Механічний рух і його види

Додано: 9 жовтня
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 130 разів
6 запитань
Запитання 1

Механіка - це розділ фізики, який вивчає...

варіанти відповідей

рівновагу тіл.

рух тіл без урахування причин, які цей рух зумовили.

рух тіл і їхню взаємодію.

причини зміни швидкості руху під дією інших тіл.

Запитання 2

Кінематика - це розділ механіки, який вивчає...

варіанти відповідей

рух тіл і їхню взаємодію.

рух тіл без урахування причин, які цей рух зумовили

причини зміни швидкості руху під дією інших тіл.

рівновагу тіл.

Запитання 3

Основна задача механіки...

варіанти відповідей

написати математичне рівняння залежності координати тіла від часу.

визначити положення тіла у будь-який момент часу.

визначити швидкість тіла.

Запитання 4

Тіло, яке має розміри, форми і об'єм, називається...

варіанти відповідей

Реальне тіло

Фізичне тіло

Реальне фізичне тіло

Запитання 5

Це абстрактне тіло, що має масу, але розмірами якого, за даних умов можна знехтувати

варіанти відповідей

точка відліку

тіло, яке перебуває в стані спокою

тіло, яке здійснює обертальний рух

матеріальна точка

Запитання 6

До механіки входять такі розділи:

варіанти відповідей

Кінематика

Рух

Електродинаміка

Статика

Електростатика

Динаміка

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест