Модернізація промисловості та сільського господарства на українських землях др.пол. ХІХ ст. у ск. Російської імперії

Додано: 19 січня
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 19 разів
15 запитань
Запитання 1

Панування кріпосницьких відносин в Наддніпрянській Україні припадає на період

варіанти відповідей

1764-1812 рр.

1775-1829 рр.

1783-1861 рр. 

1772-1864 рр.


Запитання 2

Укажіть чотири риси, притаманні економічному розвиткові Наддніпрянської України в другій половині XIX ст.

варіанти відповідей

Потужний розвиток цукробурякового виробництва.


Формування Південного та Правобережного нафтових районів.

Завершення промислового перевороту.

Дефіцит робочої сили в сільськогосподарському виробництві.

Бурхливий розвиток вуглевидобувної, гірничорудної та металургійної галузей. 

Створення розгалуженої системи залізниць.

Домінування темпів розвитку текстильної промисловості та машинобудування над темпами розвитку сировинних галузей.

Запитання 3

Перші залізниці в Наддніпрянській Україні з’єднували

варіанти відповідей

чорноморські порти з основними районами виробництва товарного хліба.

адміністративні центри губерній зі столицею Санкт-Петербургом.

Донецький вугільний басейн з економічними центрами Росії та Польщі.

Київ зі столицями західноевропейських держав.

Запитання 4

Реформи 1860-х – 1870-х рр. у Російській імперії сприяли


варіанти відповідей

формуванню ринку вільнонайманої праці.

витісненню іноземного капіталу національним.

подоланню селянського малоземелля та безземелля.

розгортанню трудової еміграції до США та Канади

Запитання 5

Позначте фактор, що відіграв вирішальну роль у стрімкому економічному розвитку Донбасу в другій половині XIXст.:

варіанти відповідей

значні природні ресурси

кваліфікована робоча сила

розгалужена транспортна інфраструктура

утворення монополістичних об’єднань

Запитання 6

Про яку відому родину промисловиків в Україні йде мова?Їх родина посідала провідне місце у продажу хліба, цукру та скота, в суконному виробництві. Щорічно на їх цукрових підприємствах вироблялась продукція більш ніж на 21 мільйон карбованців. Представники цієї родини були одними із засновників цукрового, рафінадного синдикатів та всеросійського товариства цукрозаводчиків. Один із нащадків цієї родини був депутатом четвертої Державної думи, після Лютневої революції 1917 року — міністром фінансів, а потім міністром закордонних справ Тимчасового уряду.

варіанти відповідей

Юз

Терещенко

Семеренко

Яхненко

Запитання 7

Реформи 60-70 років ХІХ ст. у Російській імперії сприяли


варіанти відповідей

завершенню промислового перевороту

початку промислового перевороту

зниженню темпів економічного розвитку

ліквідації поміщицького землеволодіння

Запитання 8

Галузі, які досягли найбільших успіхів у другій половині ХІХ ст.


варіанти відповідей

гірничорудна, металургійна, нафтовидобувна промисловості

вугледобувна, гірничорудна, металургійна промисловості

нафтодобувна, вугледобувна, гірничорудна промисловості

металургійна, нафтовидобувна, вугледобувна промисловості


Запитання 9

Найбільший порт Чорного моря і другий (після Петербурга) в імперії:

варіанти відповідей

Мелітополь

Єлисаветград

Сімферополь

Одеса

Запитання 10

Головними центрами з виготовлення морських та річкових суден є


  

варіанти відповідей

Херсон та Київ

 Запоріжжя та Одеса

Миколаїв та Одеса

 Миколаїв та Херсон

  

Запитання 11

Вкажіть промислові райони Наддніпрянщини

варіанти відповідей

Криворізький

Нікопольський

Донецький

Катеринославський

Одеський

Запитання 12

Центром цукробурякового виробництва була

варіанти відповідей

Правобережна Україна

Лівобережна Україна

Степова Україна

Запитання 13

Основним районом торговельного зернового землеробства була

варіанти відповідей

Правобережна Україна

Лівобережна України

Степова Україна

Запитання 14

Які міста поєднала перша залізниця в Наддніпрянській Україні?

варіанти відповідей

Одеса - Балта

Київ - Одеса

Одеса - Харків

Запитання 15

У якому році було скасовано кріпацтво в підросійській Наддніпрянщині?

варіанти відповідей

1848 р.

1861р.

1873 р.

1890

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест