Написання складних слів

Додано: 12 листопада 2020
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 6 разів
12 запитань
Запитання 1

Обидва слова треба писати через дефіс у рядку

варіанти відповідей

фіолево/жовтий, гори/цвіт

багряно/червоний, люби/мене

небесно/блакитна, звіро/бій

глухо/німий, ломи/камінь

духмяно/медвяний, рута/м’ята

Запитання 2

Разом треба писати кожне слово рядка

варіанти відповідей

а/біо/генез, димо/пуск, осмо/таксис

абра/кадабра, автомат/кіоск, дизель/насос

аван/камера, офтальмо/проба, псевдо/вченість

аван/сцена, автомобіль/таксі, риба/меч

авіа/інженер, авто/полігон, риба/кит

Запитання 3

Укажіть рядок, у якому всі слова пишуться разом

варіанти відповідей

міні/сукня, віце/президент, екс/міністр,макро/еконóміка

пів/захисник, пів/місяць,пів/хвилини, пів/яблука

Мін/осві́ти, проф/спі́лка, Свят/вéчір, пів/хвилини

пів/яблука, віце/президент, екс/міністр,макро/еконóміка

віце/кóнсул, екс/чемпіо́н, екс/мінíстр, лікар/еколог

Запитання 4

Через дефіс треба писати кожне слово рядка

варіанти відповідей

крило/подібний, круг/земельний, легко/доступний, лейб/гвардієць

кримінально/правовий, крути/вус, лизо/любство, лимонно/кислий

критико/бібліографічний, крос/модуляція, лимонно/жовтий, лист/замовлення

крихко/тілісний, лампа/спалах, лірико/символічний, ліро/хвіст

ліберально/політичний, лінгво/дидактичний, ліро/епічний, лісо/заводський

Запитання 5

Укажіть рядок, у якому всі складні слова пишуться через дефіс

варіанти відповідей

українсько/російський, південно/західний, три/кутний

ані/трохи, темно/зелений, будь/який

як/небудь, знайшов/таки, яро/червоний

хтозна/що, гірко/солодкий, перекоти/поле

пів/Києва, п’яти/річний, напів/автомат

Запитання 6

Разом треба писати кожне слово рядка

варіанти відповідей

електро/силовий, тепло/обмінний, народно/господарський, воле/любний

картопле/саджальний, чорно/земний, народно/поетичний, аграрно/сировинний

лісо/степовий, загально/освітній, первісно/общинний, державно/монополістичний

м’ясо/заготівельний, легко/атлетичний, право/бережний, електро/обчислювальний

само/хідний, мовно/стильовий, східно/слов’янський, культурно/технічний

Запитання 7

 Разом треба писати кожне слово рядка

варіанти відповідей

кисло/молочний, загально/український, темно/шкірий, трьох/мільйонний

густо/замішаний, гіркувато/солоний, сніжно/білий, жовто/гарячий

густо/синій, вічно/юний, червоно/чорний, вантажно/розвантажувальний

високо/ерудований, напів/стиглий, машино/тракторний, низько/температурний

західно/європейський, швидко/діючий, водо/очисний, гірко/солоний

Запитання 8

Через дефіс треба писати кожне слово рядка

варіанти відповідей

3/тисячний, скільки/небудь, хтозна/скільки

п’ятсот/тридцяти/тисячний, дев’яти/сотий, 3/тисячний

дво/поверховий, сто/голосий, 3/тисячний

скільки/небудь, хтозна/скільки, дво/поверховий

сто/голосий, 3/тисячний, скільки/небудь

Запитання 9

Укажіть ряд складних слів зі сполучним -о-

варіанти відповідей

житт..здатний, груш..подібний, овоч..сховище

 вуж..подібний, тисяч..ліття, гірнич..рудний

прац..любний, дощ..мір, меч..носець

яйц..подібний, насінн..очисний, середн..вічний

сонц..носний, дощ..вловлювач, житт..стверджуючий

Запитання 10

Літеру о замість пропуску треба писати в обох словах усіх рядків, окрім

варіанти відповідей

 вод..свяття, чорн..бривці

 щир..сердий, літ..писний

брон..двері, гучн..мовець

 бетон..змішувач, вір..вчення

свіж..вмитий, перш..рядний

Запитання 11

Укажіть ряд слів, кожне з яких пишеться через дефіс

варіанти відповідей

інженер/електрик, магазин/салон, лісо/воз

льон/кучерявець, лікар/еколог, кіно/актор

літак/винищувач, завод/лабораторія, крісло/гойдалка

фото/камера, теле/репортаж, виставка/продаж

бібліотека/читальня, блок/система, бого/людина

Запитання 12

Укажіть ряд слів, кожне з яких утворене складанням слів

варіанти відповідей

радіожурналіст, мікроавтобус, телепередача

метробудівник, зоомагазин, лісостеповий

кінопалац, живопліт, чорноземний

чорноморський, фотоплівка, міжнародний

вантажовласник, важкоатлет, вагоновод

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест