Населення України

Додано: 6 квітня 2020
Предмет: Географія, 11 клас
Тест виконано: 213 разів
24 запитання
Запитання 1

Максимальна кількість населення України, що була зареєстрована на території країни.

варіанти відповідей

51,9 млн осіб

52 млн осіб

52,2 млн осіб

52,3 млн осіб

Запитання 2

До якої групи чинників, що впливають на кількість населення в Україні, відноситься зростання частки людей похилого віку.

варіанти відповідей

економічні

екологічні

соціальні

природні

Запитання 3

У якому році була зафіксована найбільша кількість населення в Україні?

варіанти відповідей

1990

1992

1993

1994

Запитання 4

Природний приріст, що спостерігається в Україні протягом останніх двадцяти років.

варіанти відповідей

додатній

від'ємний

нульовий

незмінний

Запитання 5

Оберіть області у яких спостерігається найбільше природне скорочення міського населення.

варіанти відповідей

Сумська

Дніпропетровська

Харківська

Вінницька

Львівська

Чернігівська

Запитання 6

Середня тривалість життя населення в Україні становить...

варіанти відповідей

72 роки

74 роки

68 років

76 років

Запитання 7

Область України в якій спостерігається додатній природний приріст.

варіанти відповідей

Харківська

Закарпатська

Львівська

Запорізька

Запитання 8

Проаналізуйте графік зміни кількості населення України та вкажіть який процес характериний для демографічніої ситуації в країні.

варіанти відповідей

демографічний вибух

демографічна молодість

демографічна криза

демографічне старіння

Запитання 9

Проаналізуйте графік зміни показників природного руху населення України в 1965-2016 році та зазначте наслідки такої динаміки руху населення.

варіанти відповідей

збільшення частки дітей

збільшення частки людей похилого віку

депопуляці населення

додатнє сальдо міграції

Запитання 10

Для промислових областей України характерні низька народжуваність та висока смертність, що є причиною такого явища.

варіанти відповідей

велика частка сільського населення

безробіття

занепад соціальної сфери

деіндустріалізація

Запитання 11

Київ має одні з найвищих показників додатнього приросту населення, що є причиною даного процесу?

варіанти відповідей

виїзд людей похилого віку

безробіття

переїзд молоді на постійне або тимчасове проживання до столиці

розбудова соціальної інфраструктури

Запитання 12

Область України, що має найвищі темпи скорочення населення.

варіанти відповідей

Сумська

Харківська

Черкаська

Чернігівська

Запитання 13

Які біологічні чинники впливають на переважання жінок над чоловіками у статевій структурі населення України?

варіанти відповідей

шкідливі звички

небезпечні умови праці

нижча смертність

участь у військових діях

участь у міграційних проіесах

більша тривалість життя

Запитання 14

Тип вікової структури характерний для населення України.

варіанти відповідей

прогресивний

пропорціональний

регресивний

звужений

Запитання 15

Характеристика, що відображає демографічну "старість" населення.

варіанти відповідей

середній вік

тривалість життя

співвідношення між дітьми та людьми похилого віку

частка людей працездатного віку

Запитання 16

До якого типу відноситься статево-вікова піраміда України?

варіанти відповідей

зростаюча

омолоджуюча

сорочувальна

стаціонарна

Запитання 17

Проаналізуйте статево-вікову піраміду України. Визначте характерні для цієї країни процеси.

варіанти відповідей

збільшення витрат на освіту

зменшення частка працездатного населення

збільшення міського населення

збільшення частки працездатного населення

Запитання 18

В Україні серед емігрантів переважають.

варіанти відповідей

біженці

переселенці

кваліфіковані робітники

некваліфіковані робітники

Запитання 19

Процес, що відображений на малюнку.

варіанти відповідей

урбанізація

субурбанізація

рурурбанізація

джентрифікація

Запитання 20

Проіес, що відображений на малюнку

варіанти відповідей

джентрифікація

урбанізація

субурбанізація

рурурбанізація

Запитання 21

Оберіть міста мільйонники України

варіанти відповідей

Львів

Дніпро

Кривий Ріг

Харків

Одеса

Вінниця

Запитання 22

Який тип міської агломерації зображений на малюнку

варіанти відповідей

моноцентрична

біцентрична

поліцентрична

контрубація

Запитання 23

Хуторський тип сільських поселень в Україні представлений на ...

варіанти відповідей

Поліссі

Степ

Лісостеп

стаповий Крим

Запитання 24

У Степу села поширені у балках, що є цьому причиною?

варіанти відповідей

родючі грунти

захист від несприятливих процесів

сприятливі умови для господарства

близькість грунтових водл

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест