Основна задача механіки. Швидкість руху

Додано: 18 вересня 2023
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 213 разів
13 запитань
Запитання 1

Шлях, що пройшло тіло, - це...

варіанти відповідей

лінія, уздовж якої рухається тіло;

довжина ділянки траєкторії;

відношення часу руху тіла і його швидкостей;

відношення швидкості руху тіла й часу його руху.

Запитання 2

Який із зазначених нижче рухів можна вважати рівномірним? Оберіть правильну відповідь.

варіанти відповідей

Автомобіль гальмує;

Пасажир спускається ескалатором;

Літак взлітає

Запитання 3

Пасажирський поїзд, рухаючись рівномірно, за 20 хв пройшов шлях 30 км. Яка швидкість поїзда? Оберіть правильну відповідь.

варіанти відповідей

10 м/с

15 м/с

25 м/с

Запитання 4

Вкажіть, що є основною задачею механіки.

варіанти відповідей

Визначити положення тіла в будь-який момент часу.

Визначити швидкість руху тіла.

Визначити шлях, який пройде тіло за час його руху.

Запитання 5

Механіка - це...

варіанти відповідей

наука про відносний рух матеріальних тіл і про взаємодії, які при цьому відбуваються між тілами

наука про механічний рух матеріальних тіл і про взаємодії, які при цьому відбуваються між тілами

 частина фізики, в якій вивчаються найзагальніші закони механічного руху або рівноваги матеріальних тіл і механічної взаємодії між ними.

наука про рух матеріальних тіл в просторі

Запитання 6

Розділ механіки, що вивчає механічний рух тіл, не розглядаючи причин, які цей рух зумовлюють, називають..

варіанти відповідей

механіка

динаміка

кінематика

фізика

Запитання 7

Тіло відліку, пов’язані з ним система координат і прилад для відліку часу утворюють ...

варіанти відповідей

матеріальну точку

систему відліку

тіло відліку

кінематику

Запитання 8

Фізична модель тіла, розмірами якого в умовах задачі можна знехтувати - це...

варіанти відповідей

точка в просторі

матеріальна точка

траєкторія руху

прилад для вимірювання часу

Запитання 9

Уявна лінія, яку описує матеріальна точка під час свого руху це ...


варіанти відповідей

шлях

переміщення

відрізок

траєкторія

Запитання 10

Які з наведених тіл можна вважати матеріальними точками? Оберіть декілька правильних відповідей.

варіанти відповідей

Земля, яка обертається навколо своєї осі

Земля, яка рухається навколо Сонця

Автобус, у якому рухається пасажир

Місяць, який рухається навколо Землі

Запитання 11

Позначте всі випадки, коли літак можна вважати матеріальною точкою.

варіанти відповідей

Розрахунок тиску, який чинить шасі літака на ґрунт

Вимірювання швидкості руху літака на злітній смузі

Визначення висоти, на яку піднімається літак

Зняття показів приладів, установлених у літаку

Запитання 12

Оберіть векторні величини

варіанти відповідей

шлях

переміщення

час

швидкість

температура

довжина

Запитання 13

Зміна з часом положення тіла (або частин тіла) в просторі відносно інших тіл, називають...

варіанти відповідей

траєкторією руху

шляхом

переміщенням

механічним рухом

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест