1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Поширені наголоси на ЗНО

Додано: 13 січня 2020
Предмет: Українська мова, 11 клас
35 запитань
Запитання 1

оберіть правильну відповідь

варіанти відповідей

агронОмія

агрономІя

Запитання 2

оберіть правильну відповідь

варіанти відповідей

асиметрІя

асимЕтрія

Запитання 3

оберіть правильну відповідь

варіанти відповідей

багАторазовий

багаторазОвий

Запитання 4

оберіть правильну відповідь

варіанти відповідей

вантАжівка

вантажІвка

Запитання 5

оберіть правильну відповідь

варіанти відповідей

визвОльний

визвольнИй

Запитання 6

оберіть правильну відповідь

варіанти відповідей

відвЕзти

відвезтИ

Запитання 7

оберіть правильну відповідь

варіанти відповідей

вИпадок

випАдок

Запитання 8

оберіть правильну відповідь

варіанти відповідей

вІрші

віршІ

Запитання 9

оберіть правильну відповідь

варіанти відповідей

данО

дАно

Запитання 10

оберіть правильну відповідь

варіанти відповідей

добУток

дОбуток

Запитання 11

оберіть правильну відповідь

варіанти відповідей

донькА

дОнька

Запитання 12

оберіть правильну відповідь

варіанти відповідей

дОчка

дочкА

Запитання 13

оберіть правильну відповідь

варіанти відповідей

жАлюзі

жалюзІ

Запитання 14

оберіть правильну відповідь

варіанти відповідей

завдАння

завданнЯ

Запитання 15

оберіть правильну відповідь

варіанти відповідей

зАгадка

загАдка

Запитання 16

оберіть правильну відповідь

варіанти відповідей

зАстібка

застІбка

Запитання 17

оберіть правильну відповідь

варіанти відповідей

звисокА

звИсока

Запитання 18

оберіть правильну відповідь

варіанти відповідей

індУстрія

індустрІя

Запитання 19

оберіть правильну відповідь

варіанти відповідей

катАлог

каталОг

Запитання 20

оберіть правильну відповідь

варіанти відповідей

кіломЕтр

кілОметр

Запитання 21

оберіть правильну відповідь

варіанти відповідей

крОпива

кропивА

Запитання 22

оберіть правильну відповідь

варіанти відповідей

лАте

латЕ

Запитання 23

оберіть правильну відповідь

варіанти відповідей

лІтопис

літОпис

Запитання 24

оберіть правильну відповідь

варіанти відповідей

мерЕжа

мережА

Запитання 25

оберіть правильну відповідь

варіанти відповідей

новИй

нОвий

Запитання 26

оберіть правильну відповідь

варіанти відповідей

ознАка

Ознака

Запитання 27

оберіть правильну відповідь

варіанти відповідей

помИлка

пОмилка

Запитання 28

оберіть правильну відповідь

варіанти відповідей

рАзом

разОм

Запитання 29

оберіть правильну відповідь

варіанти відповідей

сантИметр

сантимЕтр

Запитання 30

оберіть правильну відповідь

варіанти відповідей

тЕчія

течіЯ

Запитання 31

оберіть правильну відповідь

варіанти відповідей

усерединІ

усерЕдині

Запитання 32

оберіть правильну відповідь

варіанти відповідей

фОльга

фольгА

Запитання 33

оберіть правильну відповідь

варіанти відповідей

фОрзац

форзАц

Запитання 34

оберіть правильну відповідь

варіанти відповідей

чЕрговий

черговИй

Запитання 35

оберіть правильну відповідь

варіанти відповідей

шофЕр

шОфер

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест