25 травня о 19:00Вебінар: Виховна робота класного керівника та завершення навчального року в умовах дистанційного навчання

металічні елементи та їх сполуки

Додано: 9 квітня 2020
Предмет: Хімія, 11 клас
25 запитань
Запитання 1

Назвіть елемент за будовою електронної оболонки атома

1S22S22P63S23P1 :

варіанти відповідей

1. Натрій

2. Фосфор

3. Магній

4. Алюміній

Запитання 2

Позначте елементи головних підгруп а) Mg, б) V, в) Li, г) Mo, д) As:

варіанти відповідей

1. а,б,в

2. а,в,г

3. а,в,д

4. б,в,д

Запитання 3

В будові атомів елементів з порядковими номерами 14 і 18 спільна кількість:

варіанти відповідей

1. електронів

2. нейтронів

3. енергетичних рівнів

4. електронів на зовнішньому енергетичному рівні

Запитання 4

З якими хімічними елементами в періоді межує Кальцій:

варіанти відповідей

1. K

2. Zn

3. Sc

4. Al

5. Mg

6. Cu

Запитання 5

В зазначеному переліку знаків хімічних елементів вкажіть лужний метал:

варіанти відповідей

1. Ni

2. Sr

3. Na

4. Ne

Запитання 6

Невідомий елемент знаходиться у VIII групі, відносна молекулярна маса вищого оксиду рівна 254. Назвіть клемент?

варіанти відповідей

1. Ферум

2. Ксенон

3. Технецій

4. Осьмій

Запитання 7

Невідомий елемент знаходиться у V групі, відносна молекулярна маса леткої сполуки з воднем рівна 78. Назвіть елемент, та його нуклонне число.

варіанти відповідей

1. Фосфор, 31

2. Арсен, 75

3. Стибій, 122

4. Бісмут, 209

5. Ванадій, 51

Запитання 8

Які властивості виявляє Zn(OH)2 при взаємодії з К2О?

варіанти відповідей

основні

кислотні

Запитання 9

Які властивості виявляє Zn(OH)2 при взаємодії з НСl?

варіанти відповідей

кислотні

основні

Запитання 10

При взаємодії цинк гідроксиду з натрій гідроксидом утворюється натрій цинкат. Яка його формула?

варіанти відповідей

Na2ZnO2

Na2(ZnOH)2

ZnO2 * Na2

Na(OH)2Zn

Запитання 11

Вкажіть формулу сполуки, яка не виявляє амфотерних властивостей ...

варіанти відповідей

Al(OH)3

Ca(OH)2

Be(OH)2

Zn(OH)2

Запитання 12

Позначте формулу пропущеного реагента у схемі реакції

... + SO3 → Fe2(SO4)3 + H2O

варіанти відповідей

Fe(OH)3

Fe(OH)2

FeO

Fe2O3

Запитання 13

Вкажіть, як називають розчинні основи

варіанти відповідей

сульфати

нітрати

луги

хлориди

Запитання 14

Луги добувають при взаємодії

варіанти відповідей

активних металів з кислотами

активних металів з водою

малоактивних металів з кислотами

малоактивних металів з водою

Запитання 15

Закінчіть рівняння реакції:

2Na + 2H2O→

варіанти відповідей

2NaOH + 2H2O

2NaOH + H2

Na2O + 2H2O

2NaOH +Na2O

Запитання 16

Нерозчинні основи утворюються при взаємодії

варіанти відповідей

між кислотним оксидом і лугом у розчині

між оксидом металу і кислотою

між лугом і кислотою у розчині

між лугом і сіллю у розчині

Запитання 17

Закінчіть рівняння реакції

Na2O + H2O→

варіанти відповідей

NaOH + H2

NaOH + H2O

Na2O + H2

2NaOH

Запитання 18

Zn(OH)2 - це:

варіанти відповідей

амфотерний гідроксид

луг

оксид

основа

Запитання 19

NaOH - це

варіанти відповідей

нерозчинна основа

луг

оксид

сіль

Запитання 20

Виберіть формули амфотерних гідроксидів.

варіанти відповідей

Al(OH)3

NaOH

Cu(OH)2

Zn(OH)2

Запитання 21

У якого елементу електронів на зовнішньому енергетичному рівні більше?

варіанти відповідей

Na

Ca

порівну

Запитання 22

Який індикатор дає такий колір у лугах?

варіанти відповідей

Лакмус

Метилоранж

Фенолфталеїн

Універсальний

Запитання 23

Лугом в давнину називали милкі розчини ..., які використовували для прання

варіанти відповідей
Запитання 24

Де не використовують натрій гідроксид

варіанти відповідей

косметичні засоби

прочищення каналізаційних труб

обробка дерев

фарбування маслин

Запитання 25

Установіть послідовність використання реагентів під час здійснення перетворення:

залізо → ферум(ІІ) хлорид → ферум(ІІІ) хлорид → ферум(ІІІ) гідроксид → ферум(ІІІ) нітрат:

варіанти відповідей

1) Cl2; 2) HCl; 3) HNO3; 4) KOH

1) HCl; 2) Cl2; 3)KOH; 4) HNO3

1) HCl; 2) Cl2; 3) HNO3; 4) KOH

1) Cl2; 2) HCl; 3)KOH; 4) HNO3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест