2 червня о 18:00Вебінар: Оцінювання, само- та взаємооцінювання в умовах дистанційного навчання і не тільки

Населення України

Додано: 27 березня
Предмет: Географія, 11 клас
Тест виконано: 502 рази
14 запитань
Запитання 1

1. Зміну кількості населення країни внаслідок народжуваності та смертності називають:

варіанти відповідей

1. механічним рухом населення

2. природним приростом

3. природним рухом населення

4. депопуляція

Запитання 2

2. Укажіть співвідношення кількості чоловіків і жінок на території України:

варіанти відповідей

1. чоловіки 50% і жінки 50%

2. чоловіки 46% і жінки 54%

3. чоловіки 54% і жінки 46%

4. чоловіки 55% і жінки 45%

Запитання 3

3. Як називають різницю між показниками еміграції та імміграції в певній країні?

варіанти відповідей

1. сальдо міграції

2. густота населення

3. депопуляція

4. механічний рух

Запитання 4

4. Процес зростання частки людей похилого віку в загальній чисельності населення:

варіанти відповідей

1. депопуляція

2. старіння нації

3. демографічна криза

4. механічний приріст

Запитання 5

5. Процес зростання населення приміської зони:

варіанти відповідей

1. хибна урбанізація

2. урбанізація

3. субурбанізація

4. рурбанізація

Запитання 6

6. Укажіть область України з найвищою густотою міського населення:

варіанти відповідей

1. Дніпропетровська

2. Тернопільська

3. Івано-Франківська

4. Рівненська

Запитання 7

7. Процес зростання кількості міст і підвищення їх ролі в житті суспільства:

варіанти відповідей

1. система розселення

2. урбанізація

3. субурбанізація

4. міська агломерація

Запитання 8

8. Мовна група, до якої належить українська:

варіанти відповідей

1. романська

2. німецька

3. словянська

4. індо-арійська

Запитання 9

9. Частина народу, що живе за межами країни свого походження:

варіанти відповідей

1. народність

2. біженці

3. діаспора

4. внутрішньо-переміщені особи

Запитання 10

10. Вік, у якому населення України вважається працездатним:

варіанти відповідей

1. від 15 до 65 років

2. від 14 до 60 років

3. від 16 до 59 років

4. від 15 до 70 років

Запитання 11

11. Укажіть найважливішу причину виникнення депопуляції населення в державі:

варіанти відповідей

1. переважання іммігрантів над емігрантами

2. однакова кількість іммігрантів та емігрантів

3. смертність більше за народжуваність і відємне сальдо міграції

4. народжуваність дорівнює смертності

Запитання 12

12. Вид міграції, за якої відбувається переїзд висококваліфікованих спеціалістів і науковців до високорозвинених країн:

варіанти відповідей

1. езонна

2. трудова

3. маятникова

4. відплив умів

Запитання 13

13. Укажіть три сучасні демографічні проблеми України:

варіанти відповідей

1. висока тривалість життя

2. високий рівень народжуваності

3.процес депопуляції населення

4. переважання чоловіків у складі населення

5. низький рівень народжуваності

6. "старіння" нації

Запитання 14

14. Укажіть три міські агломерації Україини:

варіанти відповідей

1. Житомирська

2. Херсонська

3. Київська

4. Запорізька

5. Сумська

6. Харківська

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест