Механічний рух. Основна задача механіки

Додано: 18 вересня 2023
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 439 разів
16 запитань
Запитання 1

Розділ фізики про механічний рух матеріальних тіл і про взаємодії, які при цьому відбуваються між тілами?

варіанти відповідей

статика

динаміка

кінематика

механіка

Запитання 2

В чому полягає основна задача механіки?

варіанти відповідей

визначити положення тіла у будь-який момент часу

траєкторія, шлях, переміщення, а отже, швидкість руху тіла залежать від вибору системи відліку

визначити масу тіла

визначити сили, що діють на тіло

Запитання 3

Як називається зміна з часом положення тіла (або частин тіла) в просторі відносно інших тіл?

варіанти відповідей

шлях

траєкторія

механічний рух

переміщення

Запитання 4

Тіло відліку, пов’язані з ним система координат і прилад для відліку часу утворюють ...

варіанти відповідей

траєкторію

 систему відліку

систему координат

відносність руху

Запитання 5

Як називають векторну величину, яку графічно подають у вигляді напрямленого відрізка, проведеного з початкового положення матеріальної точки до її кінцевого положення?

варіанти відповідей

час

переміщення

шлях

маса

Запитання 6

Шлях - це ...

варіанти відповідей

вектор, проведений із початкового положення тіла в положення тіла в даний момент часу

довжина траєкторії, яку описує матеріальна точка

неперервна лінія, яку описує матеріальна точка відносно вибраної системи відліку

це тіло відносно якого визначають положення тіла в будь-який ьмомент часу

Запитання 7

Якщо траєкторія руху - будь-яка крива,

варіанти відповідей

 шлях завжди більший за модуль переміщення

 шлях завжди менший за модуль переміщення

 шлях завжди дорівнює модулю переміщення

шлях може бути як більший так і меньший за переміщення

Запитання 8

Модуль переміщення дорівнює пройденому шляху,

варіанти відповідей

якщо тіло рухається вздовж кривої

якщо тіло рухається вздовж прямої

якщо тіло рухається по колу

якщо тіло рухається по параболі

Запитання 9

Залежно від траєкторії механічний рух поділяється на...

варіанти відповідей

прямолінійний

рівномірний

нерівномірний

криволінійний

Запитання 10

М’яч упав з висоти 3 м, відскочив від підлоги та був пійманий на висоті 1 м. Визначте шлях і переміщення м’яча.

варіанти відповідей

4 м, 2 м

3 м, 1 м

1 м, 3 м

2 м, 4 м

Запитання 11

Велосипедист їде по прямому шосе із швидкістю 10 м/с. Швидкість вітру 2 м/с. Виберіть правильне твердження.

варіанти відповідей

Якщо вітер попутний, то швидкість вітру відносно велосипедиста дорівнює 12 м/с.

Якщо вітер зустрічний, то швидкість вітру відносно велосипедиста дорівнює 8 м/с.

Точка на ободі колеса велосипеда здійснює криволінійний рух.

1 км велосипедист проїде за 10 хв.

Запитання 12

Який із зазначених нижче рухів можна вважати рівномірним? Оберіть правильну відповідь.

варіанти відповідей

Автомобіль гальмує;

Пасажир спускається ескалатором;

Літак взлітає

Запитання 13

Пасажирський поїзд, рухаючись рівномірно, за 20 хв пройшов шлях 30 км. Яка швидкість поїзда? Оберіть правильну відповідь.

варіанти відповідей

10 м/с

15 м/с

25 м/с

Запитання 14

Рівняння руху автомобіля має вигляд х=200+15t. Виберіть правильні твердження.

варіанти відповідей

швидкість руху автомобіля 15 м/с;

швидкість руху автомобіля 20 м/с;

координата тіла через 10 с руху дорівнює 350 м;

початкова координата руху тіла 200 м;

за 5 с руху тіло подолає шлях 75 м.

Запитання 15

За якими формулами обчислюють координати матеріальної точки у двовимірній системі координат?

варіанти відповідей
Запитання 16

Як називають фізичну модель тіла, розмірами якого в умовах задачі можна знехтувати?

варіанти відповідей

Матеріальна точка

Реальна модель

Звичайна точка

Ідеальна модель

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест