Підсумкова контрольна робота

Додано: 25 травня 2020
Предмет: Українська мова, 11 клас
28 запитань
Запитання 1

 На перший склад падає наголос у всіх словах, ОКРІМ

варіанти відповідей

А причіп

Б косий

В жалюзі

Г випадок

Запитання 2

 Вставним словосполученням ускладнено речення (розділові знаки пропущено)

варіанти відповідей

А За теорією Ч. Дарвіна було знято кілька цікавих науково-популярних фільмів

Б За теорією Ч. Дарвіна тривалий час уважно слідкували науковці в Кембриджі.

В За теорією Ч. Дарвіна головною рушійною силою еволюції є природний добір

Г За теорією Ч. Дарвіна з’явилися й інші пояснення чинників еволюції видів.

Запитання 3

3. Антонімами є слова в рядку

варіанти відповідей

А постійний – сталий

Б приємний – милий

В різниця – тотожність

Г провісник – предтеча

Запитання 4

 Суфікс -інн(я) має різне значення в словах рядка А носіння, говоріння Б гасіння, коріння В ходіння, шарудіння Г терпіння, водіння

варіанти відповідей

А носіння, говоріння

Б гасіння, коріння

В ходіння, шарудіння

Г терпіння, водіння

Запитання 5

 Дотримано норми узгодження прикметника з іменником у рядку

варіанти відповідей

А рожеве фламінго

Б прудке кенгуру

 В учена ступінь

Г високий насип

Запитання 6

Знак м’якшення треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка А мистец..кий, учител..ство, камін..чик Б малесен..кий, одягаєт..ся, мен..ший В жмен..ці, винос..те, виріз..блений Г він..чати, запоріз..кий, жен..шень

варіанти відповідей

А мистец..кий, учител..ство, камін..чик

Б малесен..кий, одягаєт..ся, мен..ший

В жмен..ці, винос..те, виріз..блений

Г він..чати, запоріз..кий, жен..шень

Запитання 7

Прочитайте текст і виконайте завдання 7–10. (1) Люко Дашвар пише неприкриту правду про чоловіків, жінок, дітей, тобто про нас із вами. (2) Авторка «зліплює» людей до/купи в одне неймовірне ціле – 2 і виходять, здавалося б, фантастичні, а насправді цілком реальні історії. (3) Її романи ніби знаєш на/пам’ять, адже «ковтаєш» за одну ніч, а потім вони ще довго звучать у твоїй голові. (4) Іноді читати стає важко, але ти примушуєш себе рухатися вперед, сторінка за сторінкою, на/зустріч болю й захвату. (5) Разом з героями ми підіймаємося на/гору людських страждань, і падаємо вниз, чудово розуміючи, що все в цих книгах справжнє. 7. Окремо в тексті треба писати сполуку слів

варіанти відповідей

А до/купи

Б на/пам’ять

В на/зустріч

Г на/гору

Запитання 8

Прочитайте текст і виконайте завдання 7–10. (1) Люко Дашвар пише неприкриту правду про чоловіків, жінок, дітей, тобто про нас із вами. (2) Авторка «зліплює» людей до/купи в одне неймовірне ціле – 2 і виходять, здавалося б, фантастичні, а насправді цілком реальні історії. (3) Її романи ніби знаєш на/пам’ять, адже «ковтаєш» за одну ніч, а потім вони ще довго звучать у твоїй голові. (4) Іноді читати стає важко, але ти примушуєш себе рухатися вперед, сторінка за сторінкою, на/зустріч болю й захвату. (5) Разом з героями ми підіймаємося на/гору людських страждань, і падаємо вниз, чудово розуміючи, що все в цих книгах справжнє.8. У тексті слово фантастичні (речення 2) можна замінити всіма наведеними словами, ОКРІМ

варіанти відповідей

А дивовижн

Б казкові

В неймовірні

Г правдиві

Запитання 9

 (1) Люко Дашвар пише неприкриту правду про чоловіків, жінок, дітей, тобто про нас із вами. (2) Авторка «зліплює» людей до/купи в одне неймовірне ціле – 2 і виходять, здавалося б, фантастичні, а насправді цілком реальні історії. (3) Її романи ніби знаєш на/пам’ять, адже «ковтаєш» за одну ніч, а потім вони ще довго звучать у твоїй голові. (4) Іноді читати стає важко, але ти примушуєш себе рухатися вперед, сторінка за сторінкою, на/зустріч болю й захвату. (5) Разом з героями ми підіймаємося на/гору людських страждань, і падаємо вниз, чудово розуміючи, що все в цих книгах справжнє .Пунктуаційну помилку допущено в реченні А першому Б другому В третьому Г п’ятому.

варіанти відповідей

А першому

Б другому

В третьому

Г п’ятому

Запитання 10

(1) Люко Дашвар пише неприкриту правду про чоловіків, жінок, дітей, тобто про нас із вами. (2) Авторка «зліплює» людей до/купи в одне неймовірне ціле – 2 і виходять, здавалося б, фантастичні, а насправді цілком реальні історії. (3) Її романи ніби знаєш на/пам’ять, адже «ковтаєш» за одну ніч, а потім вони ще довго звучать у твоїй голові. (4) Іноді читати стає важко, але ти примушуєш себе рухатися вперед, сторінка за сторінкою, на/зустріч болю й захвату. (5) Разом з героями ми підіймаємося на/гору людських страждань, і падаємо вниз, чудово розуміючи, що все в цих книгах справжнє.

10. У формі знахідного відмінка в тексті вжито всі виділені слова, ОКРІМ А жінок Б людей В історії Г романи

варіанти відповідей

А жінок

Б людей

В історії

Г романи

Запитання 11

11. Підкреслені літери позначають однаковий звук у кожному слові рядка А погляд, кладка, передзвін Б сьорбати, весняний, всюди В захист, розвиватися, пізній Г нитці, баскетбол, молитва Д край, вокзал, закріплення

варіанти відповідей

А погляд, кладка, передзвін

Б сьорбати, весняний, всюди

В захист, розвиватися, пізній

Г нитці, баскетбол, молитва

Д край, вокзал, закріплення

Запитання 12

12. Потрібно поставити у на місці всіх пропусків у рядку

варіанти відповідей

А побував … Полтаві, заголовок … журналі, пташенята … гнізді

Б бузок … цвітінні, літак … хмарах, повідомили … новинах

В впадати … вічі, записано … статуті, місця … автобусі

Г квітка … вазоні, світло … кімнаті, розчиняється … молоці

Д костюм … шафі, подивитися … вічко, постукав … двері

Запитання 13

. Подвоєні літери на місці пропусків треба писати в усіх словах рядка А передгроз..я, суверен..ий, числен..ий Б шален..ий, військ..омат, в..ічливість В спорт..овари, від..звеніла, очікуван..ий Г роз..броїти, осерд..я, від..зеркалення Д студен..ий, благословен..ий, попідвікон..ю

варіанти відповідей

А передгроз..я, суверен..ий, числен..ий

Б шален..ий, військ..омат, в..ічливість

В спорт..овари, від..звеніла, очікуван..ий

Г роз..броїти, осерд..я, від..зеркалення

Д студен..ий, благословен..ий, попідвікон..ю

Запитання 14

4. Разом треба писати всі складні слова в рядку

варіанти відповідей

А фото/журналіст, високо/ефективний, екс/чемпіон

Б супер/обкладинка, західно/європейський, мікро/схема

В кисло/молочний, суспільно/політичний, пів/кілометра

Г мега/маркет, яскраво/жовтий, кілька/мільйонний

Д перекоти/поле, відео/конференція, міні/готель

Запитання 15

 Прочитайте речення. Медичний безпілотник набирає швидкість близько … кілометрів за годину й підвищує шанси на виживання під час серцевого нападу … відсотків. Правильним є варіант послідовного заповнення пропусків

варіанти відповідей

А сто, від восьми до вісімдесяти

Б ста, від вісьми до восьмидесяти

В ста, від восьми до восьмидесятьох

Г сто, від вісьми до вісімдесяти

Д ста, від восьми до вісімдесяти 

Запитання 16

 Граматично правильне продовження речення «Перебуваючи на екскурсії в Холодному Яру,..» наведено в рядку А хлопців зацікавили розлогі столітні дуби. Б сповнюєшся дивовижною силою козацького краю. В запам’яталося місце освячення гайдамацької зброї. Г нас здивував таємничий Мотронинський монастир. Д нам розповіли про історію написання роману «Залишенець».

варіанти відповідей

А хлопців зацікавили розлогі столітні дуби.

Б сповнюєшся дивовижною силою козацького краю

В запам’яталося місце освячення гайдамацької зброї.

Г нас здивував таємничий Мотронинський монастир.

Д нам розповіли про історію написання роману «Залишенець».

Запитання 17

 Прочитайте речення (розділові знаки пропущено). Як справжній митець(1) він(2) незважаючи на уявну відчуженість від світу(3) був уважний(4) чутливий до всього навколишнього(5) і ніколи не стояв осторонь рухів та змін. Кóму треба ставити на місці всіх цифр, ОКРІМ А 1 Б 2 В 3 Г 4 Д 5

варіанти відповідей

А 1

Б 2

В 3

Г 4

Д 5

Запитання 18

Лексичної помилки НЕМАЄ в реченні А На лекціях з етики професор розповідав студентам, як тактичніше вчинити в тій чи тій не надто приємній ситуації. Б Імунологи прогнозують, що останні місяці року будуть удачними для укріплення здоров’я. В На симпозіум поїде чисельна група науковців, які брали участь у досліді цієї теми. Г На конференцію запросили різних за фахом лікарів: від хірургів до реабілітації. Д У тендітних руках балерини – оберемок червоних троянд, і це найвища оцінка її роботи в новому спектаклі.

варіанти відповідей

А На лекціях з етики професор розповідав студентам, як тактичніше вчинити в тій чи тій не надто приємній ситуації.

Б Імунологи прогнозують, що останні місяці року будуть удачними для укріплення здоров’я

В На симпозіум поїде чисельна група науковців, які брали участь у досліді цієї теми.

Г На конференцію запросили різних за фахом лікарів: від хірургів до реабілітації.

Д У тендітних руках балерини – оберемок червоних троянд, і це найвища оцінка її роботи в новому спектаклі.

Запитання 19

НЕПРАВИЛЬНО утворено форму наказового способу дієслова в рядку А читаймо, їжмо Б живімо, стіймо В бережімо, печімо Г сядемо, повірмо Д дихаймо, граймо 

варіанти відповідей

А читаймо, їжмо

Б живімо, стіймо

В бережімо, печімо

Г сядемо, повірмо

Д дихаймо, граймо 

Запитання 20

 Речення з однорідними членами можна утворити, якщо до частини «Я обожнюю теплі травневі вечори…» додати

варіанти відповідей

А але недолюблюю холодні листопадові

Б зі щебетанням птахів у нашому саду.

В тоді так мріється про щось небуденне.

Г напоєні пахощами яблуневого цвіту.

Д хоча й червневі мають свої принади. 

Запитання 21

 Правильно оформлено пряму мову в реченні

варіанти відповідей

А Іван Франко писав «Народи тільки тоді зможуть досягнути щастя й свободи, коли всі будуть ученими працівниками».

Б «Бути людиною, – стверджував Антуан де Сент-Екзюпері – це означає відчувати, що ти за все відповідаєш».

В «Людина не для того створена, щоб терпіти поразки… – писав Ернест Хемінгуей. Людину можна знищити, але її неможливо перемогти»

Г «Багато величного є на Землі, але немає нічого більшого, як людина» – переконував славетний драматург Софокл.

Д «Ми – не безліч стандартних «я», – стверджував Василь Симоненко і додавав: – А безліч всесвітів різних».

Запитання 22

. Прочитайте речення (цифра позначає попередній розділовий знак). Уважалося,(1) що рондель,(2) традиційна форма французької літератури,(3) придатний лише для пейзажної чи інтимної лірики,(4) однак Павло Тичина створив свій різновид цього жанру,(5) що увійшов у поетичний світ революційним фанфарним маршем,(6) сповненим самобутніх рефренів. НЕПРАВИЛЬНИМ є обґрунтування вживання розділових знаків, запропоноване в рядку А кома 1 – при вставному слові Б коми 2, 3 – при відокремленій прикладці В кома 4 – перед сурядною частиною складного речення Г кома 5 – перед підрядною частиною складного речення Д кома 6 – при відокремленому означенні

варіанти відповідей

А кома 1 – при вставному слові

Б коми 2, 3 – при відокремленій прикладці

В кома 4 – перед сурядною частиною складного речення

Г кома 5 – перед підрядною частиною складного речення

Д кома 6 – при відокремленому означенні

Запитання 23

. Синонімічними до простого речення «Через постійне плазування в тіні ви позбавляєте себе можливості знайти сонце» є всі наведені складні речення, ОКРІМ А Ви не зможете знайти сонце, якщо виберете плазування в тіні. Б Ви не зможете знайти сонце, бо вибрали плазування в тіні. В Ви не зможете знайти сонце, тому що вибираєте плазування в тіні. Г Ви не зможете знайти сонце, оскільки вибираєте плазування в тіні. Д Ви не зможете знайти сонце, адже вибрали плазування в тіні.

варіанти відповідей

Ви не зможете знайти сонце, якщо виберете плазування в тіні

Б Ви не зможете знайти сонце, бо вибрали плазування в тіні

В Ви не зможете знайти сонце, тому що вибираєте плазування в тіні

Г Ви не зможете знайти сонце, оскільки вибираєте плазування в тіні.

Д Ви не зможете знайти сонце, адже вибрали плазування в тіні.

Запитання 24

 Увідповідніть фразеологізм із його синонімом. Синонім А заходити збоку Б за версту почути В плескати язиком Г рота не розкрити Д пускати бісики Фразеологізм 1 ні пари з вуст 2 теревені правити 3 грати очима 4 починати здалека

варіанти відповідей

1-В,2-Г,3-А,4-Д

1-Д,2-А,3-Г,4-В

1-Г, 2-В, 3-Д, 4-А

1-В,2-Д,3-А,4-Г

Запитання 25

 З’ясуйте, який відокремлений член речення є в кожному прикладі. Приклад речення А Окрім заповідників і національних парків, значну роль у збереженні флори та фауни відіграють заказники. Б Заказники, місця тимчасової заборони полювання, створюють з метою відновлення природних комплексів. В Власники природних об’єктів, оголошених заказниками, зобов’язані забезпечити режим охорони та збереження таких територій. Г Поставивши за мету захист рослин і комах, в Україні створили кілька ботанічних та ентомологічних заказників. Д Іноді заказник відіграє важливу, фактично вирішальну роль у збереженні й відновленні певного рідкісного виду. Відокремлений член речення 1 додаток 2 означення 3 обставина 4 прикладка (різновид означення)

варіанти відповідей

1-А,2-В,3-Г,4-Б

1-Б,2-Г,3-В,4-А

1-Б,2-В,3-Г,4-А

1-г, 2-Б,3-А,4-В

Запитання 26

. Доберіть приклад до кожної умови вживання тире. Приклад речення А Краще кепсько виконати свій обов’язок, аніж добре – чужий. Б Бути особистістю – це бути самостійним джерелом дії. В Звільнишся від зла – у тебе залишиться лише добро. Г Любов, щирість, милосердя – такі риси має виховувати в собі кожен. Д Я знаю лише одного тирана – тихий голос мого сумління. Умова вживання тире 1 тире між підметом і присудком 2 тире на місці пропущеного члена речення тире при відокремленій прикладці 3 4 тире в безсполучниковому складному реченні

варіанти відповідей

1-Г,2-А,3-Д,4-В

1-А,2-В,3-Д,4-Б

1-Б,2-А,3-Д,4-В

1-А,2-Г,3-В,4-Д

Запитання 27

Доберіть приклад до кожного типу односкладного речення. Приклад речення А Не докоряй нікóли і нікóму. Б Ніхто не винен у твоїх обрáзах. В Лиш посміються із такої примхи. Г Не варто звинувачувать когось. Д Порада доброї і мудрої людини. Тип односкладного речення 1 означено-особове 2 неозначено-особове 3 безособове 4 називне

варіанти відповідей

1-А,2-В,3-Г,4-Д

1-Б,2-А,3-Г,4-Д

1-В,2-А,3-Г,4-Б

1-Б,2-А,3-В,4-Г

Запитання 28

 З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово). (1)Навіть не дивлячись на годинник, знаю, (2)що зараз (3)чверть (4)на восьму. А іменник Б числівник В прийменник Г сполучник Д частка

варіанти відповідей

1-Д,2-А,3-Б,4-В

1-В,2-А,3-Б,4-Г

1-Д,2-Г,3-А,4-В

1-А,2-Б,3-В,4-Г

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест