5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Неорганічні речовини і їхні властивості (Неметали)

Додано: 19 травня 2020
Предмет: Хімія, 11 клас
28 запитань
Запитання 1

Позначте формулу сульфітної кислоти

варіанти відповідей

H2SO4

H2SO3

H2S

HCN

Запитання 2

Позначте валентність кислотного залишку ортофосфатної кислоти

варіанти відповідей

1

4

2

3

5

Запитання 3

Виберіть рядок, у якому записані лише формули кислот

варіанти відповідей

HNO3, NaOH, H2SO3

H2SO4, HNO3, H2S

HCl, K2CO3, Ca(OH)2

SO3, H3PO3, H2S

Запитання 4

Виберіть оксигеновмісну двохосновну кислоту

варіанти відповідей

HNO3

H2S

H3PO3

H2CO3

Запитання 5

Виберіть загальні назви оксидів, які реагують із сульфатною кислотою

варіанти відповідей

амфотерні

кислотні

основні

Запитання 6

Позначте рядок, в якому речовини взаємодіють між собою

варіанти відповідей

SiO2 і H2O

H2SO4 і KNO3

BaCl2 і H2SO4

CO2 і Fe(OH)2

Запитання 7

Позначте реакцію, яка відбувається з утворенням осаду

варіанти відповідей

HCl + AgNO3

H2SO4 + NaNO3

H3PO4 + KOH →

CO2 + H2O →

Запитання 8

Яку масу кальцію потрібно спалити,щоб отримати 70г кальцій оксиду?

варіанти відповідей

50г

32г

76г

89г

Запитання 9

Вкажіть ряд речовин, в якому наведено тільки солі:

варіанти відповідей

K2SO4, H2CO3, Fe2O3, CuSO4


 


 CaCO3, Ag2O, Na3PO4, NaCl

 


LiOH, Fe(OH)3, SO2, H2SiO3


 


 

 


 


CaCO3, NaPO4, Na2SiO3, Li2SO4

Запитання 10

Виберіть оксигеновмісну двохосновну кислоту

варіанти відповідей

HNO3

H2S

H3PO3

H2CO3

Запитання 11

Виберіть рядок, у якому записані лише формули кислот

варіанти відповідей

HNO3, NaOH, H2SO3

H2SO4, HNO3, H2S

HCl, K2CO3, Ca(OH)2

SO3, H3PO3, H2S

Запитання 12

Вкажіть формулу сульфатної кислоти:

варіанти відповідей

H2S

H2SO4

H2SO3

H2SiO3

Запитання 13

Укажіть ряд сполук, в якому є лише одноосновні кислоти:

варіанти відповідей

H2S, H2SiO3, HF

HI, HBr, HCl

H2SO4, H2SO3, H2CO3

Запитання 14

Яка з наведених формул є кислотою?

варіанти відповідей

H2SO4

NaOH

CaO

CaCO3

Запитання 15

Назвіть хімічну формулу кухонної солі?

варіанти відповідей

CaF2

KNO3

NaCl

K2CO3

Запитання 16

Укажіть формулу безоксигенової кислоти:

варіанти відповідей

H2SO4

H2SiO3

HCl

Запитання 17

Укажіть продукт хімічної реакції:

Na2O+H2O=

варіанти відповідей

NaH

NaOH

Na(OH)2

Запитання 18

Продуктами реакції Li2O + H2SO4 → є…:

варіанти відповідей

Li2SO4, H2O  

LiOH, SO3, H2O

LiHSO4, SO2

Li2S, O2, H2

Запитання 19

Укажіть реагенти, наслідком взаємодії яких є сполука H2CO3

варіанти відповідей

H2+CO2

H2O+CO2

H2+CO

Запитання 20

Обчисліть та позначте масу калій гідроксиду, яким можна нейтралізувати 9,8 г сульфатної кислоти

варіанти відповідей

5,6

11,2

56

112

Запитання 21

За основу сучасної класифікації хімічних елементів узято:

варіанти відповідей

валентність атомів хімічних елементів;

відносну атомну масу;

властивості хімічних елементів;

заряд атомних ядер.

Запитання 22

Укажіть рівняння реакції нейтралізації:

варіанти відповідей

AgN03 + HCl →AgCl + HN03;

ZnCl2 + Na2C03 → ZnC03 + 2NaCl;

 NaOH + HCl →NaCl + H20;

2NaOH + С02 → Na2C03 + H20.

Запитання 23

Яка алотропна форма вуглецю проводить електричний струм?

варіанти відповідей

алмаз;

сажа;

 графіт;


інша

Запитання 24

Адсорбція - це здатність...

варіанти відповідей

рідини поглинати своєю поверхнею гази;

тверда речовина своєю поверхнею поглинати гази;

 газів поглинати тверду речовину;


всі відповіді правильні

Запитання 25

Позначте всі правильні твердження щодо кислот:

варіанти відповідей

усі кислоти містять у своєму складі Оксиген

більшість кислот використовують у вигляді розчинів

за наявності кислот лакмус набуває червоного забарвлення

у розчині кислоти можна виявити за допомогою індикаторів

у складі молекул кислот міститься тільки один атом Гідрогену 

Запитання 26

Неметали це -

варіанти відповідей

 Складні речовини

Прості речовини

Масштабні моделі молекул

Інертні гази

Запитання 27

Укажіть перелік, укладений лише з назв неметалічних елементів.

варіанти відповідей

Сульфур, Оксиген, Калій, Купрум

Флуор, Ферум, Нітроген, Натрій

Хлор, Гелій, Гідроген, Фосфор

Силіцій, Карбон, Магній, Цинк

Запитання 28

Укажіть ряд, який складається лише з назв алотропних модифікацій.

варіанти відповідей

сірка ромбічна, сірка моноклінна, сірчистий газ

фосфор білий, фосфор червоний, фосфін

графіт, алмаз, карбін

 кисень, озон, вода

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест