24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Підготовка до ЗНО №2

Додано: 12 травня 2019
Предмет: Українська мова, 11 клас
Тест виконано: 162 рази
24 запитання
Запитання 1

1.Літеру и на місці  пропусків треба писати в слові

варіанти відповідей

д…фіц…т

д…р…ктор

д…спанс…р

д…р…гент

Запитання 2

Помилково вжито слово в рядку

А зачиніть двері

Б закрийте банку

В закрийте вікна

Г розгорніть підручник

варіанти відповідей

зачиніть двері

закрийте банку

закрийте вікна

розгорніть підручник

Запитання 3

Спільнокореневим до слова вода є

варіанти відповідей

водили

заводський

заводити

водянистий

Запитання 4

Другий склад наголошений у слові

варіанти відповідей

подруга

ненависть

несемо

донька

Запитання 5

Граматично правильне речення утвориться, якщо до частини «Вітаємо зі святом…» додати частину, наведену в рядку

варіанти відповідей

Дев’ятим травнем

Дев’ятим травня

Дев’ятого травня

Дев’ятим травням

Запитання 6

Граматично правильним є словосполучення

варіанти відповідей

прийшов по справам

пропустити через хворобу

скільки годин

хворіти грипом

Запитання 7

Прочитайте текст і виконайте завдання 7-10.

[1] Уже твою душу опанував одухотворений, легкий і чистий простір величної ріки. [2] І ця серпанком повита ріка попереду не/скінченна, обрієм     не/обмежена. [3] Уже не відчуваєш часу й простору.[4] Вони розчинились у тобі  й ти розчинився в них, став їхньою не/від'ємною часткою, матерією цієї не/знищенної ріки.

Дієприкметниковий зворот є в реченні

варіанти відповідей

першому

другому

третьому

четвертому

Запитання 8

Прочитайте текст і виконайте завдання 7-10.

[1] Уже твою душу опанував одухотворений, легкий і чистий простір величної ріки. [2] І ця серпанком повита ріка попереду не/скінченна, обрієм     не/обмежена. [3] Уже не відчуваєш часу й простору.[4] Вони розчинились у тобі  й ти розчинився в них, став їхньою не/від'ємною часткою, матерією цієї не/знищенної ріки.

Пунктуаційну помилку допущено в реченні

варіанти відповідей

першому

другому

третьому

четвертому

Запитання 9

Прочитайте текст і виконайте завдання 7-10.

[1] Уже твою душу опанував одухотворений, легкий і чистий простір величної ріки. [2] І ця серпанком повита ріка попереду не/скінченна, обрієм     не/обмежена. [3] Уже не відчуваєш часу й простору.[4] Вони розчинились у тобі  й ти розчинився в них, став їхньою не/від'ємною часткою, матерією цієї не/знищенної ріки.

Окремо в тексті треба писати

варіанти відповідей

не/скінченна

не/обмежена

не/від'ємною

не/знищенної

Запитання 10

Прочитайте текст і виконайте завдання 7-10.

[1] Уже твою душу опанував одухотворений, легкий і чистий простір величної ріки. [2] І ця серпанком повита ріка попереду не/скінченна, обрієм     не/обмежена. [3] Уже не відчуваєш часу й простору.[4] Вони розчинились у тобі  й ти розчинився в них, став їхньою не/від'ємною часткою, матерією цієї не/знищенної ріки.

У четвертому реченні пропущено слово

варіанти відповідей

великої

вічної

багатої

сильної

Запитання 11

Звук [т] треба вимовляти на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

[…]анкіст, компос[…]ний, ве[…]еран

ба[…]ут, […]ворити, боро[…]ьба

здає[…]ься, пха[…]и, […]урки

декана[…], фу[…]бол, […]урист

відомс[…]во, розби[…]и, […]равити

Запитання 12

Обидва фразеологізми мають значення красивий, вродливий у рядку

варіанти відповідей

хоч у рамку вправ, грати очима

кров з молоком, хоч з лиця воду пий

золота молодь, сіль землі

не відірвати очей, показувати товар лицем

на лобі написано, впасти в око

Запитання 13

М’який знак на місці пропуску НЕ ТРЕБА писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

радіс…ть, міл…йон, долон…ці

т…мяний, різ…бяр, лял…чин

чотир…ма, Хар…ків, промін…чик

Парас…чин, асфал…т, тон…ший

стіл…чик, нен…чин, шіст…десят

Запитання 14

Подвоєні літери треба писати на місці пропусків у всіх словах рядка

варіанти відповідей

нет…о, ван…а, піц…а

мадон…а, пан…а, гот…ичний

інтермец…о, одіс…ея, навман…я

брут…о, контр…еволюція, мас…а

марок…анський, віл…а, ін…овація

Запитання 15

Літеру с треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

…цідити, …хопити, …варити

…фотографувати, ро…сунути, …казати

…кипіти, …трясти, …писаний

…чистити, …пасувати, …купчення

…ліпити, …несення, …хотіти

Запитання 16

Літеру й треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

медаль…он, всер…оз, с…омий

бо…овий, буль…он, поль…вий

во…овничий, міл…он, кань…он

па…овий, га…ок, тін…овий

в…окнути, фе…єрверк, боль..вий

Запитання 17

Неправильно поєднано числівник з іменником у рядку

варіанти відповідей

півтора місяця

семеро жінок

чотири апельсини

одна п’ята тонни

сімсот три кілометри

Запитання 18

Граматично правильне продовження речення Виглянувши з вікна ..

наведено в рядку

варіанти відповідей

видно було товариша.

нікого не було.

я здивувався.

робота була зроблена.

сонце вже сідало.

Запитання 19

Закінчення емо в першій особі множини теперішнього часу має особова форма дієслова, утворено від інфінітива

варіанти відповідей

сидіти

клеїти

боротися

ходити

варити

Запитання 20

Слово здавалося є вставним у реченні (розділові знаки пропущено)

варіанти відповідей

Звірятко  здавалося неспокійним вищало хитало головою махало хвостом.

Мені спочатку навіть здавалося  що кружляю на одному місці.

Пісня здавалось бриніла вже в ньому.

Море здавалося гладеньким наче туго натягнутий екран на якому показували небо.

Здавалося що він з туги уже не бачив нічого перед собою.

Запитання 21

Граматичну помилку допущено в реченні

варіанти відповідей

Сергієві, незважаючи на веселий вечір, стало сумно.

А вітер несе на городи сніжок,  намітаючи високі кучугури.

Припавши до гриви коня, вершнику  хотілося мчати швидше.

Прокинувся ранок , поздоровавшись із сонцем,  він закутався в туман.

Давав наказ він тихо, не вигукуючи, не поспішаючи, виразно.

Запитання 22

Складнопідрядне речення з підрядною порівняльною частиною утвориться, якщо до речення Небо стало свинцево-сірим додати

варіанти відповідей

…бо чекає зимових холодів.

…тому що хмари закрили сонечко.

…коли потекли з нього ниточки осіннього дощу.

…немов скинуло із себе синяву.

…так як природа приїлася в передчутті зими.

Запитання 23

Пунктуаційну помилку допущено в реченні

варіанти відповідей

«Враг його,- каже,- знає, який тепер люд настав!»

«Да годi тобi розпитувать! - озвався пiп, - Бачиш, що не татари, то i впускай»

«Веди ж нас, Василю, до пана,- каже полковник Шрам.- Де вiн? Чи в

свiтлицi, чи в пасiцi?»

«Еге, добродiю,- каже Василь Невольник,- благую честь iзбрав собi пан

Черевань - нехай його Господь на свiтi подержить!»

«Ніщо так не красить людину, як натхнення,» - подумала Ярославна.

Запитання 24

З’ясуйте, який розділовий знак треба ставити на місці пропусків.

«А воно, бач, і не так! (…) засміялася Марія Андріївна.(...) Та в тебе ще й без того помилок багато!»

варіанти відповідей

кома

двокрапка

лапки

тире

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест