Модернізація промисловості та сільського господарства на українських землях др.пол. ХІХ ст. у ск. Російської імперії

7 запитань
Запитання 1

Позначте фактор, що відіграв вирішальну роль у стрімкому економічному розвитку Донбасу в другій половині XIXст.:

варіанти відповідей

значні природні ресурси

кваліфікована робоча сила

розгалужена транспортна інфраструктура

утворення монополістичних об’єднань

Запитання 2

Галузі, які досягли найбільших успіхів у другій половині ХІХ ст.


варіанти відповідей

гірничорудна, металургійна, нафтовидобувна промисловості

вугледобувна, гірничорудна, металургійна промисловості

нафтодобувна, вугледобувна, гірничорудна промисловості

металургійна, нафтовидобувна, вугледобувна промисловості


Запитання 3

Найбільший порт Чорного моря і другий (після Петербурга) в імперії:

варіанти відповідей

Мелітополь

Єлисаветград

Сімферополь

Одеса

Запитання 4

Основним районом торговельного зернового землеробства була

варіанти відповідей

Правобережна Україна

Лівобережна України

Степова Україна

Запитання 5

Які міста поєднала перша залізниця в Наддніпрянській Україні?

варіанти відповідей

Одеса - Балта

Київ - Одеса

Одеса - Харків

Запитання 6

Модернізаційні процеси Наддніпрянщини мали певні особливості

варіанти відповідей

Промисловий розвиток України носив колоніальний характер

економіка України - частина економічного простору Російської імперії

українська економіка базувався на іноземному капіталі

повільні темпи порівняно із загальноімперськими темпи розвитку

індустрії

активний розвиток галузей легкої промисловості

Запитання 7

Найбільші 4 кукраїнські міста за чисельністю

варіанти відповідей

Одеса

Київ

Катеринослав

Харків

Миколаїв

Кременчук

Черкаси

Умань

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест