівномірний рух тіла по колу

Рівноприскорений прямолінійний рух

Нерівномірний рух    

Рівномірний прямолінійний рух   

Запитання 3

Дівчинка, катаючись на каруселі, яка робить 6 обертів за 1 хв, сидить на відстані 3 м від осі обертання каруселі. Визначте період обертання та лінійну швидкість руху дівчинки

варіанти відповідей

10с, 5,6 м/с

1/6 с, 5,6 м/с

5,6 с, 10 м/с

інша відповідь

Запитання 4

За графіком залежності швидкості мотоцикліста від часу визначте переміщення мотоцикліста за перші 7 с його руху. 

варіанти відповідей

35 м

-35 м

Інша відповідь

Запитання 5

Потяг, який прямує від однієї станції до іншої, перебуває у стані спокою відносно

варіанти відповідей

Землі

світлофора

пасажира, що сидить у вагоні

спостерігача, який стоїть на пероні вокзалу

Запитання 6

Визначити час і місце зустрічі двох тіл,координати яких задані рівнянням x1=2+t і x=-2+5t

варіанти відповідей

3 с; 1 м

1 с; -3 м

1 с, 3 м

Запитання 7

З якою швидкістю повинен рухатися моторний човен,щоб через 10 хв потрапити у гавань,розташовану на відстані 3600 м?

варіанти відповідей

36000 м/хв

6 м/с

36 км/год

Запитання 8

Велосипедист,що рухається зі швидкістю 3 м/с,починає спускатися з гори з прискоренням 0,8 м/с2. Визначте довжину гори,якщо спуск тривав 6 с.

варіанти відповідей

324 м

32,4 м

3,24 м

Запитання 9

Укажіть значення прискорення руху тіла,якщо рівняння руху має вигляд x=4-2t+t2

варіанти відповідей

1 м/с2

2 м/с2

4 м/с2

Запитання 10

Автобус,рухаючись із швидкістю 2 м/с, зупинився через 2 с після початку гальмування. Знайти яким прискоренням рухався автобус?

варіанти відповідей

1 м/с2

- 1 м/с2

2 м/с2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест