Моніторинг знань за рік. Українська мова . 9 клас.

Додано: 10 травня
Предмет: Українська мова, 9 клас
Тест виконано: 28 разів
24 запитання
Запитання 1

Вкажіть речення, у якому розділові знаки при прямій мові розставлено правильно

варіанти відповідей

 «Леоніде, — Адріана відірвала обличчя від долоні — а ви читали «У пошуках утраченого часу» Марселя Пруста?» (Р. Іванчук).


 «Ну, добре, стримав образу Аркадій Петрович. — Не одрікаюсь од своїх слів» (М. Коцюбинський).

 «З щастя та горя скувалася доля» — каже людська поговірка(Панас Мирний).

 Струна бринить лагідною луною: «Я тут, я завжди тут, я все з тобою!» (Леся Українка).

Запитання 2

Вкажіть речення, яке відповідає схемі«П!» — а. (окремі розділові знаки пропущено)


варіанти відповідей

 Важливо не те, як малюю я, а що в тому бачать інші сказав Валерій Я ніколи не стану художником. Я це зрозумів і радий, що зрозумів вчасно (Ю. Мушкетик).

 На шляху, прощаючись, Люба сказала Ти б колись, Михайлику, і до нас заскочив. Ідеш собі з ковзанки, то й заверни в наш двір (М. Стельмах).

 Вмивайся, вмивайся, дитино! квапить мене мати (М. Стельмах).

 Ні, не клич мене, весно, казала я їй, не чаруй і не ваб даремне (Леся Українка).

Запитання 3

Вкажіть рядок, у якому допущено помилку при заміні прямої мови непрямою.варіанти відповідей

 Василь сказав батькові, що в новій школі дуже цікаво.

 Мати нагадала Оленці, щоб не спізнитися на урок.

 Бабуся попросила внука, щоб сходив до аптеки за ліками.

 Золота рибка запитала дідуся, чого йому треба.

Запитання 4

Вкажіть , у якому рядку є приклад діалогу


варіанти відповідей

 — Вставай! Годі спати. Треба вирішити, як нам жити далі.

— Що? — не второпав спросоння Марусик.

— Ти як хочеш, а я думаю втекти з дому, — важко зітхнув Сашко Циган (В. Нестайко).


 Дідусь підтвердив, що на плесі завжди є качки (Остап Вишня).


  «Мушу йти в полонину, Марічко», — сумував Іван заздалегідь (М. Коцюбинський).

  За словами О. С. Мельничука, «основною одиницею мови в усіх мовах є речення».

Запитання 5

Який розділовий знак пропущено в реченні з прямою мовою: Що ж не дає мені промовити просто «Так, доле, ти міцніша, я корюся» (Леся Українка).


варіанти відповідей

 кома

 лапки

тире

 двокрапка.

Запитання 6

Вкажіть правильне твердження.


варіанти відповідей

Складним називається таке речення, яке має одну граматичну 

    основу, є поширеним і двоскладним.

  Складним називається таке речення, яке має одну граматичну основу

    і є ускладненим (звертаннями, вставними словами).

 Складним називається таке речення, яке складається з двох чи кількох         

   простих речень, об’єднаних у єдине ціле за змістом та інтонацією.   

  Складним називається таке речення, яке поширене другорядними

   членами.

Запитання 7

 Вкажіть, у якому рядку наведено складне речення.


варіанти відповідей

Хотів пастух почути голос Бога в палаючім кущі і запалив маленький

 корч сухого ялівцю… (Д.Павличко).

  Послала мати по гриби хлопчину, і в темнику він загубив стежки

  (Д.Павличко). 

 Климко повернувся до куреня, узяв плащ-палатку і, зціпивши од

напруги зуби, одірвав од неї чималий клапоть (Г.Тютюнник).

 Наосліп ходить в яблуці хробак, та не шукає виходу до світла 

 (Д.Павличко).

Запитання 8

Вкажіть правильне твердження.


варіанти відповідей

 Складні речення поділяються на сполучникові, безсполучникові та

    речення з різними видами зв’язку.

  Складні речення поділяються на поширені й непоширені.

  Складні речення поділяються на ускладнені й неускладнені.

 Складні речення поділяються на повні й неускладнені.

 

Запитання 9

Вкажіть, які засоби зв’язку бувають між частинами складного речення. варіанти відповідей

Сполучники сурядності і підрядності.

  Сполучники, вставні слова, вигуки. 

  Тільки сполучники і сполучні слова.

 Сполучники, сполучні   слова, інтонація.

Запитання 10

 Позначте речення, в якому неправильно поставлені розділові знаки.
варіанти відповідей

 Повернулись герої, та не судять, мовчать (Д Павличко).

Чи то настане нічка темна, чи то веселий день шумить (Л.Глібов).

 Діди вмирали, служачи Москві та на свободі оживуть онуки…

  (Д Павличко).   

  Я пробудився, але сон не зник (Д.Павличко).

 

Запитання 11

  Вкажіть правильне твердження.


варіанти відповідей

 У складнопідрядному реченні частини, що мають свої граматичні

   основи, відносно рівноправні.

Складне речення має дві або більше граматичні основи.

  Частини складносурядного речення пов’язані сурядним зв’язком за

  допомогою підрядних сполучників.

У складносурядному реченні одна частина головна, а друга –

  залежна.  

Запитання 12

 Вкажіть складне речення зі сполучниковим зв’язком.


варіанти відповідей

  Повітря аж сяяло чистотою, і острівці квітів цвіли по ньому там і

    там. (М.Красуцький). 

 Тут срібно жебонить синя-синя долинкова вода, я нахиляюсь до

   неї, п’ю її спів і прислухаюсь до шелесту отави (М. Стельмах).

 На іржання білого коня коротким клекотом обізвався лелека –

   клекіт захлинувся в урочистій задумі (В.Дрозд).   

Над Россю, Дніпром і Сулою в задумі шепочуть гаї: в садах України

  весною про щастя дзвенять солов’ї (В.Симоненко).  

Запитання 13

  Вкажіть складне речення, частини якого поєднані безсполучниковим

зв’язком.варіанти відповідей

 Вітер промчав, улігся, і надріччя взялося сивиною (Г.Тютюнник).

  Тугі, кошлаті гриви хлюпали в груди, повивали ноги, хапали за

   високо зведені копита й тягли в глибінь (В.Дрозд).  

Повітря аж сяяло чистотою, і острівці квітів цвіли по ньому там і

    там. (М.Красуцький). 

 На клумбі цвіли жоржини, чорнобривці, пахло прив’ялим духом

   полину (Є.Гуцало).  

Запитання 14

 Вкажіть складне речення, частини якого поєднані між собою різними

видами зв’язку.


варіанти відповідей

 Нелегко жити, але мусиш жити, стиснувши нерви у міцний кулак

     (М.Луків).  

 На землю сходить ніч, і зоряним рядном вона вкриває все, мов

     ніжною габою (В.Сосюра).   


 Цвітуть сади, духмяно пахне рута, і соловейко спокою не знає. (Є.Гуцало).

  Я на тебе дивлюся щовечора, Києве мій, янтарями живими твій

     килим вечірній розшитий (Д.Луценко).

Запитання 15

Вкажіть правильне твердження.варіанти відповідей

  Мені треба працювати і працювати, бо ця праця має стати щастям

     моїм і покликанням (В.Шевчук). – Це просте речення з однорідними

     присудками.    

 Ось видніє стіжок сіна, залишений лісником для диких тварин,біля

     стіжка розсипано галуззя (Є.Гуцало). – Частини цього речення

     поєднані безсполучниковим зв'язком.

 Над річкою прошелестіла гайвороняча зграя і знову стало чути густе

     комарине гудіння (Г.Тютюнник). – Це складне речення між

     частинами якого слід поставити кому.      

  Гілля яблунь по садках уже голе-голісіньке, та подекуди, на пізніх

     сортах, іще біліють та рожевіють плоди (Є.Гуцало). – Це

     складнопідрядне речення.      

Запитання 16

Вкажіть, за допомогою яких сполучників поєднуються частини

      складносурядного речення.


варіанти відповідей

Єднальних, протиставних, розділових.

 Часових, причинових, мети.

 Умовних, допустових, протиставних.

  Наслідкових, порівняльних, часових.

Запитання 17

На які види поділяються складнопідрядні реченні за їх значенням?.


варіанти відповідей

 Односкладні, двоскладні, повні.

 Повні, неповні, спонукальні.

Поширені і непоширені.

 З’ясувальні, означальні, обставинні.

Запитання 18

Який рядок містить лише такі сполучники, які вказують на тип

 підрядної частини?варіанти відповідей

 Як, якби,хоч, так, що, але.

  Проте, щоб, коли, й, та.

 Бо, тому що, якби,якщо, щоб.

  Для того щоб, як, дарма що, і, зате.

Запитання 19

 Яке з наведених речень є складнопідрядним із з’ясувальним підрядним реченням.


варіанти відповідей

 Як не буде птахів, то і людське серце стане черствим (М. Стельмах).

 І тільки б знати, що немарно в світі цім топтав дорогу, сиву од  

  століть…(Б.Олійник).

 Проведи мене до подвір’я, де тополі – як сурмачі (Б.Олійник).

Щоб прийшло на землю сподіване щастя, треба великої праці

  (М.Коцюбинський).

Запитання 20

Серед поданих речень визначити складнопідрядне речення з

підрядним означальним.варіанти відповідей

 Нехай не знає втоми та рука, що добре зерно в добру землю сіє…  

   (М.Рильський).

 Навіть не вірилося, що в темряві за тією тишею причаївся цілий фронт  

   (В.Козаченко).

  Мій час пливе так тихо-тихо, як по ставку пливе листок сухий                               

   (Леся Українка).

  Першою думкою у Остапа було довідатися, де вони  (М.Коцюбинський).

Запитання 21

Вкажіть схему, якій відповідало б подане речення.

 Коли до тебе прилечу, засяє в сонці все навкруг, як після теплого

 дощу в росі важкій зелений луг (Д.Павличко).                  


варіанти відповідей

 [коли…], (як…),[ ].

 [ ], (як…)(коли…).

  [ , (коли…), (як…), ].   

  (Коли…), [ ], (як…).

Запитання 22

Вкажіть складнопідрядне речення з підрядною порівняльною

частиною.


варіанти відповідей

  Сьогодні я в морі любові, душа – як у зорях блакить (В. Сосюра).

  З краю неба насувались білі, наче молочні, хмари (М.Коцюбинський).

 Немов струна з натуженого лука, розлука в серце вдарила моє . (М. Ткач).

   Ще більше, ніж узяв, зумій віддати…(Б. Олійник)

Запитання 23

Яку роль виконує сполучне слово у складнопідрядному реченні?

 Хлопці почали сміятися з кошеняти, яке гралося своїм хвостиком.варіанти відповідей

  Додатка.

 Підмета.

  Означення.

 Обставини.

Запитання 24

У якому складному безсполучниковому реченні потрібно поставити тире ?              

 варіанти відповідей

 Вітерець дмухнув забриніли стебельця сіна.

 Літо йде полями і гаями вітер віє і цвіте блакить.

 Одна помилка, зроблена в житті, тебе щораз наздоганя в путі але вона навча  перемагати.

 То шумів зелений лист то в вінку мінився злотом ряст весняний .    

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест