18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Мої права в соціальних мережах

Тестове завдання створене як І етап ВІКТОРИНИ

Додано: 3 грудня 2020
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 6 разів
25 запитань
Запитання 1

Соціальна мережа - це ...

варіанти відповідей

взаємні правові відносини між громадянами

соціальна структура, утворена індивідами або організаціями

матеріальна відповідальність між індивідами та організаціями

це Facebook та Instagram

Запитання 2

Коли і ким було запропоновано термін "соціальна мережа"?

варіанти відповідей

 в 1914 році Дж. А. Барнесом

 в 1954 році Вільямом Генрі Гейтсом

 в 1954 році Дж. А. Барнесом

 в 1984 році Вільямом Генрі Гейтсом

Запитання 3

 Починаючи з якого року, почали з'являтися сайти, в яких використовувалась технологія під назвою Коло друзів

варіанти відповідей

з 1980

з 1991

з 2001

з 2010

Запитання 4

У якому році була створена найбільша на сьогоднішній день соціальна мережа у світі — Facebook.

варіанти відповідей

в 2004 р.

в 2015 р.

в 1990 р.

в 2001 р.

Запитання 5

Хто є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні?

варіанти відповідей

Народ

Верховна влада

Президент

Запитання 6

Під час спілкування в соціальних мережах так важливий компроміс. Що це таке ?

варіанти відповідей

система взаємодопомоги

посередництво під час конфлікту

угода, досягнута взаємними поступками

уникання конфліктів

Запитання 7

Оберіть термін за визначенням:

Збіг думок, досягнення одночасної згоди

варіанти відповідей

компроміс

співпраця

консенсус

Запитання 8

Прояви ксенофобії недопустимі у цивілізованому суспільстві, отже під час спілкування в соціальних мережах теж. Що таке ксенофобія?

варіанти відповідей

віра у вищість одних рас чи етносів над іншими та упередження й дискримінація, пов'язані з такою вірою.

 різке несприйняття особою чи національною лінгвокультурною спільнотою чужої культури, мови, поведінки, манери спілкування тощо.

хибна думка, яка складається щодо кого-, чого-небудь наперед, без ознайомлення, та пов'язане з нею відповідне ставлення.

Запитання 9

Укажіть форми дискримінації...(декілька правильних варіантів)

варіанти відповідей

булінг

расизм

ксенофобія

Запитання 10

Який з термінів позначає невід’ємне право людини на самоповагу та повагу оточуючих до себе?

варіанти відповідей

індивідуальність 


гідність 


творчість 


соціалізованість 


Запитання 11

Сукупність людей, об’єднаних певними відносинами, зумовленими способом виробництва матеріальних і духовних благ, які змінюються упродовж історії – це…

варіанти відповідей

соціальна структура

 суспільство   

стратифікація   

соціальна згуртованість

Запитання 12

Співіснування та розвиток різних за змістом культурних традицій у межах однієї локалізованої в просторі й часі спільноти людей - це

варіанти відповідей

компроміс

соціальна рівність

 плюралізм 

полікультурність 

Запитання 13

Як називають процес під час якого двоє або більше людей обмінюються інформацією

варіанти відповідей

спілкування

комунікативність

комунікація

полікультурність

Запитання 14

Усвідомлення особистістю власних обов'язків та їх виконання - це

варіанти відповідей

солідарність

згуртованість

полікультурність

відповідальність

Запитання 15

Вплив якого з соціальних явищ на суспільство є однозначно негативним?

варіанти відповідей

відповідальність

упередження

терпимість

стереотипи

Запитання 16

Як називають обмеження або позбавлення прав певних категорій громадян за расовою або національною належністю, статтю, віком, політичними або релігійними переконаннми

варіанти відповідей

асиміляція

расизм

ксенофобія

дискримінація

Запитання 17

Як називається метод вирішення спорів із залученням посередника або третьої сторони для розв'язання проблеми?

варіанти відповідей

компроміс

медіація

медіана

переговори

Запитання 18

Правова держава передбачає:

 

варіанти відповідей

пріоритет інтересів держави над інтересами громадянського суспільства;

пріоритет інтересів людини над інтересами держави;

заміну держави системою правопорядку;

тотожність інтересів держави та інтересів громадянського суспільства.

Запитання 19

Вкажи знак авторського права

варіанти відповідей
Запитання 20

 Інструмент власності, права і ключова галузь права інтелектуальної власності. Призначене захищати зовнішню форму вираження об'єкта (твір, малюнок, збірник, фотографія та інше), тобто їхнє «матеріальне втілення».

варіанти відповідей

Право на життя

Авторське право

Цивільне право

Сімейте право

Запитання 21

На які результати творчої діяльності поширюється авторське право?

(декілька правильних варіантів)

варіанти відповідей

комп'ютерні програми та бази даних

художні та документальні фільми

фотографії і скульптури, архітектурні проєкти

рекламні проспекти, карти і технічні креслення

Запитання 22

6 лютого 1929 р. постановою Центрального виконавчого комітету і Ради народних комісарів УСРР було затверджено перший український Закон «Про авторське право».

Дане твердження вірне?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 23

Чи можна спілкуватись використовуючи нецензурну лайку в соціальних мережах?

варіанти відповідей

Так

Ні

Інколи це допустимо

Запитання 24

Згідно ст.173 Кодексу України про адміністративні правопорушення дрібне хуліганство, тобто нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян, -тягне за собою ...

(декілька правильних варіантів)


варіанти відповідей

накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин

виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку

адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб

Запитання 25

Згідно законів України соціальні мережі вважаються громадським місцем?

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест