19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Морфологія (прикметник, прислівник, числівник, дієслово) Варіант 2

Додано: 24 травня 2020
Предмет: Українська мова, 11 клас
Тест виконано: 3 рази
25 запитань
Запитання 1

Правильно утворено форми ступенів порівняння прикметників у рядку

варіанти відповідей

найменш вологий, самий чудовий, більш лагідний

найсамотніший, найгостріший,прудкіший за всіх

дуже цікавий, менш оригінальний, найніжніший

найяскравіший, більш зручний, дорожчий над усе

Запитання 2

Правильно утворено форми ступенів порівняння прикметників у рядку

варіанти відповідей

зеленуваті ший, найрідший, найбільш дотепний

найбільш весняний, найменш дзвінкий, молодший

найбіліший, щонайтонший, найбільш кмітливий

тривожніший, легший від усіх, найбільш хворий

Запитання 3

Літеру і на місці пропуску необхідно писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

лакон…чний, астроном…чний, геометр…чний

монарх…чний, гідравл…чний, піктограф…чний

косм…чний, троп…чний, фольклорист…чний

енергет…чний, академ…чний, океан…чний

Запитання 4

Помилку в написанні прикметника допущено в рядку

варіанти відповідей

Оліна презентація

матусина казка

Маріїна подорож

батьків подарунок

Запитання 5

Неправильно утворено слово

варіанти відповідей

емальовий

меблевий

гелієвий

коричневий

Запитання 6

За допомогою суфікса -ов- утворені всі прикметники рядка

варіанти відповідей

квітн…вий, поль…вий, метр…вий, слив…вий

пурпур…вий, ліс…вий, край…вий, дуб…вий

плюш…вий, марш…вий, глянц…вий, овоч…вий

гуаш…вий, гутаперч…вий, січн…вий, ліс…вий

Запитання 7

Неправильною є відмінкова форма числівника в рядку

варіанти відповідей

Р. в. трьохсот п’ятдесят шести

Д. в. трьомстам п’ятдесяти шести

З. в. триста п’ятдесят шість

О. в. трьомастами п’ятдесятьма шістьма

М. в. (на) трьохсот п’ятдесяти шести

Запитання 8

Правильно поєднано іменник з числівником у рядку

варіанти відповідей

обидва хлопця

чотири поверха

три десятих метра

два випускники

Запитання 9

Граматично правильно відповідь на запитання «Котра година?»

варіанти відповідей

половина дев’ятої 

десять хвилин першої

без двадцяти десять

за п’ять одинадцята

Запитання 10

Неправильно побудовано словосполучення 

варіанти відповідей

чверть на шосту

без п’ятнадцяти шість

пів на шосту

за десять (хвилин) шоста

Запитання 11

Помилку в написанні особового закінчення дієслова допущено в рядку

варіанти відповідей

працюєш, сидять

хотять, знаєте

стоять, клеїте

чуєш, колемо

Запитання 12

Неправильно утворено форму наказового способу дієслова в рядку

варіанти відповідей

ляж

говори

боріться

мовчати

Запитання 13

Закінчення -уть- (-ють-) у три особі множини мають обидва дієслова рядка

варіанти відповідей

сміятися, іржати

сидіти, хвилюватися

залишитися, нести

спати, боротися

Запитання 14

Інфінітив виконує синтаксичну роль обставини в реченні

варіанти відповідей

Вершники вирішили перечекати негоду на хуторі.

Півень злетів на пліт і заходився на все горло кукурікати.

Поповзла до діда всяка комашня та дрібні тваринки прощатися з ним на зиму.

Толі теж хотілося заверещати, і побігти, і навіть фицнути так само ногою.

Запитання 15

Дієслово наказового способу є в реченні

варіанти відповідей

Ти б тихіше говорив.

Допоможи мені виконати завдання.

Чому ти досі не заповнив щоденник?

Завтра будемо готуватися до свята.

Запитання 16

Пасивними є всі дієприкметники рядка

варіанти відповідей

виграний, нанесений, зарослий

прожитий, замерзлий, розписаний

розбитий, поблідлий, одягнений

стриманий, розтертий, посіяний

Запитання 17

Пишуться з не окремо усі дієприкметники рядка

варіанти відповідей

(не)наповнений водою басейн, (не)закінчена детективна історія

(не)прибрана після роботи кімната, (не)випрана постільна білизна

(не)озброєні безпомічні люди, (не)вирішені досі проблеми

(не)засіяне житом поле, (не)виконане учнем домашнє завдання

Запитання 18

Комами виділяється дієприкметниковий зворот,що стоїть перед означуваним словом (окремі розділові знаки опущено),у реченні

варіанти відповідей

Де-не-де стриміли уламки устромлених у землю козацьких списів.

Копита відбивали чіткий ритм і роздратований тим ритмом він навмисне прискорював біг.

Коло хлопців лежала купка повирізуваних з бузини пищиків і сопілок.

Набиралися солодкого соку химерно поскручувані дині.

Запитання 19

Не потребує редагування словосполучення

варіанти відповідей

плакучі верби

конкуруючі фірми

подорожуючі студенти

початкуючі художники

Запитання 20

На місті всіх пропусків пишеться і в рядку

варіанти відповідей

плакуч.. верби, освітлююч.. шлях, розглядаюч.. малюнки

пекуч.. сльози, сипуч.. піски, болюч.. рани

заспокоююч.. дитину, стрибаюч.. через рівчак 

родюч.. землі, сидів плачуч.., довіряюч.. людям

Запитання 21

Із суфіксом -ачи- (-ячи-) пишуться всі дієприкметники рядка 

варіанти відповідей

колиш..чи, нос..чи, бач..чи

мел..чи, кле..чи, до..чи

ловл..чи, бор..чись, ліпл..чи

вір..чи, пал..чи, ход..чи

Запитання 22

Неправильно побудоване речення з дієприслівниковим зворотом у рядку

варіанти відповідей

Зашепотіли збуджені листочки, оповідаючи свої сни.

Настя вийшла на тепле осоння, несучи поперед себе розмальовану миску з яблуками.

Прочитавши листа від друга, я з нетерпінням почав очікувати зустрічі з ним.

Будучи на Закарпатті, покликання зробило з нього чудового художника.

Запитання 23

Через дефіс писати всі прислівники у варіанті

варіанти відповідей

з діда / прадіда,будь / ласка, по / синівськи

день / у / день,мало / помалу, ледве / ледве

хтозна / куди, тет / а / тет, з давніх / давен

раз / у / раз, десь / не / десь, давним / давно

Запитання 24

Окремо треба писати всі прислівники у варіанті

варіанти відповідей

сама / самотою, на / жаль, в / обмін

під / силу, по / переду, по / правді

до / побачення, що / тижня, по / суті

до / речі, повсяк / час, у / стократ

Запитання 25

Виділені сполуки не є прислівниками і їх треба писати окремо в рядку

варіанти відповідей

повернути в / бік; їхати в / бік Донецька

працював у / день; подарував у / день народження

зал на / багато читачів; збільшити на / багато місць

їхати по / новому мосту; почати жити по / новому

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест