12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Мотивація підприємницької діяльності

Додано: 23 вересня 2019
Предмет: Технології, 11 клас
Тест виконано: 1 раз
27 запитань
Запитання 1

Вихідними категоріями мотивації є...

варіанти відповідей

потреби

винагорода

страх

здібність

Запитання 2

Причини високоефективної діяльності підприємця, як особливого соціально-психологічного типу господарника, криються у такому могутньому різновиді, як...

варіанти відповідей

особистий інтерес

суспільний інтерес

альтруїзм

Запитання 3

У структурі підприємницького інтересу присутня взаємодія таких аспектів:

варіанти відповідей

матеріально-мотиваційного

загальноекономічного

антимонопольного

індивідуального самовираження

Запитання 4

Матеріально-мотиваційний аспект пов'язаний із ...

варіанти відповідей

ринковою оцінкою діяльності

розмірами винагороди у формі доходу або прибутку

реалізацією індивідуальних здібностей

можливостями повноцінного втілення потреби у самостійну, ініціативну діяльність

Запитання 5

Загальноекономічний аспект пов'язаний із ...

варіанти відповідей

ринковою оцінкою діяльності

розмірами винагороди у формі доходу або прибутку

реалізацією індивідуальних здібностей

можливостями повноцінного втілення потреби у самостійну, ініціативну діяльність

Запитання 6

Наявність у підприємця необхідних знань, освіти, ділових якостей, професійної підготовки, здібності до новаторських дій є...

варіанти відповідей

особистими якостями підприємця

особливостями організації підприємцем власної справи

економічними мотивами підприємця

соціально-психологічними мотивами підприємця

Запитання 7

Можливості перспективного розвитку бізнесу у довгостроковому періоді є...

варіанти відповідей

особистими якостями підприємця

особливостями організації підприємцем власної справи

економічними мотивами підприємця

соціально-психологічними мотивами підприємця

Запитання 8

Націленість на досягнення успіху, мотивація праці та одержання винагороди залежно від результатів є...

варіанти відповідей

особистими якостями підприємця

особливостями організації підприємцем власної справи

економічними мотивами підприємця

соціально-психологічними мотивами підприємця

Запитання 9

Особливі форми прояву творчих якостей є...

варіанти відповідей

особистими якостями підприємця

особливостями організації підприємцем власної справи

економічними мотивами підприємця

соціально-психологічними мотивами підприємця

Запитання 10

Як управлінець підприємець повинен ...

варіанти відповідей

контролювати розвиток власної справи

здійснювати аналіз прийнятих управлінських рішень

планувати подальшу діяльність

реалізовувати свій інтерес як власник, сприяючи покращанню організації бізнесу

Запитання 11

Новаторська функція підприємця відзначається взаємодією складових мотивації до праці, матеріальних і моральних стимулів. Новатор відрізняється колосальним творчим та інтелектуальним потенціалом. Він здатний генерувати ідеї в будь-якій сфері підприємницької діяльності під впливом внутрішніх спонукальних мотивів до самовираження власних можливостей. Саме тому поєднання інноваційної, новаторської діяльності та підприємництва ...

варіанти відповідей

дає дуже часто значний "вибуховий" ефект

забезпечує стабільний розвиток бізнесу

ніколи не призведе до значного "вибухового" ефекту

Запитання 12

Зазначте можливі способи капіталізації частини підприємницького доходу:

варіанти відповідей

формування резервних фондів

формування страхових фондів

формування фондів розвитку виробництва

мінімалізація оподатування

користування послугами конвертаційних центрів

Запитання 13

У підприємницьких структурах, як і в інших секторах економіки, пріоритетне значення в мотиваційному механізмі належить ...

варіанти відповідей

заробітній платі

забезпеченню повним соціальним пакетом

моральному стимулюванню

Запитання 14

Основною формою розподілу доходів між власником (або власниками) підприємства та найманими працівниками є ...

варіанти відповідей

заробітна плата

повний соціальний пакет

надбавка

доплата

премія

Запитання 15

Суть заробітної плати можна визначити як ...

варіанти відповідей

ринкову вартість робочої сили

капіталізацію частини підприємницького доходу

внесок підприємця до процесу забезпечення соціального пакету найманого працівника

Запитання 16

Заробітна плата ...

варіанти відповідей

може відхилятися від величини вартості життєвих благ, необхідних працівникові

ніколи не відхиляється від величини вартості життєвих благ, необхідних працівникові

завжди значно перевищує величину вартості життєвих благ, необхідних працівникові

Запитання 17

Низька заробітна плата ...

варіанти відповідей

обмежує споживання, скорочення якого веде до спаду виробництва, підприємницької активності

розширює можливості задоволення різноманітних потреб

сприяє підвищенню попиту на нові товари та послуги

Запитання 18

Висока заробітна плата ...

варіанти відповідей

обмежує споживання, скорочення якого веде до спаду виробництва, підприємницької активності

розширює можливості задоволення різноманітних потреб

сприяє підвищенню попиту на нові товари та послуги

Запитання 19

Як називається певний набір життєвих засобів працівника?

варіанти відповідей

споживчий кошик

прожитковий мінімум

заробітна плата

соціальний пакет

Запитання 20

При визначенні розміру ціни або вартості робочої сили враховують...

варіанти відповідей

грошову оцінку споживчого кошика

кваліфікацію працівника

умови праці робітника

співвідношення попиту на працю і пропозиції робочої сили

величину вартості життєвих благ, необхідних працівникові

Запитання 21

Основним джерелом формування заробітної плати на підприємстві є ...

варіанти відповідей

власні грошові надходження від реалізованої продукції та наданих послуг

кредити від державних банків

кредити від комерційних банків

Запитання 22

Особлива форма трудового договору, в якому визначається термін дії угоди, права, обов'язки та взаємна відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення й організації праці співробітників фірми, називається...

варіанти відповідей

контрактом

компенсацією

конкуренцією

мотивацією

Запитання 23

Почасова форма заробітної плати передбачає, що...

варіанти відповідей

мірою праці виступає відпрацьований час

мірою праці є вироблена продукція або виконаний обсяг робіт

Запитання 24

Відрядна форма заробітної плати передбачає, що...

варіанти відповідей

мірою праці виступає відпрацьований час

мірою праці є вироблена продукція або виконаний обсяг робіт

Запитання 25

Як називається система, суть якої полягає у формуванні преміального фонду за рахунок заздалегідь встановленої частини прибутку; вона сприяє підвищенню ефективності праці, зацікавленості в кінцевих результатах підприємницької діяльності фірми в цілому.

варіанти відповідей

система "участі у прибутках"

система "мінімалізації оподаткування"

система "формування соціального пакету"

Запитання 26

Формування ефективної мотивації праці всіх учасників підприємницької діяльності потребує ...

варіанти відповідей

використання точної кількісної оцінки трудового внеску кожного конкретного працівника

використання стимулювання, які б доводили причетність кожного конкретного працівника до загального успіху фірми

використання суворої виробничої дисципліни із урахуванням неминучості покарання за її порушення

Запитання 27

Що є найвпливовішим інструментом регулювання трудових відносин?

варіанти відповідей

гроші

ініціативність

ентузіазм

альтруїзм

неминучість покарання за порушення

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест