Механіка

Додано: 19 лютого 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 45 разів
12 запитань
Запитання 1

Установіть відповідність між назвою фізичної величини та одиницею вимірювання.

А. Сила 1) 1

Б. Жорсткість 2) Н

В. Коефіцієнт тертя ковзання 3) Н*м

Г. Момент сили 4) Н/м

варіанти відповідей

А.- 2)

Б - 4)

В.- 1)

Г. - 3)

А.- 2)

Б - 1)

В.- 4)

Г. - 3)

А.- 3)

Б - 2)

В.- 1)

Г. - 4)

А.- 1)

Б - 2)

В.- 3)

Г. - 4)

Запитання 2

Якщо тіло кинули під кутом до горизонту, то траєкторія його руху -

А. парабола

Б. пряма лінія

В. гіпербола

Г. крива лінія

варіанти відповідей

В. гіпербола


Г. крива лінія

Б. пряма лінія

А. парабола


Запитання 3

Сила тертя належить до

А. гравітаційної взаємодії

Б. електромагнітної взаємодії

В. сильних взаємодій

Г. слабких взаємодій

варіанти відповідей

Г. слабких взаємодій

А. гравітаційної взаємодії


В. сильних взаємодій


Б. електромагнітної взаємодії


Запитання 4

За зменшення відстані між тілами втричі сила притягання

А. збільшиться в 3 рази

Б. зменшиться в 3 рази

В. збільшиться в 9 разів

Г. зменшиться в 9 разів

варіанти відповідей

Г. зменшиться в 9 разів

Б. зменшиться в 3 рази


А. збільшиться в 3 рази


В. збільшиться в 9 разів


Запитання 5

Три однакових металевих циліндри занурили в різні рідини: перший - у воду, другий - у гас, третій - в олію.Порівняй сили Архімеда, що діють на тіла. Густина рідин: вода - 1000 кг/м 3, гас- 800 кг/м 3, олія - 900 кг/м 3.

варіанти відповідей

A. F1>F2>F3

Б.F1<F2<F3

B.F3<F2<F1

Г. F2<F3<F1

Запитання 6

Момент сили дорівнює добутку

А. сили на переміщення

Б. маси тіла на його прискорення

В. сили на плече сили

Г. маси тіла на його швидкість

варіанти відповідей

А. сили на переміщення


Б. маси тіла на його прискорення


В. сили на плече сили


Г. маси тіла на його швидкість

Запитання 7

Визначте момент сили 200 Н, якщо плече сили складаэ 20 см.

варіанти відповідей

4000 Н*м

40 Н*м

10 Н*м

1000 Н*м

Запитання 8

Робітник пересуває вантаж із силою 600 Н.Чому дорівнює виконана ним робота на шляху 3м?

варіанти відповідей

200 Дж.

0 Дж.

1800 Дж.

50 Дж.

Запитання 9

Яку роботу здійснює двигун потужністю 600 Вт за 300 с?

варіанти відповідей

180000 Дж

3000 Дж

600 Дж

120 Дж

Запитання 10

Яка потужність двигуна, якщо він здійснює роботу 240 Дж за 120 с?

варіанти відповідей

120 Вт

2 Вт

360 Вт

480 Вт

Запитання 11

Чому дорівнює архимедова сила, що діє на тіло обємом 2 м3 та знаходиться в рідині густиною 1000 кг/ м3. g = 10 м/с2.

варіанти відповідей

2000Н

20000Н

1000Н

Запитання 12

Чому рівняеться маса води, що витесняє підводна частина судна?

варіанти відповідей

Рівняеться масі вантажу.

Рівняеться масі судна без вантажу

Рівняеться масі судна з вантажем

Більше за масу судна з вантажем

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест