Наголоси1

Додано: 24 травня 2020
Предмет: Українська мова, 11 клас
17 запитань
Запитання 1

АГРОНОМІЯ

варіанти відповідей

агрономІя

агронОмія

агрОномія

Агрономія

Запитання 2

АРКУШИК

варіанти відповідей

аркУшик

аркушИк

Аркушик

Запитання 3

БАГАТОРАЗОВИЙ

варіанти відповідей

багаторазОвий

багаторАзовий

бАгаторазовий

Запитання 4

БЕШКЕТ

варіанти відповідей

бешкЕт

бЕшкет

Запитання 5

БЛИЗЬКИЙ

варіанти відповідей

близькИй

блИзький

Запитання 6

БОРОДАВКА

варіанти відповідей

бОродавка

бородАвка

борОдавка

Запитання 7

БОЯЗНЬ

варіанти відповідей

боЯзнь

бОязнь

Запитання 8

БЮЛЕТЕНЬ

варіанти відповідей

бюлЕтень

бюлетЕнь

бЮлетень

Запитання 9

ВАНТАЖІВКА

варіанти відповідей

вантажІвка

вантАжівка

вАнтажівка

Запитання 10

АЛФАВІТ

варіанти відповідей

алфАвіт

алфавІт

Алфавіт

Запитання 11

АСИМЕТРІЯ

варіанти відповідей

Асиметрія

асиметрІя

асимЕтрія

Запитання 12

БЕЗПРИНЦИПНИЙ

варіанти відповідей

безпринцИпний

безпрИнципний

безпринципнИй

Запитання 13

БЛАГОВІСТ

варіанти відповідей

благОвіст

благовІст

блАговіст

Запитання 14

БОЛОТИСТИЙ

варіанти відповідей

болОтистий

болотИстий

Запитання 15

БОСОНІЖ

варіанти відповідей

босонІж

бОсоніж

босОніж

Запитання 16

БУРШТИНОВИЙ

варіанти відповідей

бурштИновий

бурштинОвий

бУрштиновий

Запитання 17

ВАГИ (множина)

варіанти відповідей

вАги

вагИ

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест