Молекулярна фізика

Додано: 15 червня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 48 разів
12 запитань
Запитання 1

Газ в якому відсутня взаємодія між молекулами називають....

варіанти відповідей

неіснуючим

ідеальним

реальним

Математичним

Запитання 2

Що таке абсолютний нуль?

варіанти відповідей

Це безповітряний простір.

Температура, при якій припиняється поступальний рух молекул.

Величина, яка нічого не означає.

Місце, де нічого немає.

Запитання 3

Ізобарний процес - це

варіанти відповідей

 фізичний процес, що відбувається у фізичній системі при сталій швидкості.

фізичний процес, що відбувається у фізичній системі при сталому тиску.

фізичний процес, що відбувається у фізичній системі при сталому об'єму.

фізичний процес, що відбувається у фізичній системі при сталій температурі

Запитання 4

Ізотермічний процес - це

варіанти відповідей

 фізичний процес, що відбувається у фізичній системі при сталій швидкості.

фізичний процес, що відбувається у фізичній системі при сталому тиску.

фізичний процес, що відбувається у фізичній системі при сталому об'єму.

фізичний процес, що відбувається у фізичній системі при сталій температурі

Запитання 5

Виберіть правильні відповіді.

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії

варіанти відповідей

Усі тіла складаються з дрібненьких частинок – молекул чи атомів.

Атоми і молекули в тілах перебувають у безперервному хаотичному русі.

Усі молекули складаються з атомів

Атоми і молекули нерухомі.

Між атомами і молекулами діють сили притягання і відштовхування.

Запитання 6

Ізохорний процес - це

варіанти відповідей

 фізичний процес, що відбувається у фізичній системі при сталій швидкості.

фізичний процес, що відбувається у фізичній системі при сталому тиску.

фізичний процес, що відбувається у фізичній системі при сталому об'єму.

фізичний процес, що відбувається у фізичній системі при сталій температурі

Запитання 7

Рівняння стану ідеального газу встановлює зв’язок між... 

варіанти відповідей

 Середньою квадратичною швидкістю руху молекул і температурою газу 

 Температурою, об’ємом і тиском газу 

 Середньою кінетичною енергією молекул і температурою газу 

 Об’ємом та кількістю молекул газу 

 Тиском, концентрацією та середньою квадратичною швидкістю молекул

Запитання 8

Як зміниться тиск ідеального газу, якщо концентрація його молекул збільшиться втричі, а температура залишиться незмінною ?

варіанти відповідей

Збільшиться у 3 рази

Збільшиться в 9 разів 

 Зменшиться у 3 рази

 Зменшиться в 9 разів

 Не зміниться 

Запитання 9

Ідеальний газ нагріли в герметично закритій посудині так, що його тиск збільшився у 1,5 рази. Як при цьому змінилась абсолютна температура газу ?

варіанти відповідей

 Збільшилась у 3 рази

 Збільшилась на 150 процентів

 Збільшилась у 1,5 раза

 Збільшилась у 2 рази

Не змінилася 

Запитання 10

Визначити Молярну масу сполуки С4O4H4

варіанти відповідей

0,116 кг/моль

116 а.о.м

0,116 а.о.м

125 кг/моль

Запитання 11

Балон об’ємом 60,2 л наповнено киснем, маса якого дорівнює 3,2 кг. Визначте концентрацію молекул кисню в балоні.

варіанти відповідей

6,02⋅10²³ м⁻³

10²⁸ м⁻³

10²⁶ м⁻³

10²⁵ м⁻³

6,02⋅10²⁴ м⁻³

Запитання 12

Який тиск чинить газ за температури 27⁰С в посудині місткістю 2 л, якщо він складається з 1⋅10²² молекул? 

варіанти відповідей

2,1⋅10³ Па

2,1⋅10⁴ Па

2,1⋅10⁵ Па

3,1⋅10⁴ Па

4,2⋅10⁵ Па

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест