Міжнародні відносини та міжнародне право

Додано: 25 травня 2020
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 751 раз
12 запитань
Запитання 1

Система юридичних принципів і норм договірного й звичаєвого характеру, які виникають унаслідок погодження між державою та іншими суб`єктами міжнародного співтовариства з метою мирного співіснування це -

варіанти відповідей


Міжнародна безпека.


Юрисдикція.

 Міжнародне право.


Транснаціональні корпорації.

Запитання 2

У міжнародному праві розрізняють три види території залежно від правового режиму, які саме?

варіанти відповідей

Державна територія.

Територія із змішаним режимом.

Територія з міжнародним режимом.


Міжнародна організація.

Населення держави.

Запитання 3

Що таке державний суверенітет?

варіанти відповідей


це прояв суверенітету держави, який означає обсяг і сферу дії державної влади;

 це верховенство влади держави на своїй території та її незалежність у міжнародних відносинах;

це територія, на яку поширюється суверінітет держави;

 це утворення, здатні мати права й обов`язки, що випливають із міжнародного права.

Запитання 4

Вкажіть дві спеціалізовані комісії та організації ООН.

варіанти відповідей

МАГАТЕ.

ЕСКАТО.


ЮНЕСКО.


МВФ.

Запитання 5

Види юрисдикції бувають-

варіанти відповідей

за характером влади;

за сферою дії;

за режимом.

за організацією;

за обсягом;

Запитання 6

Які є види міжнародних відносин?( 2 правильні відповіді)

варіанти відповідей

Освітні.

Інформаційні.

 Політичні.

Ринкові.

Запитання 7

Міжнародні відносини - це ..

варіанти відповідей

це простір відносин, який не перебуває під суверенітетом якоїсь держави;

 це організація відносин, яка створена на основі міжнародного договору;

система взаємодій, субєктами яких є держави, міжнародні міжурядові та міжнародні неурядові організації, транснаціональні корпорації та, за особливих умов, приватні особи;

це відносини між країнами у сфері військового, наукового, культурного співробітництва.

Запитання 8

Норми гуманітарного права можна поділити на такі тематичні групи:

варіанти відповідей

захист прав окремих категорій індивідів;


боротьба з масовими порушеннями прав людини;


розширення прав воюючих сторін;

розв`язання проблем безпеки.

питання правового статусу індивідів;

Запитання 9

Якими ознаками має володіти держава як суб`єкт міжнародного права?

варіанти відповідей


Населення.

 Державні гарантії.

Державна влада.

Державна територія.


Державний суверенітет.

Запитання 10

Галузь міжнародного права, головна мета якої полягає в гуманізації ведення військових дій та полегшення страждань жертв війни - це

варіанти відповідей

Міжнародне гуманітарне право

Міжнародне цивільне право

Міжнародне конституційне право


Міжнародне антивійськове право

Запитання 11

Тимчасове захоплення території або частини території однієї держави збройними силами іншої без отримання суверенних прав на неї називають ...

варіанти відповідей

 дискримінація

 експансія

 репатріація

 окупація 

Запитання 12

Міжнародне гуманітарне право -

варіанти відповідей

захищає поранених і хворих супротивника

захищає осіб, затриманих у зв'язку зі збройним конфліктом

забороняє нападати на цивільні об'єкти

захищає поранених і хворих тільки постраждалої сторони

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест