Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу.

Тест виконано: 33 рази
12 запитань
Запитання 1

Якому класу вуглеводнів відповідає загальна формула - CnH2n+2 ?

варіанти відповідей

Алкани

Алкени

Арени

Алкіни

Запитання 2

Позначте всі продукти хімічної промисловості, які найчастіше використовуються в повсякденному житті.

варіанти відповідей

їжа та харчові добавки

 лікарські препарати

одяг та взуття

мінеральні добрива

паливо

СМЗ

Запитання 3

Серед запропонованих прізвищ обрати вчених - творців хімічної науки в Україні.

варіанти відповідей

М. Бекетов

А. Волкова

М. Зелінський

О. Сперанський

І.Іванов

В. Вернадський

Запитання 4

Позначте основні групи продуктів хімічного виробництва.

варіанти відповідей

мінеральні добрива

вода

кислоти (нітратна, сульфатна)

полімерні матеріали

кераміка, скло

повітря

Запитання 5

Сукупність наук, що вивчають явища навколишнього світу в живій та неживій природі - це

варіанти відповідей

математичні науки

природничі науки

філологічні науки

суспільні

Запитання 6

До природничих наук також належать:


варіанти відповідей

астрономія

біологія

англійська мова

хімія

математика

фізика

інформатика

Запитання 7

Біохімія вивчає

варіанти відповідей

хімічний склад і структуру сполук, які містяться в нервових клітинах

хімічний склад і структуру сполук, які містяться в крові

хімічний склад і структуру сполук, які містяться в живих організмах

якісний склад і структуру сполук, які містяться в живих організмах

Запитання 8

Перші наукові дослідження пов'язані з ... Оберіть чотири відповіді.

варіанти відповідей

Харківським університетом ім В. Каразіна

Київський університет ім Т. Шевченко

Запорожський національний університет

Запорожський технічний університет

Одеський університет ім. Мечнікова

Львівський Університет ім Франко

Запитання 9

Основними джерелами хімічного забруднення довкілля є:

варіанти відповідей

промисловість, енергетика, побутові відходи;

автотранспорт, побутові відходи;

промисловість, енергетика, автотранспорт, побутові відходи;

промисловість, енергетика, автотранспорт;

Запитання 10

Хімія вивчає :

варіанти відповідей

речовини і перетворення речовин

хімічні елементи та їх взаємоперетворення

матеріали та способи їх обробки

виробництво матеріалів з руд

Запитання 11

Накопичення певного газу в атмосфері призводить до парнікового ефекту. Визнач цей газ, якщо відомо, що він утворюється під час спалювання вуглеводнів.

варіанти відповідей

Н2О

Н2S

СО2

СО

Запитання 12

Який об'єм вуглекислого газу потрапить в атмосферу під час спалювання 100 поліетиленових пакетів масою 20г кожен?

варіанти відповідей

3199л

2224л

4480л

3125л

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест