22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

Механіні коливання і хвилі

Додано: 10 грудня 2019
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 10 разів
18 запитань
Запитання 1

Виберіть величини, які в ЗАГАЛЬНОМУ описують коливальний рух:

варіанти відповідей

xmax

T

ω

x

Запитання 2

Виберіть величини, які характеризують МИТТЄВИЙ стан коливної системи:

варіанти відповідей

x

vx

φ

T

ax

Запитання 3

Частота коливань математичного маятника дорівнює 2Гц. Який період цих коливань?

варіанти відповідей

0,1с

0,5с

Запитання 4

Період коливань пружинного маятника дорівнює 4с. Яка частота цих коливань?

варіанти відповідей

0,2Гц

0,25Гц

0,4Гц

0,5Гц

Запитання 5

Які з наведених рівнянь описують гармонійні коливання?

варіанти відповідей

x = 0,04 cos (2πt)

x = 0,08 sin (πt)

x = - 0,02 cos (6πt)

x = 0,01 tg (2πt)

x = - 0,1 sin (5πt)

Запитання 6

Який період коливання, графік якого вказаний на малюнку?

варіанти відповідей

Запитання 7

Яка амплітуда коливання, графік якого вказаний на малюнку?

варіанти відповідей

1см

2см

-6см

6см

Запитання 8

Вкажіть формулу для знаходження періоду коливань пружинного маятника

варіанти відповідей
Запитання 9

Вкажіть формулу для знаходження періоду коливань математичного маятника

варіанти відповідей
Запитання 10

Як зміниться період коливань пружинного маятника, якщо масу тягарця збільшити в 4 рази?

варіанти відповідей

збільшиться в 4 рази

зменшиться в 4 рази

збільшиться в 2 рази

зменшиться в 2рази

Запитання 11

Як зміниться період коливань пружинного маятника, якщо жорсткість пружини збільшити в 4 рази?

варіанти відповідей

збільшиться в 4 рази

зменшиться в 4 рази

збільшиться в 2 рази

зменшиться в 2рази

Запитання 12

Як зміниться період коливань математичного маятника, якщо його довжину зменшити 4 рази?

варіанти відповідей

збільшиться в 4 рази

зменшиться в 4 рази

збільшиться в 2 рази

зменшиться в 2рази

Запитання 13

Яка з резонансних кривих відповідає найбільшій силі тертя в коливальній системі?

варіанти відповідей

1

2

3

Запитання 14

Виберіть властивості хвильового руху:

варіанти відповідей

Хвилі поширюються в середовищі зі скінченною швидкістю

Джерелом механічних хвиль завжди є тіло, що коливається

Механічні хвилі можуть поширюватися у вакуумі

Хвильовий рух супроводжується перенесенням речовини

Хвильовий рух супроводжується перенесенням енергії

Запитання 15

Яка з вказаних величин НЕ є харатеристикою хвиль?

варіанти відповідей

T

xmax

λ

m

Запитання 16

Яка з вказаних характеристик звуку НЕ є суб'єктивною?

варіанти відповідей

гучність звуку

висота звуку

тембр

частота

Запитання 17

Звук якої частоти може чути людина?

варіанти відповідей

10Гц

100Гц

1000Гц

10 000Гц

100 000Гц

Запитання 18

Яка швидкість поширення звуку в повітрі, якщо при частоті 25Гц довжина хвилі дорівнює 13,2м?

варіанти відповідей

320м/с

330м/с

340м/с

350м/с

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест