Метаболізм. Типи живлення. (профіль)

Додано: 18 грудня 2023
Предмет: Біологія, 10 клас
24 запитання
Запитання 1

Виберіть фактори. які впливають на метаболізм

варіанти відповідей

Спадковість

Статура

Спосіб життя

Навколишнє середовище

Стать

Запитання 2

Джерелом отримання енергії для рослин

варіанти відповідей

Екологічні чинники

Сонячна енергія

Фізичні чинники

Хімічні реакції

Запитання 3

За способом отримання органічних речовин організми поділяються на

варіанти відповідей

гетеротрофи

міксотрофи

некротрофи

автотрофи

копротрофи

Запитання 4

Виберіть, до якого типу гетеротрофного живлення належать організми: Ці організми виділяють спеціальні ферменти на мертві організми, що розкладається і потім всмоктують його.

варіанти відповідей

Сапротрофний тип живлення

Паразитизм

Голозойний тип живлення

Хижацтво

Запитання 5

Організм, що живе за рахунок іншого, приносячи йому шкоду, називається:

варіанти відповідей

Паразит

Хижак

Сапротроф

Симбіонт

Запитання 6

Чому бактерії виділяють травні ферменти на субстрат, щоб розщепити їжу

варіанти відповідей

Їм так легше

Не зручно їсти

Поглинають лише розчинені частинки

Щоб більше було для інших

Запитання 7

Джерелом отримання енергії для тварин, грибів

варіанти відповідей

Екологічні чинники

Сонячна енергія

Фізичні чинники

Органічні сполуки

Запитання 8

Обмін речовин - це...

варіанти відповідей

  сукупність процесів, які забезпечують механічне подріблення їжі і хімічне (за участі ферментів) розщеплення поживних речовин на компоненти і можуть можуть брати участь в метаболізмі.

 сукупність процесів, що включають надходження до організму, перетравлення, всмоктування та засвоєння ним поживних речовин.

 сукупність процесів надходження речовин до організму з навколишнього середовища, перетворення їх в організмі та виведення з організму кінцевих продуктів обміну.

Запитання 9

Перетворення складних органічних сполук на прості, під час яких енергія виділяється

варіанти відповідей

 Метаболізм

 Асиміляція

 Дисиміляція

Анаболізм

Запитання 10

Процес утворення складних органічних сполук із простих, на які затрачується енергія

варіанти відповідей

метаболізм

  

асиміляція

  

дисиміляція

Запитання 11

Виберіть варіанти з правильно застосованим основним поняттям чи ключовим терміном:

1. Метаболізм - це сукупність біохімічних реакцій організму

2. Анаболізм - це енергетичний обмін, або дисиміляція

3. Катаболізм - це пластичний обмін, або асиміляція

4. Живлення - це надходження поживних речовин в організм

варіанти відповідей

1, 4

 1, 3

2, 3

2, 4

Запитання 12

Енергія, яка виділяється під час клітинного дихання запасається в молекулах:

варіанти відповідей

білків

  

АТФ

 

 ДНК

 

 РНК

Запитання 13

Метаболічні шляхи, що зазвичай відносять до анаболізму, пов’язані з

варіанти відповідей

розщепленням молекул їжі

утворенням неорганічних речовин із універсальних мономерів

утворенням малотоксичних продуктів обміну речовин

реакціями, що сприяють накопиченню енергії в клітині

синтезом великих і складних молекул з універсальних мономерів

Запитання 14

 Деякі ґрунтові бактерії здатні отримувати енергію в процесі окиснення сполук амонію киснем до нітритів та нітратів і при цьому синтезувати органічні речовини з вуглекислого газу. Вони є

варіанти відповідей

фототрофами

міксотрофами

хемоавтотрофами

хемогетеротрофами

фотогетеротрофами

Запитання 15

Евглена зелена за типом живлення

варіанти відповідей

фототрофами

міксотрофами

хемоавтотрофами

хемогетеротрофами

фотогетеротрофами

Запитання 16

 Хламідомонада здатна фотосинтезувати на світлі і, крім того, всмоктувати органічні речовини поверхнею тіла. На підставі цього можна дійти висновку, що хламідомонада — це

варіанти відповідей

фототрофами

міксотрофами

хемоавтотрофами

хемогетеротрофами

фотогетеротрофами

Запитання 17

Які органічні речовини є основним джерелом енергії в організмі?

варіанти відповідей

білки

жири

вуглеводи

Запитання 18

Білки в оганізмі розкладаються до

варіанти відповідей

моносахаридів

амінокислот

води

жирних кислот

Запитання 19

Сукупність поцесів надходження до оранізму поживних речовин їх перетворення та виведення на зовні продуктів обміну називають

варіанти відповідей

метаболізм

анаболізм

катаболізм

асиміляція

Запитання 20

З чого, фактично, утворюється вуглекислий газ, який виділяють живі організми при диханні?

варіанти відповідей

Із поживних речовин (білки, жири, вуглеводи)

Із повітря

Із кисню

Із вітамінів

Запитання 21

Організми, які використовують енергію сонця для синтезу органічних речовин, називаються...

варіанти відповідей

Хемоавтотрофи

Фотоавтотрофи

Гетеротрофи

Сапротрофи

Запитання 22

Вкажіть організми з автотрофним типом живлення

варіанти відповідей

дуб

ламінарія

пітон

залізобактерії

Запитання 23

Назвіть організм з гетеротрофним способом живлення

варіанти відповідей

дуб

ламінарія

пітон

залізобактерії

Запитання 24

Наведіть приклад процесів катаболізму

варіанти відповідей

Фотосинтез

Хемосинтез

Гліколіз

Синтез білків

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест