24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

метали

Додано: 19 травня 2020
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 21 раз
21 запитання
Запитання 1

Виберіть загальну електронну формулу зовнішнього електронного шару атомів лужноземельних елементів

варіанти відповідей

А) ns2np2

Б) ns2

В ns2np1  

Г) ns1

Запитання 2

Проаналізуйте твердження 1 і 2 й укажіть правильний варіант відповіді:

1.Тимчасову жорсткість води можна усунути кип’ятінням.

2.Скло, цемен, кераміка належать до силікатних матеріалів.


варіанти відповідей

А Правильне лише твердження 2  

Б Правильні обидва твердження

В Неправильні обидва твердження

Г Правильне лише твердження 1

Запитання 3

Укажіть назву речовини за допомогою якої можна виявити у розчині йони Fe3+:

варіанти відповідей

А) Барій хлорид;  

Б) Аргентум нітрат;  

В) Натрій гідроксид;

Г) Сульфатна кислота.

Запитання 4

Реагентом на йон PO43- є:

варіанти відповідей

А) Ва2+  

Б) Ag+  

В) OH-  

Г) H+

Запитання 5

При термічному розкладі основних та амфотерних гідроксидів утворюються

варіанти відповідей

А) кислоти та оксиди  

Б) оксиди та вода

В) вільні метали та вода  

Г) оксиди та водень

Запитання 6

Установіть відповідність між класами сполуки і формулою:

1) двухосновна кислота а) K3PO4

2)нерозчинна основа б) Al(OH)3;

3) луг в) CaO;

4) середню сіль г) H2SO3;

д) NaOH.

е) K2НPO4

варіанти відповідей

А) 1) -г); 2) — б); 3) — д); 4) — а).  

Б) 1) - а); 2) — є); 3) — д); 4) - в).

В) 1) — д); 2) — е); 3) — а); 4) — г).  

Г) 1) — г); 2) -в); 3) - д); 4)- а).

Запитання 7

Позначте головну підгрупу елементів періодичної системи, до якої не входять метали:

варіанти відповідей

А) I

Б) III

В) IV

Г) VII

Запитання 8

Заповнити пропуск у схемі:

Al ---- Al2O3---- Al(NO3)3---- ? ----KAlO2

У другому рівнянні вказати суму коефіцієнтів.

варіанти відповідей

А) Al(OH)3 ,12

Б) AlCl3, 14

В) Al2(SO4)3, 10

Г) Al(OH)3, 4

Запитання 9

Сировиною для виробництва скла є:

варіанти відповідей

А) SiO2  

Б) SO2  

В) SO3  

Г) N2O5

Запитання 10

Укажіть перелік, укладений лише з назв неметалічних елементів.

варіанти відповідей

А) Сульфур, Оксиген, Калій, Купрум  

Б) Хлор, Гелій, Гідроген, Фосфор

В) Флуор, Ферум, Нітроген, Натрій  

Г) Силіцій, Карбон, Магній, Цинк


Запитання 11

Укажіть ряд, який складається лише з назв алотропних модифікацій.

варіанти відповідей

А) сірка ромбічна, сірка моноклінна, сірчистий газ

Б) графіт, алмаз, карбін

В) фосфор білий, фосфор червоний, фосфін  

Г) кисень, озон, вода


Запитання 12

Проаналізуйте твердження 1 і 2 й укажіть правильний варіант відповіді.

1 Алотропія Оксигену зумовлена різним кількісним складом молекул алотропних модифікацій.

2. Ґрунти з рН > 7 належать до кислотних ґрунтів.


варіанти відповідей

А) правильне лише твердження 1  

Б) правильне лише твердження 2

В) правильні обидва твердження  

Г) неправильні обидва твердження


Запитання 13

Яку масу алюміній сульфіду можна добути з алюмінію масою 10,8 г і сірки масою 32 г?

варіанти відповідей

А) 30

Б) 60

В) 50

Г) 40

Запитання 14

який із наведених металів реагує з водою без нагрівання?

варіанти відповідей

Cu

Ca

Cd

Co

Запитання 15

Укажіть ряд сполук, в якому є лише солі

варіанти відповідей

KPO3, NaCl, CaSO3

Zn(OH)2, FeO, NaCl

Na3РO4, MgO, LiOH

KCl, Na3РO4, HNO3

Запитання 16

На 8 г магній оксиду подіяли сульфатною кислотою. Яка маса солі утворилась?

варіанти відповідей

24 г

20 г

40 г

31 г

Запитання 17

Під час хімічної реакції метали

варіанти відповідей

приєднують електрони зовнішнього енергетичного рівня

віддають електрони зовнішнього енергетичного рівня

не змінюють електрони зовнішнього енергетичного рівня


віддають і приймають електрони зовнішнього енергетичного рівня

Запитання 18

І. У Магнію та Кальцію однакова кількість електронних шарів

ІІ. У Магнію та Кальцію однакова кількість електронів на зовнішньому шарі

варіанти відповідей

обидва твредження вірні

правильне лише перше твердження

обидва твердження хибні

правильне лише друге твердження

Запитання 19

Укажіть послідовність реагентів у ланцюжку перетворень

Ba→BaO→Ba(OH)2→BaCl2→BaSO4

варіанти відповідей

O2 , H2О, HCl, K2SO4

K2SO4, H2O, HCl, O2

O2 , HCl ,H2O, H2SO4

H2O, O2, HCl, K2SO4

Запитання 20

Вищі оксиди неметалічних елементів є...

варіанти відповідей

основними

кислотними

амфотерними

Запитання 21

Метали, які ріжуться ножем - це

варіанти відповідей

Pb, Mg, Al

K, Na, Zn

лужні метали

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест